Bez kategorii

4Results na konferencji “Intralogistyka”

 

Konsultant 4Results Marcin Mikrut wystąpił 6 marca na konferencji „Intralogistyka”, organizowanej przez firmę Movida. Jego wystąpienie miało tytuł: „Szybkie zmiany – długotrwały efekt – case study na podstawie projektu wdrożeniowego w centrum dystrybucyjnym”.

Celem opisanego w case study projektu była poprawa efektywności obsługi produkcji przez Centrum Dystrybucyjne, eliminacja opóźnień w przyjęciu i wydaniu materiałów mających wpływ na terminowość produkcji oraz zwiększenie dostępności kluczowych materiałów na obszarze produkcji.

Podczas prezentacji Marcin Mikrut opowiadał, jak prostymi metodami i narzędziami zostało udrożnione Centrum Dystrybucyjne zaopatrujące 4 zakłady produkcyjne zlokalizowane w różnych miejscowościach, które nie posiadały własnych magazynów, a jedynie pola odkładcze przy liniach.

Pokazał też, jak bez dużych nakładów finansowych oraz wysiłku organizacyjnego można poprawić jakość i terminowość wykonywanej pracy. Zaprezentował, jak wizualizacja i skuteczny przepływ informacji przekłada się na efekty oraz jak skrócić proces wdrożenia nowego pracownika z kilku miesięcy do kilku dni. Przedstawił również pilotażowy projekt poprawy bezpieczeństwa pracy poprzez zwiększanie świadomości wszystkich pracowników na obszarze.

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ