Sonar kultury odpowiedzialności to narzędzie, które służy do ocenienia poziomu autonomii i
   decyzyjności w Twoim zespole.


   Sonar został specjalnie zaprojektowany po to, aby pomóc zespołom zrozumieć, jak wysoko mieszczą się na 6
   wymiarach kultury odpowiedzialności: Bezpieczeństwo psychologiczne; Decyzje bliżej informacji; Oddawanie
   kontroli wraz ze wzrostem kompetencji; Naprawianie środowiska, a nie ludzi; Zachęcanie do prób, zamiast
   przekonywania na siłę; Dążenie do doskonałości, nie do unikania błędów.


   Przygotowaliśmy zespołową wersję Sonaru, którą należy wypełnić, opisując kulturę pracy w
   Twoim zespole. Wypełnienie ankiety zajmie Ci ok. 7 minut. W razie problemów technicznych, pytań, prosimy o kontakt: sonar@4results.pl. Zapraszajmy do wypełnienia ankiety! Aby przejść dalej, kliknij przycisk "Przejdź do badania".

   Sonar kultury odpowiedzialności

   Oceń aktualną rzeczywistość w Twoim zespole na skali od 1 do 10 pomiędzy dwoma stwierdzeniami.

   Pytanie 1   Pytanie 2   Pytanie 3   Pytanie 4   Pytanie 5   Pytanie 6   Pytanie 7   Pytanie 8   Pytanie 9   Pytanie 10   Pytanie 11   Pytanie 12   Dziękujemy za wypełnienie sonaru