Odkryj programy, które przekształcą Twoją strategię w sukces!

Stwórz z nami akademie rozwojowe, które idealnie wpisują się w wartości i cele Twojej firmy.

Szkolenia VR w liczbach

9.5
średni wskaźnik NPS uczestników
500
dni zrealizowanych warsztatów VR
2500
menedżerów uczestniczyło w szkoleniach VR 4Results

W czym jesteśmy najlepsi?

Rozwijamy Kompetencje Przyszłości ze szczególną uważnością na:

• Branie Odpowiedzialności/Przedsiębiorczość

• Współpracę i Komunikację

• Nowoczesny Leadership

• Adaptacyjność, Zwinność, Rezyliencję, Zarządzanie stresem i energią

• Klientocentryczność

Postaw na innowacyjne podejście oparte o doświadczenia!

Skupiamy się na stworzeniu programu, który nie tylko dostarczy wiedzy, ale też pozwoli zmienić zachowania i rutyny managerów. W tym celu wykorzystujemy techniki takie jak wirtualna rzeczywistość, metody dramowe, symulacje i interaktywne zadania na autorskiej platformie. 

Metody dramy

Treningi oparte o METODY DRAMY to ustrukturyzowany proces uczenia się, w którym trenerzy „aktorzy” odgrywają scenki demonstrujące pożądane i niepożądane zachowania np. handlowca, menedżera w określonych sytuacjach biznesowych. Interaktywność warsztatów prowokuje uczestników do refleksji i dyskusji, co warto zmienić lub poprawić, aby uzyskać pożądany efekt.

Laboratorium

Intensywny trening budowania autorytetu menedżera w realnych sytuacjach biznesowych. Uczestnicy zgłaszają sytuacje, którymi chcą się zająć. Osoby zgłaszające przygotowują się do odegrania ról osób, których zachowania są dla nich trudne, a grupa przygotowuje bank pomysłów. Dzięki testowaniu rozwiązań na forum, sprawdzamy, jakie zachowania i zwroty rujnują, a jakie budują np. autorytet lidera.

Symulacje VR

Badania potwierdzają, że elementy VR podnoszą zaangażowanie uczestników w proces uczenia się nawet o 60% i pomagają zdecydowanie lepiej zapamiętywać informacje*. Dzięki immersyjnemu doświadczeniu w wirtualnej rzeczywistości, zespół osiąga lepsze rezultaty w krótszym czasie, mogąc testować rozwiązania w przyjaznym i bezpiecznym środowisku.

Platforma wdrożeniowa

Uwzględniając parametry Zasobów, jakie jesteśmy gotowi zaangażować (np. czas, budżet) oraz efektów projektu, jakie chcemy uzyskać, (np. projekt nastawiony na inspirację uczestników, pozyskanie przez nich wiedzy, poznanie technik lub wdrożenie danych umiejętności i uzyskanie realnych efektów biznesowych), tworzymy dedykowaną platformę rozwojową online.

Jak pracujemy, gdy tworzymy programy rozwoju kompetencji managerskich?

Będąc ponad 20 lat na rynku wypracowaliśmy unikalne podejście, które gwarantuje długoterminowe rezultaty biznesowe.

Autorskie metody i modele 4Results

Nasze metody gwarantują efektywne przenoszenie trenowanych postaw i zachowań na rzeczywistość biznesową Uczestników. Dzięki indywidualnemu podejściu lepiej dopasowujemy treść warsztatów do potrzeb grupy.

Doświadczanie i warsztat

Dzięki charakterowi warsztatu z przewagą ćwiczeń (80% praktyki, 20% teorii), uczestnicy poznają mechanizmy stojące za skutecznością danej metody.

Unikalny know-how 4Results

System przygotowania trenerów 4Results jest skoncentrowany na jakości dostarczanych usług (m.in. przechodzenie superwizji w ciągu roku przez każdego trenera).

Zadania wdrożeniowe i materiały szkoleniowe

Są one zaprojektowane tak, aby prawidłowo przygotować uczestników do szkolenia i wpłynąć korzystnie ich na zaangażowanie oraz utrwalenie praktycznej wiedzy po zakończeniu warsztatów.

Nie pozwól, aby twoja strategia pozostała tylko na papierze.

Umów się na bezpłatną 30-minutową konsultację i dowiedz się, jak możemy pomóc w jej realizacji.

AdobeStock_128692781

Poznaj Journey4Results i zabierz swoich pracowników w atrakcyjną podróż rozwojową

Wierzymy, że skuteczne działania rozwojowe wymagają pełnego zaangażowania i uruchomienia środowiska sprzyjającego uczeniu się. Stworzyliśmy autorski proces rozwoju, który:

• odbywa się w kilku przestrzeniach (sala, on-line, on-job)

• trwa od 8 tygodni do 1 roku, więc daje czas na wdrożenie wiedzy w życie

• jest powiązany z biznesem i jest obliczony na osiągnięcie konkretnych, mierzalnych, ustalonych efektów

• wykorzystuje różnorodne narzędzia (platforma e-learningowa, instrukcje i zadania wdrożeniowe, gamifikacja)

• angażuje całe otoczenie uczestnika (przełożony, współpracownicy, mentorzy itp.)

• może być facylitowany w całości przez Eksperta 4Results, nie obciążając działów HR

Strategiczne programy rozwojowe, które sprawdziły się w nowoczesnych organizacjach

Odkryj, jak nasze programy rozwojowe przekształcają strategie firm w efektywne działania.

Akademia Lidera drogą do wyższego zaangażowania i przejmowania odpowiedzialności
Dowiedz się więcej
Lider Przyszłości – projekt dla działu IT
Dowiedz się więcej
Wdrożenie globalnej zmiany zarządzania w polskim oddziale firmy
Dowiedz się więcej

Stwórzmy program rozwojowy, który przygotuje Cię na nowe wyzwania!

Umów się na bezpłatną 30-minutową konsultację i dowiedz się, jak możemy stworzyć dedykowany program rozwoju dla Twoich pracowników!

AdobeStock_128692781