Bez kategorii

Badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników w firmie

Wprowadzenie stałych badań zaangażowania i satysfakcji pracowników Twojej firmy pozwoli Ci prowadzić zbilansowaną politykę personalną. Kultura zaangażowania w firmie utrzymuje efektywność i zadowolenie zatrudnionych przez Ciebie pracowników.

Okresowe badanie zaangażowania może być przeprowadzane w każdej firmie, natomiast powinno być przeprowadzane w miejscach, które zatrudniają więcej niż 30 osób.

Dlaczego warto prowadzić badanie zaangażowania pracowników?

Zaangażowani pracownicy to pracownicy efektywni, szczęśliwi w swojej pracy, a to przekłada się na całościowe wyniki firmy i jej pozycję na rynku. Zaangażowani pracownicy mają głowy pełne pomysłów na rozwój i ulepszanie firmy. Lepiej identyfikują się z marką i jej wartościami, a zatem lepiej ją reprezentują i bardziej dbają o jej dobre imię. Badanie zaangażowania to także wskazówka dla managerów, którzy – otrzymując informacje zwrotne od podwładnych – mogą zarządzać bardziej skutecznie, to znaczy podejmować decyzje w oparciu o fakty, a nie przypuszczenia.

Czego dowiesz się z badania satysfakcji i zaangażowania?

To obszerne badanie wielowymiarowe, dzięki któremu możesz poznać poziom satysfakcji pracowników z wykonywanej przez nich pracy oraz czynniki ich motywujące, panującą w firmie atmosferę, jakość współpracy w zespole i jego komunikację. Ponadto badanie zaangażowania pracowników sprawdza wśród Twoich pracowników znajomość strategii firmy i jej zrozumienie, klarowność podziału ról, podejście zarządu do prowadzenia firmy czy managerów do zarządzania nią.  Badanie najczęściej składa się z pytań zamkniętych, jednakże  warto zadawać także pytania otwarte, dzięki nim badani będą mieli szansę podjąć kwestie nieuwzględnione w pytaniach zamkniętych. Badanie zaangażowania należy wykonywać co najmniej co 2 lata, a najlepiej raz w roku. Dodatkowo możesz monitorować poziom zaangażowania swoich pracowników mniejszymi ankietami. Pamiętaj, że bardzo ważnymi aspektami tego badania są anonimowość, by badani bez obaw mogli wyrażać swoje opinie, oraz równość, by każdy miał jednakowe szanse na wzięcie udziału w badaniu.

Kiedy NIE robić badania zaangażowania?

Na badanie zaangażowania nie ma szczególnie polecanego terminu, jednakże lepiej odłożyć je w czasie podczas:

  • znaczących sukcesów firmy lub pracowników (np. gdy dostali oni premie) – wówczas wyniki badania mogłyby być zawyżone
  • natłoku pracy – mniej osób może wziąć udział w badaniu ze względu na brak czasu, ankiety mogą zostać wypełnione pobieżnie, przez co wynik będzie nieadekwatny
  • okresu świątecznego – w którym panuje rozluźnienie, co również może zaburzyć wyniki
  • zmian w firmie (np. zmiany właściciela, grupowych zwolnień) – pracownicy nie czują się pewnie, a pracodawca może posłużyć się badaniem jako narzędziem do zwalniania

Wyciągnij wnioski, wprowadź zmiany

Badanie zaangażowania pracowników wskaże Ci perspektywy do rozwoju i pola, które wymagają poprawy. Badanie nie może pozostać bez echa – jeśli pracownicy zobaczą, że ich opinia nie przyniosła żadnych skutków, ich zaangażowanie może się obniżyć. Nie twierdzimy, że należy spełnić wszystkie oczekiwania pracowników – niekiedy jest to niewykonalne. Niemniej jednak, należy prowadzić komunikację w taki sposób, by podwładni wiedzieli, które oczekiwania są możliwe do osiągnięcia, a które nie. Wprowadzanie zmian musi być wyraźnie komunikowane pracownikom, by mogli oni dostrzec związek pomiędzy ich zdaniem a realnymi działaniami wewnątrz firmy.

Podnieś zaangażowanie i satysfakcję w swojej firmie!

Chcesz, by Twoja firma była lepszym miejscem dla pracowników, by mogli uzyskiwać jeszcze lepsze wyniki? Zaangażowanie zaczyna się w głowie! To liderzy w pierwszej kolejności powinni dbać o motywację swoich pracowników. Dzięki naszemu Badaniu 360⁰ „Lider Angażujący”, nauczysz się, jak dawać swoim podwładnym poczucie sensu i wpływu oraz kierować zespołem zaangażowanych pracowników. Nie tylko udostępnimy Ci materiały do przeprowadzenia badania, ale także przeanalizujemy jego wyniki, przygotujemy raport i rekomendacje.

Badanie 360⁰ „Lider Angażujący” bazuje na autorskim modelu Przywództwa Angażującego 4Results, opisanym w książce „Angażujący Lider” autorstwa liderów 4Results. Jakie są cele badania?

  • zmierzenie efektywności biznesowej menedżerów liniowych
  • odkrycie mocnych stron oraz obszarów deficytowych, w których menedżer wnosi największą wartość dodaną, mierzoną wzrostem efektywności pracy podległych zespołów

Badanie diagnozuje style przywódcze wchodzące w skład Przywództwa Angażującego. Koncepcja ta opisuje zachowania kluczowe dla 4 ról, jakie może odgrywać Lider Angażujący: Partner, Inspirator, Przewodnik, Organizator. Badanie 360⁰ „Lider Angażujący”  mierzy również Wskaźnik Angażowania, czyli 5 podstawowych motywatorów wpływających na wzrost efektywności biznesowej: wizję/cele, wiarygodność, relacje, rozmowę i samorealizację.

Zapraszamy do kontaktu! W 4Results świadczymy kompleksowe usługi, które pozwolą Ci usprawnić zarządzanie firmą. Zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą i zapraszamy do kontaktu.

Więcej o nas

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ