BOOKLET

Model Shingo

Shingo Model ™ to nie tylko kolejna inicjatywa, to nowy sposób myślenia.

Doskonałość Operacyjna

Rozwijamy i rozpowszechniamy wiedzę
opracowaną przez Doktora Shigeo Shingo

Model Shingo nie jest ani nowym dodatkowym programem, ani kolejną inicjatywą do wdrożenia w firmie. Przeciwnie – wprowadza on Kluczowe Zasady Shingo, które powinny opierać się na dotychczas wdrożonych systemach oraz poprzez rozwój stosownych działań dążących do idealnych rezultatów i doskonałości operacyjnej. Niezależnie od tego, czy cele organizacji mają charakter finansowy, czy może bardziej altruistyczny, wszyscy liderzy koncentrują się na realizacji określonych celów – wzroście sprzedaży, podwyższaniu zwrotu z inwestycji, zmniejszeniu rotacji pracowników, skróceniu czasu realizacji zamówień itd. Organizacje projektują systemy z zamiarem osiągnięcia konkretnych wyników oraz wybierają narzędzia mające wspierać te systemy. W momencie, kiedy nie udaje się osiągnąć pożądanych rezultatów, organizacje często próbują ulepszyć lub zmodyfikować obecne systemy i wdrożyć nowe narzędzia w nadziei na osiągnięcie celów firmy.

NARZĘDZIA

pojedynczy element, przedmiot mający na celu realizację określonego zadania, metoda, sposób na wykonanie czegoś (np. mapa strumienia wartości VSM, pomysł na doskonalenie, plan projektu, nagroda czy newsletter dla komunikacji)

SYSTEMY

sieć ściśle ze sobą współzależnych komponentów służących realizacji określonego celu (np. realizacja planu produkcji, doskonalenie przepływu jednej sztuki, zarządzanie umiejętnościami pracowników), tylko istnienie większego sensu daje możliwość stworzenia systemu. Sens ten musi być znany i zrozumiały dla wszystkich osób go tworzących i w nim działających

REZULTATY

wymierny efekt (zarówno pozytywny jak i negatywny) wdrożenia narzędzi i systemów (np. szybsza realizacja zamówień, większe zaangażowanie pracowników, większa satysfakcja klienta)

W materiale znajdziesz

◉   Początki Dr. Shingo

 

◉   Elementy modelu Shingo

 

◉   10 kluczowych zasad Shingo

 

◉   Ofertę warsztatów Shingo

3 spostrzeżenia na temat doskonałości operacyjnej

Idealne wyniki wymagają idealnych zachowań

Cel i systemy napędzają zachowanie

Zasady kształtują idealne zachowania

Podejście Shingo to nieznane wcześniej spojrzenie na istniejące lub nowe systemy w organizacji. Szkolenie dało mi wiele inspiracji do wykorzystania tego modelu w praktyce.

Katarzyna Malina
Kierownik ds. Ciągłego Doskonalenia w Strauss Coffee

Pobierz booklet i wejdź na drogę doskonałości operacyjnej

◉   Booklet jest bezpłatny. Wystarczy wypełnić formularz znajdujący się obok

 

◉   Materiał liczy 66 stron w formacie pdf

 

◉   Na wskazany w formularzu adres mailowy natychmiast wyślemy materiał

  Poznaj naszego eksperta Shingo

  Skontaktuj się ze mną i sprawdź, jak mogę Tobie pomóc osiągnąć doskonałość operacyjną.

  PREZES ZARZĄDU 4RESULTS IREK BILIŃSKI

  Nasze wydarzenia w duchu modelu Shingo

  Warsztat „Systems Design”

  Dowiedz się więcej

  Warsztat „Discover Excellence”

  Dowiedz się więcej