Efektywne budowanie kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna to nie tylko wizytówka firmy. Zarządzanie bazujące na spójnych wzorach zachowań i normach kształtujących decyzje, pozwala także zwiększyć efektywność pracowników i wyniki organizacji. Na czym polega więc budowanie kultury organizacyjnej?

Aby mówić o tworzeniu kultury organizacyjnej, najpierw należy przybliżyć jej pojęcie:


Czym jest kultura organizacyjna?

Pojęcie to zyskało na popularności w latach 80. XX wieku dzięki Jeffreyowi Pfefferowi. Amerykański teoretyk biznesu przedstawił teorię, w której pewne symbole, rytuały zapewniają pracownikom organizacji poczucie racjonalności podejmowanych decyzji. Choć kultura organizacyjna to rzecz trudno uchwytna, można zdefiniować ją między innymi jako: zbiór wartości, poglądów, z którymi dana firma chce być utożsamiana i które stanowią wzór zachowań w firmie. Dobrze przemyślana kultura organizacyjna i szkolenia w tym zakresie wpływają  pozytywnie na wizerunek marki, a także może przysłużyć się jej marketingowi.

Każda firma – niezależnie od wielkości czy branży, w której działa, może zdecydować się na budowanie kultury organizacyjnej.

Od czego zacząć budowanie kultury organizacyjnej?

Na początku należy określić strategiczne cele firmy. Warto zastanowić się nad kilkuletnią perspektywą marki: w jakim kierunku ma nastąpić jej rozwój? Podstawowe cele firmy – jako całości – pozwolą wyznaczyć wartości, którymi powinna się kierować. Pamiętaj! Budowanie kultury organizacyjnej ma swój początek w szkoleniach kadry zarządzającej: to ona ustala wyżej wspomniane cele i wartości. Pracownicy niższego szczebla powinni być zaznajomieni z wizją zarządzających tak, by potrafili samodzielnie ją opisać. Kultura organizacyjna, szkolenia i podejmowanie odpowiednich kroków przy jednoczesnym informowaniu o postępach, to kluczowe elementy które składają się na efektywne budowanie kultury organizacyjnej.

 

Komunikacja to podstawa!

Gdy cele zostały już określone, można przystąpić do ich realizacji. Na tym etapie kluczową rolę odgrywają pracownicy operacyjni – dlatego tak ważna jest jasna komunikacja celów i wizji wykreowanych przez kadrę zarządzającą, nadchodzących zmian i działań podejmowanych w drodze osiągania celów. Budowanie kultury organizacyjnej to spójne działania, aby zaangażować każdego członka firmy, przy braku konieczności stosowania wielostronicowej dokumentacji strategicznej. Komunikowanie znacznie ułatwią proste formy: plakaty, biuletyny czy chociażby maile wewnętrzne.

Osiąganie celów nie uda się, jeśli w organizacji nie ma wypracowanej współpracy lub panuje negatywna atmosfera. Aby uzyskać zgodne współdziałanie wśród pracowników firmy, często wykorzystuje się grywalizację. Kultura organizacyjna jako szkolenia przeprowadzane w formie gier symulacyjnych to  owocna praca zespołowa i lepsze relacje między pracującymi ze sobą osobami.

Efektywne budowanie kultury organizacyjnej musi być konsekwentne. Jedną z jej najistotniejszych cech jest wiarygodność, a ona może być ustanowiona jedynie dzięki wytrwałemu działaniu według przyjętych zasad i schematów.

Elementy kultury organizacyjnej

Składowymi kultury organizacyjnej są na przykład:

  • dress code – forma autoprezentacji pracowników; w firmie może być pożądany styl formalny, swobodny, mogą także obowiązywać uniformy.
  • podejście do pracy – w firmie może być pożądana ciężka praca i przekraczanie własnych granic, a także akceptacja czasu prywatnego, szeroki zakres zadań lub wąska specjalizacja;
  • styl zarządzania – to sposób, w jaki działa kadra zarządzająca. W jednej firmie zarządzanie będzie bazowało na kontroli, w innej – na braku ingerencji.
  • sposoby gratyfikacji – czyli formy nagradzania pracowników. Mogą być to nagrody finansowe, benefity, awans, zwiększenie uprawnień, publiczna pochwała.
  • styl komunikacji – to forma wymiany informacji. Niektóre firmy preferują kontakt formalny, inne: bezpośredni, nieoficjalny. Pracownicy niższego szczebla mogą mieć szeroki bądź wąski dostęp do informacji.

Siła kultury organizacji

Budowanie kultury organizacyjnej to proces długotrwały, który nie ma jasno określonego końca. Firma może charakteryzować się kulturą organizacyjną silną bądź słabą. Choć organizacje powinny dążyć do silnej kultury, nie jest ona wolna od wad. Pracownikom przyzwyczajonym do ściśle ustalonych zasad, trudno jest otworzyć się na inne, odmienne kultury, nie są oni elastyczni. Natomiast do niekwestionowanych zalet silnych kultur organizacyjnych zaliczyć można umacnianie identyfikacji pracowników z marką, ich lojalności i stabilności.

Chciałbyś usprawnić działanie swojej firmy? Zapraszamy do współpracy z 4Results! Nasz zespół specjalistów i coachów zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem programów, aby kultura organizacyjna m.in. poprzez szkolenia poprawiła się, a tym samym poprawie uległa efektywność w organizacji. Więcej o nas i naszej misji możesz przeczytać tu. Zachęcamy także do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Skontaktuj się z nami

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ