Wizualne myślenie jako droga ku zwiększeniu zaangażowania pracowników

Metodologia Wizualnego Przedsiębiorstwa ma w Polsce swoich pierwszych odbiorców. Jedną z organizacji, która już stosuje wizualne rozwiązania jest firma Malow – producent mebli metalowych, niekwestionowany lider na polskim rynku dystrybuujący produkty do krajów na całym świecie.

 

Czym jest Wizualne Przedsiębiorstwo

Biznes wdrożeniowy to ciągły rozwój, wyszukiwanie nowych metod pracy, rozwiązań i szans dla klientów, którzy mierzą się z niełatwymi wyzwaniami. To w konsultantach szuka się inspiracji i wiedzy – taka filozofia poskutkowała zapoznaniem się kadry 4Results z dr Gwendolyn Galsworth podczas konferencji branżowej w Nowym Jorku, która zgromadziła osoby poszukujące kolejnych etapów wiedzy w dążeniu do doskonałości operacyjnej.

Dr Gwendolyn Galsworth jest światowej klasy ekspertem i praktykiem wizualnego myślenia. 30 lat kariery poświęciła na tworzenie wizualnych przedsiębiorstw, co pozwoliło osiągnąć im spektakularne wyniki. Wizualne przedsiębiorstwo to samoporządkujące, samowyjaśniające, samoregulujące, samodoskonalące środowisko pracy. Takie, gdzie wszystko zdarza się̨ na czas, za każdym razem, w dzień lub w nocy dzięki wizualnym rozwiązaniom. Brzmi mało realnie – dopóki lepiej nie pozna się sposobów pracy Dr Galsworth.

 

Doświadczenia polskiej firmy Malow

Metodologia Wizualnego Przedsiębiorstwa ma już w Polsce swoich pierwszych odbiorców. Jedną z organizacji, która już stosuje wizualne rozwiązania jest firma Malow – producent mebli metalowych, niekwestionowany lider na polskim rynku dystrybuujący produkty do krajów na całym świecie. Kadra zarządzająca Malow wdraża nowe kierunki rozwoju we współpracy z 4Results – członkowie zgodzili się opowiedzieć więcej o rezultatach swojej pracy w obszarze wizualnych rozwiązań.

„Wizualne rozwiązania są bardziej skuteczne w zrozumieniu celów, zasad i realizacji założeń jakie stawiamy przed kadrą średnią i podstawową” – bez wahania odpowiada Alfred Wasilewski, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Organizacji zapytany o powód, dla którego trwają przy tych rozwiązaniach. „Żadne standardowe szkolenia nie dały takich rezultatów. Mierzyliśmy się też z kłopotami na polu komunikacji. Wizualne rozwiązania okazały się dobrą odpowiedzią na nie, teraz jest, jak powinno być. Nasi pracownicy sami je opracowali i wdrożyli, dlatego rozwiązania, standardy odpowiadają na ich potrzeby, które wcześniej trudno było zrealizować inaczej”

„Stanowiska stały się ergonomiczne, wszystko jest łatwiejsze a narzędzia, materiały i informacje dostępne – operatorzy sami zaprojektowali i wykonali swoje miejsce pracy. Zastosowane rozwiązania są jasne, wynika to z ich prostoty.” – dodaje lider jednego ze strumieni produkcji. „Ze względu na swoją rolę zawsze powinien być na bieżąco ze statusem pracy – teraz, gdy przebywa na obszarze, wystarczy mu jedno spojrzenie, aby wiedzieć jaka jest aktualna sytuacja produkcji wyrobów” – mówi Katarzyna Stołkowska, konsultant firmy 4Results.

 

Mierzalne efekty wdrożenia

Co właściwie się zmieniło? „Wzrost zaangażowania pracowników i szybkość naszych reakcji.” – wyjaśnia Prezes Roman Kaleta. „Świadomość biznesu wreszcie dociera do każdego poziomu organizacji, pracownicy czują i znają swoją rolę w procesie.” Pan Roman wymienia dalej: „Teraz lepiej rozumiemy pracowników, organizacja stała się bardziej otwarta.”

Pan Adam Owsiejew, członek Rady Nadzorczej, twierdzi, że wdrożone wizualne rozwiązania ułatwiły w pewnym stopniu również jego zadania: „Codziennie przechodzę obok tablic ze wskaźnikami. Informacje zamieszczone na niej są precyzyjne, skoncentrowane na rzeczach istotnych dla procesu i firmy.” Szybki i precyzyjny wgląd w sytuację jest kluczowy dla osób zarządzających: „Przetwarzanie informacji jest mniej czasochłonne i bardziej efektywne. Od razu wiem jaka jest sytuacja. Mam pewność, że dane, które znajdują się na tablicy są aktualne i odzwierciedlają sytuację rzeczywistą. To jest dla mnie bardzo ważne.” Piotr Wrzeszcz – kierownik projektu realizowanego w firmie Malow, ekspert 4Results tłumaczy tę zależność następująco: “Wizualne rozwiązania stanowią fundament, który w oryginalny sposób łączy oczekiwania i potrzeby pracowników liniowych oraz kadry zarządczej. Wynika to z faktu, że podczas wdrażania angażujemy wszystkie poziomy struktury organizacyjnej i w ten sposób identyfikujemy, oraz uzupełniamy deficyty komunikacyjno-informacyjne wszystkich uczestników procesów.”

Rezultaty stosowania wizualnych rozwiązań przychodzą szybko. Ważne jest angażowanie kluczowych osób na wszystkich szczeblach organizacji i budowanie ich świadomości. „Firma Malow to organizacja z dużym potencjałem, już po kilku miesiącach wspólnej pracy udało się z sukcesem wdrożyć wiele wizualnych rozwiązań.” – przekonuje Katarzyna Stołkowska, która jako konsultant 4Results rozwija metodologię Wizualnego Przedsiębiorstwa. „Dla przykładu, teraz dzięki tablicom m.in zarządczym i planistycznym obserwacja i analiza wskaźników jest codziennym elementem pracy, stała się nawykiem, a organizacja podejmuje decyzje w oparciu o nie.”

Tablica

Tablica zarządcza


Tablica planowania mocy

„Operatorzy zaprojektowali własne stanowiska zgrzewalnicze, dedykowane wózki, regały, pola odkładcze, które następnie sami wykonali. To dlatego miejsca pracy są praktyczne i przyjazne dla nich. Dodatkowo spotęgowaliśmy efekty dzięki uzyskaniu synergii w postaci zaangażowania i integracji.” – tak Katarzyna Stołkowska opowiada o wdrożeniu kolejnych narzędzi.

„Dr Gwendolyn jest kopalnią inspiracji. Uczy tego, jak pracować z osobami na różnych szczeblach organizacji i przede wszystkim, jak robić to skutecznie. Metoda Wizualnego Przedsiębiorstwa zachwyciła mnie tym, że zarządzanie stało się możliwe dla każdego. I każdemu może przynosić satysfakcję, bo pracownicy widzą szybko, rezultaty tego, nad czym pracują. A mnie jako konsultantowi udaje się w ten sposób odpowiadać na wyzwania Klientów.”

Chcesz dowiedzieć się więcej o metodologii Wizualne Przedsiębiorstwo? Skontaktuj się z nami:

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ