Jak z przytupem rozpocząć doskonalenie całej organizacji? Akademia Lidera Lean w Goodvalley

Czy wyobrażasz sobie firmę, w której wszystko co robisz od organizacji stanowiska pracy poprzez codzienne zarządzanie, aż do rozwiązywania problemów, używasz wizualnych metod, rozwiązań czy systemów? Dlaczego wizualność jest tak gigantycznym kluczem do doskonałości operacyjnej i angażowania pracowników?

Wizualne myślenie stało się nieodzownym elementem doskonalenia działalności przedsiębiorstwa, a firma 4Results dąży do zajęcia wiodącej pozycji w polskim i europejskim konsultingu, promując i rozwijając to podejście. Pomimo potencjału, jaki oferuje wizualne myślenie, wiele firm wciąż nie docenia jego korzyści dla budowania zaangażowanej i spójnej kultury pracy, integrującej ludzi i działy w obrębie całego przedsiębiorstwa. Jednym z dowodów skuteczności wizualnego myślenia jest firma Goodvalley, znany producent mięsa i produktów wieprzowych. Fundamentalną zasadą firmy jest dokładne przygotowanie wszystkich etapów produkcji. Od prac polowych przez wytwórnię pasz, chów i hodowlę świń, biogazownie aż po zakład przetwórstwa i dystrybucję wyrobów do Klientów – „od pola do stołu”. Jej historia sięga 1994 roku, kiedy to powstała idea nowego sposobu produkcji najwyższej jakości mięsa, opartego na poszanowaniu środowiska naturalnego, w odróżnieniu od tradycyjnych firm.

W malowniczej wiosce Koczała, położonej tuż przy granicy Borów Tucholskich, odbyła się niezwykła 3-dniowa Akademia Lidera Lean. W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięło udział 80 Menedżerów z różnych działów organizacji, zarówno z Polski, jak i Ukrainy. Podczas tego szkolenia, uczestnicy zdobyli cenne umiejętności z zakresu eliminacji marnotrawstwa, tworzenia wizualnych i wzorcowych miejsc pracy, wizualnych standardów pracy oraz wdrożenia 14 zasad wizualnego myślenia, które pomagają w standaryzacji i optymalizacji miejsca pracy, pozwalając na bardziej efektywne działanie. To pierwsze tego rodzaju wydarzenie w historii Goodvalley, a jego wyjątkowość polega na zaangażowaniu tak dużej liczby kluczowych Menedżerów firmy. Pomimo pewnych obaw i wyjścia na trzy dni z ich miejsc pracy, okazało się, że inwestycja czasu była bardzo udana. Wszyscy uczestnicy wykazali dużą determinację i odwagę, a efekty szkolenia już teraz przynoszą korzyści dla całej organizacji.

 

Jak zauważyła Agnieszka Dorawa – Lean Liderka w Goodvalley i współorganizatorka Akademii:

Od momentu, gdy dowiedzieliśmy się o możliwości uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach z tematyki Lean, w mojej głowie narodziła się myśl, że powinni w nich wziąć udział wszyscy Liderzy lub większość z nich z naszej firmy. Chodziło mi o to, żeby wszyscy Liderzy otrzymali jednolitą dawkę wiedzy na ten temat. Na początku zastanawiałam się, czy skupić się tylko na Kierownikach ferm, bo mamy ich prawie 30 w różnych lokalizacjach. Jednak z czasem doszłam do wniosku, że warto dołączyć do szkolenia po jednym reprezentancie z każdego działu, uwzględniając produkcję roślinną i wytwórnię pasz, które również korzystają z Lean. Razem z Zarządem zdecydowaliśmy, że szkolenie będzie dla wszystkich Liderów, a każdy z nich otrzyma tę samą porcję wiedzy. Pragnęłam, aby nasi Liderzy byli dobrze zaznajomieni z metodologią Lean, a certyfikacja na Akademii Lean była dla nich wspaniałą okazją do zdobycia tej wiedzy.

 

Akademia była pierwszym krokiem w doskonaleniu pracy całego dużego zespołu Liderów firmy, a także stanowiła szkolenie przygotowawcze dla Kadry Zarządzającej. Uświadomiliśmy sobie, że trudno wprowadzać zmiany na niższych szczeblach organizacji, jeśli kadra średniego i wyższego szczebla nie posiada wspólnego zrozumienia i wiedzy na temat marnotrawstwa oraz jego eliminacji. Dlatego zależało nam na tym, aby Liderzy nabyli odpowiednią wiedzę i potrafili ją wdrożyć w swoich działach, a także nauczyli swoich pracowników, jak osiągnąć podobne efekty.

Cały program Akademii został dokładnie dostosowany do potrzeb organizacji:

 • Dzień #1 – poświęciliśmy na wprowadzenie do koncepcji Lean oraz zagadnienia marnotrawstwa.
 • Dzień #2 – to udział w symulacji, która miała na celu stworzenie Wizualnego Miejsca Pracy i Wizualnych Standardów Pracy.
 • Dzień #3 – skupiliśmy się na omówieniu kwestii związanych z wizualnymi tablicami,
  jak je budować i wdrażać w różnych obszarach firmy.

 

Rysunek 1. Uczestnicy Akademii Lidera Lean w Koczale

 

Celem każdego dnia Akademii było dostarczenie uczestnikom nowej wartości i angażującego doświadczenia. Zależało nam na zapewnieniu wysokiej efektywności tego szkolenia, dlatego skoncentrowaliśmy się na odpowiednim podejściu. Zastosowaliśmy proporcję 30% teorii i 70% praktyki, wzbogaconej o czas na refleksję i weryfikację zdobytej wiedzy. Takie podejście jest tym, czego oczekują uczestnicy najlepszych szkoleń i warsztatów, co zapewniło nam osiągnięcie naszych celów.

Podobne wnioski wysnuła Agnieszka Dorawa:

Szkolenie, które przeszliśmy, wywołało wśród pracowników ogromne zainteresowanie i zaangażowanie. Początkowe obawy związane z teorią, które pojawiały się wśród niektórych osób, szybko zostały rozwiane dzięki praktycznym aspektom szkolenia. Przeplatanie teorii z praktyką, a także eksperymentowanie z różnymi narzędziami i metodami, pomogły przekonać ludzi do wartości Lean. Celowo podzieliliśmy grupę na mniejsze zespoły, które pracowały razem na różnych stanowiskach, co pozwoliło na lepsze poznanie siebie nawzajem i zrozumienie, jak wszystkie działy naszej firmy są ze sobą powiązane. Ta integracja i wspólne działanie dodatkowo wzmocniły relacje między pracownikami. Zrozumienie wzajemnych zależności między działami pomogło wytworzyć większy szacunek dla procesów produkcyjnych.

 

Podczas każdego dnia Akademii prezentowaliśmy odpowiednio dobrany case study, który odnosił się do tematyki naszego wybranego wdrożenia. Aby zapewnić angażującą formę warsztatu, uczestnicy mieli przed nim trzy ćwiczenia do wykonania, związane z wiedzą, która miała być przedstawiona w trakcie trzech dni szkolenia. Warto podkreślić, że uczestnicy zostali wyposażeni w odpowiednią wiedzę, niezbędną do wykonania tych zadań, wraz z instrukcjami i niezbędnymi formularzami. To wszystko było możliwe dzięki współpracy z naszym partnerem, firmą LearnUp, która dostarczyła platformę do nauki. Dodatkowo, każda grupa uczestnicząca w tych zadaniach miała swojego koordynatora, który pełnił funkcję wsparcia technicznego. To zapewniło, że wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z pełnego wsparcia i zrozumieć cały proces wdrożenia. Dzięki takiemu podejściu warsztaty były interaktywne i skuteczne, a uczestnicy mogli efektywnie zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę, które mogą wykorzystać w swojej pracy.

 

Pierwsze zadanie domowe polegało na pełnieniu roli „łowcy marnotrawstwa”. Zadaniem uczestników było udać się na produkcję i dokonać obserwacji, aby rozpoznać i zidentyfikować marnotrawstwo. Kolejne zadanie dotyczyło tematu wizualnych standardów pracy. Każda grupa musiała przemyśleć, czy wybrany przez nich standard spełniał wymagania przedstawione w materiałach pomocniczych. W trzecim zadaniu, bardzo podobnym do poprzedniego, oceniali oni wybrane przez siebie tablice, analizując je pod kątem określonych cech. Głównym celem tych zadań było sprawdzenie obecnego poziomu zaawansowania i potencjału standardów oraz tablic na różnych obszarach. Szczególnie istotne było zidentyfikowanie, czy spełniają one kryteria bycia wizualnymi i wzorcowymi. Efekty tych zadań zostaną przedstawione w dalszej części materiału, ponieważ podczas Akademii uczestnicy mieli możliwość prezentacji swoich prac. W tym czasie mogli podzielić się swoimi wnioskami i dyskusjami na temat rozpoznanych marnotrawstw oraz ocenionych standardów i tablic wizualnych.

Rysunek 2. Przygotowanie do warsztatów

 

Nad przygotowaniem wydarzenia czuwali prowadzący: Katarzyna Stołkowska – Konsultant oraz Martyna Świerczyńska – Junior Konsultant. Wspierali ich również Katarzyna Lipska, Olga Zezula, Monika Jobda, Irek Biliński, Maciej Guziński z 4Results oraz wspomniana wcześniej Agnieszka Dorawa z Goodvalley.

Rysunek 3. Rozpoczęcie Akademii Lidera Lean

 

I dzień – wstęp do lean i marnotrawstwa

Pierwszy dzień Akademii rozpoczęliśmy od wprowadzenia do Lean oraz omówienia koncepcji marnotrawstwa. Zarząd Goodvalley rozpoczął warsztat od prezentacji wartości, jakimi firma się kieruje, jednocześnie wyjaśniając, dlaczego powstała ta Akademia. Następnie przedstawiliśmy uczestnikom zasady pracy na kolejne 3 dni, prezentując naszych konsultantów z 4Results, którzy przybliżyli agendę szkolenia. Wyjaśniliśmy również, jak korzystać z czerwonych i zielonych kartek do sygnalizowania gotowości lub potrzeby pomocy, jak działa Hit Lista, na której uczestnicy mogli zapisywać swoje pomysły, oraz dostępne materiały, z których mogli korzystać. Na każdym stoliku znajdował się arkusz z 6 pytaniami. Po każdej części szkolenia, uczestnicy odpowiadali na wskazane pytania, aby sprawdzić zrozumienie przekazanej wiedzy. Kolejnym punktem było wystąpienie Irka Bilińskiego, który dostarczył wiedzy na temat roli narzędzi do optymalizacji i prawdziwego znaczenia Lean. Po tym wystąpieniu przyszła pora na prezentacje odnalezionych marnotrawstw. Każdy zespół przedstawił swoje wyniki, które zostały dokładnie omówione, a następnie wywieszone na specjalnie przygotowanej ścianie marnotrawstwa.

Rysunek 4. Przykład powstałej tablicy marnotrawstw

 

Po zapoznaniu się z podstawami Lean i procesem optymalizacji, zmotywowane zespoły stanęły przed kolejnymi wyzwaniami. Pierwszym z nich była symulacja „latarka”, która miała na celu pokazać, jak identyfikować i eliminować marnotrawstwo. Symulacja ta była pełna ruchu, emocji i kreatywności, a wyniki osiągnięte przez zespoły odzwierciedlały stopień zrozumienia przekazanej wcześniej wiedzy. Następnie przyszedł czas na analizę case study Klienta, który każdego dnia skutecznie eliminuje marnotrawstwa. Zakończenie pierwszego dnia obejmowało quiz wiedzy oraz czas na refleksję uczestników, aby podsumować zdobytą wiedzę i doświadczenia tego intensywnego dnia szkoleniowego.

To pierwszy etap Akademii, który dostarczył uczestnikom wiedzy i narzędzi potrzebnych do efektywnego działania. W kolejnych dniach szkolenia przyszedł czas na praktyczne ćwiczenia i dalszą naukę, a efekty tych działań zostaną omówione później w materiałach.

 

W wytwórni pasz warsztaty dały cały szereg powiązanych ze sobą zalet.

1.Nowa wiedza i jej praktyczne zastosowanie na przykładach, chociażby w zakresie wizualizacji, best practice, OPL.

2.Zrozumienie, że nie zawsze rzeczy oczywiste są oczywiste, w tym dla nowych pracowników.

3.Zrozumienie, że każdy ma wpływ na zmiany, nie jak było wcześniej, że mamy jakieś narzędzie leanowe i się jemu podporządkowujemy. Jest dokładnie odwrotnie, robimy według potrzeb wewnętrznych w dziale i rozwijamy obecne narzędzia.

4.I ostatecznie, dużo lepsze zrozumienie Leanu, jako czegoś, co ma służyć i dawać efekty, a nie być, bo ktoś wymyślił i każe robić.

Wiem, że życie nie jest takie łatwe, że jedna Akademia nie rozwiąże wszystkich problemów z kilkunastu lat, ale była fajnym i potrzebnym restartem.

Błażej Zieliński – Kierownik wytwórni pasz, wcześniej specjalista ds. Lean

 

II dzień – wizualne miejsca pracy i wizualny standard pracy

Drugi dzień był poświęcony Wizualnemu Miejscu Pracy (WMP). Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat tego, czym jest wizualne miejsce pracy, na przykładzie symulacji „statek kosmiczny”. Ta prosta, ale wymowna symulacja pokazała, jak uporządkowany, wizualny świat produkcji może być przyjazny dla pracownika. Wprowadzenie 14 zasad wizualnego myślenia pomagało w standaryzacji i optymalizacji miejsca pracy. Symulacja „statek kosmiczny” została podzielona na trzy etapy, które stanowiły kolejne poziomy rozwoju stanowiska pracy. Uczestnicy najpierw składali podzespoły w chaotycznych warunkach, następnie korzystali z wiedzy nabytej tego dnia, a w trzecim etapie tworzyli wizualne standardy dla dobrze zaprojektowanych stanowisk montażu, aby nowy pracownik mógł bez problemu wykonać zadanie. Efektem było powstanie 11 zupełnie różnych wizualnych miejsc pracy.

Drugi dzień także zawierał case study, quiz wiedzy i refleksję. Tym razem prezentacje zespołów odbyły się na zakończenie, aby uczestnicy, po zdobyciu wiedzy, mogli sami ocenić, czy ich standardy są rzeczywiście wizualne i mają potencjał.

Rysunek 5. Symulacja „statek kosmiczny”

 

Warsztaty Lean nauczyły mnie wielu fajnych i pozytywnych rzeczy. Razem z grupą możemy stworzyć wizualne miejsce pracy, takie które umożliwia nam szybki dostęp do potrzebnych materiałów, przy tym cudownie nas integruje i scala. Jeszcze bardziej otworzył mi oczy na marnotrawstwa i pozwolił je w szybki sposób wyłapywać. Zdobyta wiedza pomaga w praktycznej pracy, stwarza dobre warunki, podnosi zaangażowanie, pomaga w samodoskonaleniu i szukaniu nowych coraz to lepszych rozwiązań. Wizualne miejsce pracy i wizualne tablice oraz reszta tematów omawianych podczas Akademii stają się nam coraz bliższe i niezbędne w pracy naszej fermy Radowo. Czuję się zaszczycona, że mogłam wziąć udział w tego typu warsztatach, życzę każdemu, aby choć raz mógł skorzystać z tej porcji wiedzy.

Elżbieta Kaciuba – Kierownik fermy Radowo

 

III dzień – wizualne tablice

W trzecim dniu Akademii skupiliśmy się na istotnej kwestii – wizualizacji niezbędnych informacji, które pomagają nam w zarządzaniu. Tematem głównym były wizualne tablice. Uczestnicy poznali 16 zasad tworzenia skutecznych wizualnych tablic. Rozpoczęliśmy od prezentacji istniejących rozwiązań w Goodvalley, które stanowiły punkt wyjścia do kolejnego ćwiczenia, mającego rozbudzić wyobraźnię i kreatywność uczestników. Zadanie było dość proste – mieli zamienić prezentowane tablice w wizualne tablice, wykorzystując zdobytą wiedzę podczas warsztatów.

Efektem było powstanie 12 zupełnie różnych wizualnych tablic. Każda z nich była prawdziwym dziełem sztuki myślenia wizualnego i stanowiła świetny materiał do wdrożenia i dalszego rozwoju. To zadanie pokazało, że wizualne tablice mogą być nie tylko skutecznym narzędziem zarządzania, ale także formą kreatywnego wyrazu i sposobem na angażowanie pracowników. Dzięki tym warsztatom uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności i gotowe pomysły, które mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy. To był owocny dzień, który podsumował całą Akademię i pozostawił uczestników z nowymi perspektywami na doskonalenie swoich umiejętności zarządzania i pracy zespołowej.

Rysunek 6. Wizualne tablice

 

Opinią na temat warsztatu podzielił się również jeden z Kierowników Goodvalley:

Byłem przez te 26 lat w Goodvalley na wielu szkoleniach, ale to prowadzone przez Was było naprawdę świetne. Sposób prowadzenia, umiejętność zainteresowania ludzi, którzy na co dzień są bardzo zapracowani i oczywiście treść szkolenia, na pewno wiele dobrego wniosą w naszą codzienność. Reakcje podległych mi Kierowników, a było ich 11 na sali, były bardzo pozytywne i są gotowi na usprawnienia i zmiany. Gratuluję super zespołu i dziękuję.

 

Standardowo odbył się case study, w którym Klient opowiedział o korzyściach płynących z wizualnych tablic i jak skutecznie są one wykorzystywane w codziennym zarządzaniu. Następnie przyszedł czas na quiz wiedzy oraz wspólną refleksję, aby podsumować zdobyte doświadczenia.

Na zakończenie Akademii każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Dodatkowo, dostali kopertę do swojego listu z postanowieniami, którą mieli otworzyć 2 tygodnie po warsztatach. To było zobowiązanie, że każdy z nich sprawdzi, czy udało się wdrożyć zdobytą wiedzę i umiejętności w swojej pracy. To podsumowanie dodało uczestnikom motywacji do kontynuowania pracy nad doskonaleniem i wykorzystywaniem poznanych narzędzi w praktyce. Akademia zakończyła się sukcesem, a uczestnicy odebrali cenne narzędzia i wiedzę, które mogą skutecznie zastosować w swoich organizacjach i procesach zarządzania.

 

Szkolenie pokazało nam dużo pozytywnych, praktycznych przykładów zagospodarowania swojego miejsca pracy, zlikwidowania marnotrawstwa przez eliminowanie bałaganu, niepotrzebnych działań itp. W pierwszych dniach po szkoleniu zorganizowane były warsztaty na magazynie dla niektórych pracowników CSU i odpowiedzialnych za magazyny w produkcji roślinnej. Jesteśmy na końcówce reorganizacji warsztatu elektrycznego, co pozwoli wyeliminować błędy w wysyłce urządzeń do i po remoncie. Również na fermach zaczęliśmy reorganizować miejsca z częściami i sprzętem do napraw. W CSU jesteśmy w trakcie warsztatów z Lean, gdzie skupiamy się na poprawie komunikacji między CSU i naszymi Klientami, staramy się wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, chcemy poprawić nasze miejsca pracy, żeby nie tracić czasu na szukanie, zamawiać odpowiednią ilość materiału do napraw itp. Najważniejsze jest, że zespół powołany do rozwiązania różnych problemów jest bardzo zaangażowany i czuje potrzebę pracy nad tymi aspektami.

Krzysztof Dobek – Kierownik Centrum Serwisowego

 

Co się wydarzyło po akademii?

Po ukończeniu Akademii, regularnie co dwa miesiące odbywają się spotkania z tym samym zespołem i wszystkimi Liderami w celu dzielenia się dobrymi praktykami, które wynikły po zakończonym szkoleniu. Te spotkania są okazją dla Liderów do opowiedzenia o tym, jakie zmiany i osiągnięcia nastąpiły na ich lokalizacjach i w działach po wdrożeniu zdobytej wiedzy i inspiracji. W trakcie tych spotkań wszyscy uczestnicy mają możliwość dzielenia się swoimi sukcesami, i doświadczeniami. To forum daje im szansę wymiany pomysłów wzajemnej inspiracji, co sprzyja ciągłemu doskonaleniu i efektywności w organizacji. Takie regularne spotkania są kluczowe dla utrzymania zaangażowania uczestników i ciągłego rozwoju ich umiejętności zarządzania oraz wdrażania praktyk Lean i wizualnych metod. Dzięki temu zespoły mogą efektywnie kontynuować proces optymalizacji i doskonalenia operacyjnego w przedsiębiorstwie. Na wielu lokalizacjach, po ukończeniu Akademii i otrzymaniu wsparcia, powstałe tablice pojawiły się w miejsach pracy. Niektórym zespołom udało się nawet wprowadzić dodatkowe zmiany, przemyśleć pewne projekty od nowa lub stworzyć zupełnie nowe wizualizacje. W jednej z lokalizacji, zatrudniającej ponad 40 osób, miało miejsce naprawdę imponujące przekształcenie. Pracownicy, którzy początkowo byli sceptycznie nastawieni do tablic i nowych pomysłów, teraz sami projektują i kreują wizualizacje, które robią ogromne wrażenie.

Jeden z Kierowników z tej lokalizacji podzielił się pozytywnym doświadczeniem:

Dzięki wizualnym tablicom mogę zrozumiale opowiedzieć studentom o procesach produkcyjnych. Co więcej, nawet w czasie mojego urlopu, spotkania przy tablicach nadal się odbywają, a dane są aktualizowane przez innych pracowników. Widzę większe zaangażowanie i lepsze zrozumienie całego procesu produkcji u pracowników, co jest niezwykle motywujące.

 

W firmie istnieje także wewnętrzna strona, która umożliwia publikowanie różnych pozytywnych historii i informacji. Dodatkowo, funkcjonuje sieć ekranów w pomieszczeniach socjalnych pozwalających na wyświetlanie tych samych informacji we wszystkich lokalizacjach. Dzięki temu wszystkie oddziały mają dostęp do tych inspirujących treści. Organizacja posiada również własną gazetę firmową. Starają się docierać wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe, aby podzielić się tymi pozytywnymi historiami.

Jak zauważa Agnieszka Dorawa:

Nasz główny cel to inspiracja innych. Chcemy, aby nasze dobre historie motywowały innych pracowników do podobnych osiągnięć i działań. Nawet najbardziej oporni i sceptyczni zaczynają zauważać te pozytywne zmiany i zaczynają interesować się tym, co się dzieje w firmie. Stopniowo, krok po kroku, coraz więcej osób otwiera się na nowe możliwości i pomysły. Współtworzymy pozytywną atmosferę, która inspiruje i mobilizuje do działania.

 

Wdrożenie Lean i całego programu Akademii Lidera w firmie Goodvalley przyniosło wiele korzyści, ale jeszcze ważniejsze jest to, że wpłynęło pozytywnie na kulturę organizacyjną. Ludzie zyskali większe zaufanie do tej metody, co widać aktualnie w ich zaangażowaniu i zaufaniu do procesów Lean. Można zaobserwować również, że coraz więcej pracowników inicjuje pomysły na udoskonalenia i wdraża je na swoich stanowiskach. Wnioski są bardzo pozytywne. Zaangażowanie pracowników oraz zrozumienie wzajemnych zależności między działami są kluczowymi czynnikami sukcesu wdrożenia Lean w organizacji. Dzięki temu osiąga się lepsze wyniki, zwiększa efektywność i kontynuuje drogę ku doskonałości. Goodvalley wciąż się rozwija, korzysta z doświadczenia i inspiracji, a Lean staje się nieodłącznym elementem ich sukcesu.

 

Szkolenie z każdym dniem powodowało zmianę mojego podejścia do tematu Lean. Jako, że jestem praktykiem najbardziej przekonują mnie praktyczne przykłady, których na szkoleniu było bardzo dużo. Po akademii Lean omówiliśmy temat implementacji narzędzi w naszym dziale na spotkaniu produkcyjnym. Po wspólnej analizie doszliśmy do wniosku, że możemy poprawić świadomość załogi na temat zużycia surowców na każdej instalacji. W tym celu postanowiliśmy wprowadzić wizualne tablice. Na części lokalizacji tablice zostały już wprowadzone. Na pozostałych biogazowniach ten proces jeszcze trwa. Tablice pozwoliły na wizualne przedstawienie wydajności instalacji w zestawieniu z surowcami wykorzystywanymi do jej osiągnięcia. Wprowadzenie tablic pozwala na niwelowanie marnotrawstw na przykładzie zużycia surowców oraz czasu na szukanie danych w plikach Excel.

Hubert Kiedrowski – Koordynator produkcji, biogazownie

 

Agnieszka Dorawa również wyraziła swoje refleksje po zakończeniu całej Akademii:

Wszyscy uczestnicy szkolenia byli zaangażowani i zadowoleni z doświadczenia. Nie było nikogo, kto by wyraził nudę lub niezadowolenie z udziału w szkoleniu. Wręcz przeciwnie, każdy był dumny z siebie oraz swoich kolegów i koleżanek, którzy oddali się całkowicie temu szkoleniu. Opinie były bardzo pozytywne. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że to było wyjątkowe wydarzenie, które jeszcze nie miało miejsca w naszej firmie. Ta pozytywna ocena nie zmieniła się od czasu zakończenia szkolenia i nadal uważam, że to było coś niespotykanego w naszej organizacji. Szkolenie było naprawdę rewelacyjne, a to mówię także ze swojej perspektywy, ponieważ wcześniej nie brałam udziału w tak interesującym i wartościowym szkoleniu. Było to dla mnie ogromne źródło wiedzy, a także pewnego rodzaju przypomnienie. Wiele razy zaskakiwałam się, patrząc na treści z zasady wow, tego wcześniej nie wiedziałam. Wskazówki i sugestie, które usłyszeliśmy, naprawdę wpłynęły pozytywnie na naszą pracę. Dodatkowo, zachwyciła mnie jakość materiałów przygotowanych na to szkolenie. Każdy uczestnik otrzymał pakiet materiałów, których jakość była wyjątkowo wysoka. Zarówno pod względem treści, jak i samego wykonania, można było dostrzec, że organizatorzy naprawdę zadbali o to szkolenie i o nas, pracowników. To pokazało nam szacunek, jaki 4Results ma dla swoich Klientów. Wszystko było dedykowane i zebrane w spójny sposób, co pozwala nam teraz wracać do tych materiałów i korzystać z nich w pracy. To naprawdę pokazało profesjonalizm organizatorów i prowadzących szkolenie. Podsumowując, dla mnie to szkolenie było po prostu rewelacją. Przyniosło mi mnóstwo nowej wiedzy i inspiracji do pracy. Cieszę się, że miało miejsce i że mogłam wziąć w nim udział. Jesteśmy naprawdę wdzięczni za to doświadczenie i za jakość tego szkolenia.

 

Ze strony 4Results serdecznie dziękujemy przedstawicielom firmy za wyjątkowe zaangażowanie, chęć spotkania i wymiany doświadczeń. Ogromnie cieszymy się z pozytywnej oceny warsztatu. W skali 10 punktowej rekomendacji – warsztat otrzymał bardzo wysoką ocenę 8,9 punktów.

Zachęcamy również do pobrania naszego e-booka „Jak angażować pracowników i Liderów w proces ciągłego doskonalenia?”, w którym odkryjesz sposób na uniknięcie chaosu i zaangażowania pracowników w proces zmian.

Oprócz powyższego materiału znajdziesz w nim praktyczne wskazówki oraz rozwiązania zastosowane wśród naszych Klientów, które pomogą Ci zbudować kulturę ciągłego doskonalenia procesów firmy przy pełnym zaangażowaniu pracujących ludzi.

W materiale znajdziesz:

 • Model Shingo a proces ciągłego doskonalenia
 • Kilka słów o naszym podejściu
 • Wyniki badania „Jak angażować pracowników i Liderów w proces ciągłego doskonalenia?”
 • Jak wdrożyć i zaangażować pracowników w Kaizen Blitz?
 • Jak zaangażować Liderów w proces wdrożenia metody 5S?
 • Jakie działania podejmować w firmie, aby pracownicy chętniej włączali się w proces ciągłego doskonalenia?
 • Summer Camp 5S – czyli nie tylko rozwój Klientów
UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ