Jak zbudować kompetencje przywódcze za pomocą narzędzi VR-owych?

Crystal Equation (CE) to firma, która wspiera ludzi i rozwija inicjatywy technologiczne poprzez budowanie zaufania. CE aktywnie identyfikuje potrzeby, zapewnia  ciągłą komunikację i odpowiednio wykorzystuje wiedzę specjalistyczną w zakresie personelu kontraktowego, bezpośredniego zatrudniania i usług zarządzanych. Specjalizuje się w pozyskiwaniu i zatrudnianiu utalentowanych inżynierów IT/specjalistów technicznych oraz rozwiązuje problemy kadrowe, znajdując idealne dopasowanie zarówno dla naszych klientów, jak i kandydatów.

Firma Crystal Equation – główny dostawca IT dla Meta/Facebooka – organizacja, która ma najwyższe standardy jeśli chodzi o wykorzystywanie technologii w swojej działalności, zwróciła się do nas z prośbą o wsparcie w rozwoju kompetencji miękkich zespołu menedżerskiego.

Obecne niepewne, zmienne, złożone czasy (VUCA, BANI) coraz silniej wymagają od organizacji dawania pracownikom większej odpowiedzialności, decyzyjności, wpływu – empowermentu . Czynnikiem konkurencyjnym staje się szybkość i trafność decyzji co oznacza budowanie płaskich struktur, samowystarczalnych zespołów, relacji Lider – Lider a nie Lider – Follower. Takie zespoły powstają w kulturze accountability.

Szkolenie właśnie z takich kompetencji miękkich zaproponowaliśmy firmie Crystal Equation.

Zastosowaliśmy nową symulację VR multiplayer o nazwie Mission One. To niezwykłe doświadczenie oparte o prawdziwe misje realizowane przez Davida Marqueta, a opisane w jego bestsellerze „Zmień Kurs!”. Zespoły zanurzone w rzeczywistość nuklearnej łodzi podwodnej oraz działające na pokładzie helikoptera realizują zadania ratowania rozbitków na wrogich wodach, a rola każdego członka załogi jest krytyczna dla powodzenia misji.

Bardzo cieszą nas takie opinie uczestników 2-dniowego warsztatu:

„To był fantastyczne, angażujące szkolenie ,z którego wyciągnęłam wiele wniosków do zastosowania w moim zespole”.
„VR był w tym procesie bardzo ważny – stworzył podstawy do lepszej komunikacji oraz zbudowania zaufania w zespole”
„ Szczególnie dla mnie – nowej osoby w zespole, taki warsztat jest świetnym wprowadzeniem do roli menedżerskiej”

 

Zobacz wideo z projektu:

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ