Ponad 600% zwrotu z inwestycji w ciągu 6 miesięcy

Spomlek – jeden z największych polskich producentów sera żółtego (w ciągu roku produkuje blisko 21 tys. ton sera; przetwarza ponad 300 mln ton mleka).

 

Wyzwania:

Klient postawił przed nami jednocześnie kilka celów:
 • Podnieść potencjał wytwórczy jednego z zakładów produkcyjnych
 • Zwiększyć udział wytwarzanych serów w pierwszej klasie jakości
 • Zredukować koszty logistyki w skupie mleka

Rozwiązanie:

Przeprowadziliśmy analizę z zastosowaniem skutecznych metod eksperymentalnych DoE (Design of Experiment).

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy mierniki OEE (Overall Equipment Effectivenes).

Ustaliliśmy i wdrożyliśmy wspólne cele dla całej załogi zakładu

Zastosowaliśmy metodę rozwiązywania problemów opartą na ramie DMAIC Six Sigma, jak również wdrożyliśmy oparte na DMAIC metodyki rozwiązywania problemów

 

Wykorzystaliśmy również:

 • Time-Based Competition – jeden z paradygmatów metody QRM
 • Karty kontrolne Shewhart’a
 • Hypothesis-Driven Thinking – metodę myślenia hipotezami

Rezultaty:

 • Zwiększyliśmy potencjał produkcyjny: warzelni o 20%, solankowni – o 25%
 • Udział serów w pierwszej klasie jakości wzrósł o 13 pp
 • W obszarze logistyki skupu poprawiliśmy wskaźnik dotarcia (ilość litrów mleka / przejechany kilometr) o 8 pp
 • Poprawiliśmy wskaźnik efektywności o 18,7 pp, co pozwala Klientowi generować dodatkowe przychody
 • ROI – w ciągu 6 miesięcy uzyskano zwrot z inwestycji na poziomie ponad 600 proc.

Klient o wdrożeniu:

„Choć wynik ROI jest bardzo zadowalający, najważniejsze jest to, że dzięki poznanej metodologii i wsparciu konsultantów, pracownicy zmienili swoje metody pracy, co będzie procentować i wpływać na funkcjonowanie zakładu w długoterminowej perspektywie.” Paweł Gaca, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w Spomlek


UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ