Studium Transformacji: jak zbudować samoświadomość liderów?

Wyzwanie

Żabka Polska  postanowiła zorganizować dla grona swoich menedżerów kompleksowy program, budujący samoświadomość liderów oraz szlifujący ich kompetencje przywódcze w odpowiedzi na wyzwania w niepewnych, zmiennych czasach.

Do realizacji zaproszono firmę Values Jacka Santorskiego (współtworzącą Akademię Psychologii Przywództwa), a w ramach dodatkowych działań udział w programie również wzięła firma 4Results

Realizacja

Program rozpoczął się od kwalifikacji – managerowie Żabki realizowali zadania rekrutacyjne, po których specjalnie dobrane jury ekspertów wyłoniło 42 managerów.
W grudniu 2022 roku nastąpił kick-off programu, w którym trenerzy 4Results wykorzystali symulację virtual reality o nazwie MissionOne, służącą do rozwoju kompetencji takich jak: accountability, decyzyjność, komunikacja lider-lider, budowanie bezpieczeństwa psychologicznego; otwierającą oczy na możliwości rozwoju kompetencji miękkich liderów.

Następnie trenerzy Values zaprosili uczestników do pogłębionej pracy w ramach 4 modułów warsztatowych:
I. „Ja jako lider”, który obejmował takie zagadnienia ja samoświadomość lidera, samopostrzeganie i budowanie własnej wartości, przy wykorzystaniu modeli takich jak Core Quadrant Daniela Ofmana, Versatile Leadership (Przywództwo Wszechstornne), czy audodiagnoza lidera.
Pomiędzy sesjami liderzy korzystali z 3-godzinnych sesji feedforward z trenerami.

„Są jak torpedy! Oni przepracowują swoje wyzwania błyskawicznie i na drugi dzień zaczynają realizować plany naprawcze, rekomendacje” – trenerka Values Kasia Florkiewicz.

II. „Ty jako lider w relacji” – w jaki sposób lider współpracuje z innymi, skupiono się tu na pracy 1:1 z pracownikami, dawaniu feedbacku, wdrażaniu zaleceń Analizy Transakcyjnej, zrozumieniu poziomów słuchania.
III. „Ja jako lider tworzący środowisko” – tutaj menedżerowie pracowali z modelami Patricka Lencioniego, poznawali „4 jeźdźców Apoalipsy” opisanych przez Johna Gottmana, uczyli się reagować na porażkę, poznawali tajniki teorii samodeterminacji, a także poznawali zalety dbania o podstawowe obszary energii psychofizycznej wg Tony’ego Schwartza, uczyli się też budować bezpieczeństwo psychologiczne w zespole.
IV. „Lider zarządzający zmianą” – tu liderzy uczyli się przygotowywać swoje zespoły na zmianę, korzystając z symulacji SysTeamsChange, która uczy współpracy zespołów w sytuacji zmiany i wyzwań z nią związanych.

Pomiędzy warsztatami program uświetniał swoimi wykładami psycholog biznesu i założyciel Values Jacek Santorski.

Rezultaty

Dzięki programowi 42 menedżerów rozwinęło zaawansowane  kompetencje zarządczych. Inicjatywa zbudowała  samoświadomość liderską oraz rozwinęła kompetencje przywódcze.

„Nauczyłam się, jak być elastycznym liderem” uczestniczka Studium

„Myślę, że jest to wiedza, którą powinien zdobyć każdy lider w firmie w Polsce” uczestnik Studium

 

Zobacz film z projektu:

 

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ