Zintegrowany zespół menedżerski metodą Patricka Lencioniego

Firma Kraft Heinz Food Service zapewnia swoim klientom nie tylko produkty najwyższej jakości, ale również wsparcie. Jej misją jest: dostarczanie klientom narzędzi potrzebnych do tworzenia najlepszej żywności; dawanie im dostępu do wiedzy branżowej;  informowanie ich o najnowszych trendach kulinarnych, aby utrzymali przewagę nad konkurencją. Nowy lider zespołu top-managerów zakładu produkcyjnego w Polsce podjął decyzję o konieczności zbudowania większego zaufania i lepszego poznania się w zespole. 

Cel projektu szkoleniowego

👉Integracja i zbudowanie zaufania w 10-osobowym zespole top-managerów polskiego oddziału firmy Kraft Heinz Company

Zaproponowana struktura szkolenia:

Szkolenie zostało oparte o metodykę „5 elementów współpracy zespołowej” Patricka Lencionego. W formule wyjazdowej, managerowie przeszli w trakcie jednego dnia roboczego przez takie obszary jak:

  1. Podstawy funkcjonowania zespołu (m.in. Czy jesteśmy grupą czy zespołem? Pozytywność i produktywność jako 2 kluczowe parametry efektywnych zespołów)
  2. Pięć dysfunkcji pracy zespołowej (m.in. Analiza zespołu w odniesieniu do 5 dysfunkcji, ćwiczenie: Narzędzie diagnostyczne, Refleksja i wyodrębnienie najmocniejszego i najsłabszego obszaru.)
  3. Budowanie zaufania (Doświadczenie bliskości i otwartości – odwołanie się do Piramidy Diltsa, Czym jest zaufanie w relacjach biznesowych – Model Maistera? 4 poziomy bezpieczeństwa psychologicznego Clarka, czyli jak tworzyć sprzyjający klimat w zespole)
  4. Przezwyciężenie obawy przed konfrontacją (Korzyści wynikające z konstruktywnej konfrontacji, 4 główne przeszkody utrudniające wspólne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji – Koło Moore’a)
  5. Zwiększenie zaangażowania i odpowiedzialności ( Budowanie poczucia zespołowości – rewizja dotychczasowych i/lub ustalenie nowych zasad współpracy, norm i wartości, wypracowanie wspólnego mierzalnego planu w kontekście ocenionych dysfunkcji i zdobytej wiedzy w trakcie szkolenia)

Rezultaty

👉Większa integracja zespołu, poznanie swoich punktów widzenia i potrzeb

👉Wyższe zaufanie pomiędzy członkami zespołu, zbudowane poczucie zespołowości

Wojciech Roesler, MBA, Operations Manager Kratf Heinz tak podsumowuje efekty:

„Dzięki warsztatom mieliśmy możliwość głębszego poznania wzajemnych potrzeb i skonfrontowania często odrębnych punktów widzenia. Marta Szymanowska, okazała się znakomitym moderatorem procesu rozwojowego. Trenerka stworzyła wśród zespołu atmosferę sprzyjającą otwartej dyskusji, dzięki czemu uczestniczący w nim managerowie czuli się swobodnie i aktywnie dzielili się swoim doświadczeniem”.

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ