Czy osiąganie efektywności organizacyjnej jest możliwe bez zmotywowanych i spełnionych zawodowo i prywatnie pracowników? Utracony Potencjał vs. Łańcuch Rozwoju

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, firmy muszą nieustannie adaptować się do nowych wyzwań i wykorzystywać pojawiające się możliwości. Kluczem do osiągnięcia sukcesu w tej złożonej rzeczywistości jest efektywność organizacyjna, która w dużej mierze zależy od zaangażowania i kompetencji pracowników. Zapewnienie rozwoju zawodowego i umożliwienie samorozwoju pracowników, staje się nie tylko ważnym elementem strategii zarządzania zasobami ludzkimi, ale również nieodzownym czynnikiem poprawy efektywności firmy, na którą składa się zarówno efektywność operacyjna, ale również organizacyjna i napędzająca ją kultura organizacyjna. I tu warto zaznaczyć, że kultura organizacyjna, to nie tylko wartości firmowe (często niestety wiszące na ścianach), ale również napędzające ją zachowania, przekonania i stabilizujące ją zasady.

Inwestowanie w rozwój pracowników przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i całej organizacji. Dla pracowników oznacza to możliwość podnoszenia kwalifikacji, realizacji osobistych aspiracji i zwiększania satysfakcji zawodowej. Z perspektywy firmy, dobrze wyszkolony i zmotywowany personel przekłada się na wyższą produktywność, innowacyjność oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku. Ponadto organizacje, które aktywnie wspierają rozwój swoich pracowników, zyskują przewagę konkurencyjną poprzez większe zaangażowanie zespołu, niższy poziom rotacji oraz lepsze wykorzystanie talentów (kolejny gruby temat do zgłębienia – ale to kiedy indziej).

W obliczu tych wyzwań, przyjrzenie się strategiom wspierającym rozwój zawodowy oraz samorozwój pracowników staje się nie tylko logicznym krokiem, ale wręcz koniecznością. Ostatecznie, to właśnie ludzie – ich umiejętności, wiedza i motywacja – stanowią najcenniejszy kapitał każdej firmy, który decyduje o jej trwałym sukcesie i zdolności do przetrwania na rynku.


Jedyną naprawdę ważną rzeczą, jaką robią liderzy, jest tworzenie kultury i zarządzanie nią. Jeśli nie zarządzasz kulturą, to ona zarządza Tobą, a ty możesz nawet nie być świadomy tego, w jakim stopniu to się dzieje.

Edgar Schein
Profesor, MIT Sloan School of Management

 

Konsekwencje utraconego potencjału ludzkiego w firmach, które nie zapewniają samorozwoju swoim pracownikom, mogą być dalekosiężne i negatywnie wpływać na różne aspekty funkcjonowania organizacji. Konsekwencje mogą być naprawdę poważne:

Zmniejszona produktywność
Brak możliwości rozwoju prowadzi do stagnacji umiejętności pracowników, co może ograniczać ich zdolność do efektywnego wykonywania obowiązków. Pracownicy, którzy nie mają okazji doskonalić swoich umiejętności, mogą nie być w stanie nadążyć za nowymi technologiami i metodami pracy, co obniża ich produktywność.

Niska motywacja i zaangażowanie
Brak możliwości rozwoju zawodowego często prowadzi do spadku motywacji i zaangażowania pracowników. Gdy pracownicy nie widzą perspektyw na awans lub rozwój, mogą czuć się niedoceniani i demotywowani, co przekłada się na ich codzienne zaangażowanie w wykonywanie zadań.

Wysoka rotacja pracowników
Pracownicy, którzy nie mają szansy na rozwój, częściej szukają nowych możliwości zawodowych poza organizacją. Wysoki poziom rotacji prowadzi do zwiększonych kosztów rekrutacji i szkoleń nowych pracowników oraz utraty wiedzy i doświadczenia.

Niedobór przyszłych liderów
Brak programów rozwojowych może skutkować brakiem przyszłych liderów wewnątrz organizacji. Pracownicy, którzy nie mają szansy rozwijać swoich umiejętności przywódczych, nie będą w stanie efektywnie przejąć kluczowych ról w przyszłości, co może hamować rozwój firmy.

Obniżona innowacyjność
Rozwój pracowników często wiąże się z wprowadzaniem nowych pomysłów i podejść. Firmy, które nie inwestują w rozwój swojego personelu, mogą tracić na innowacyjności, co jest kluczowe w konkurencyjnym środowisku biznesowym. Brak świeżych pomysłów i perspektyw może ograniczać zdolność firmy do adaptacji i wprowadzania nowych produktów lub usług.

Złe morale i kultura pracy
Brak wsparcia dla samorozwoju może prowadzić do ogólnie złej atmosfery w miejscu pracy. Pracownicy mogą czuć się zniechęceni i niedoceniani, co wpływa na ogólne morale zespołu. Negatywna kultura pracy może prowadzić do konfliktów, obniżonej współpracy i efektywności zespołu.

Utrata konkurencyjności
Firmy, które nie inwestują w rozwój swoich pracowników, mogą szybko zostać wyprzedzone przez konkurencję, która lepiej wykorzystuje i rozwija talenty. Brak kompetentnych i zaangażowanych pracowników może prowadzić do utraty klientów i zmniejszenia udziału w rynku.

Koszty błędów i niskiej jakości pracy
Niedostatecznie wykwalifikowani pracownicy mogą popełniać więcej błędów, co prowadzi do zwiększonych kosztów operacyjnych związanych z poprawkami, reklamacjami czy obniżoną jakością produktów lub usług. To z kolei może wpływać na reputację firmy i zaufanie klientów.

Ograniczona elastyczność i adaptacyjność
Pracownicy, którzy nie są regularnie szkoleni i rozwijani, mogą mieć trudności z adaptacją do zmian rynkowych i technologicznych. Brak elastyczności może utrudniać firmie szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów.

Brak inwestycji w rozwój i samorozwój pracowników może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji, które wpływają na efektywność, innowacyjność i konkurencyjność firmy. Dlatego inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników powinno być priorytetem dla każdej organizacji, która chce osiągnąć trwały sukces.

Poważnym wyzwaniem jest to, że firmy często nie dostrzegają pracowników, którzy z własnej inicjatywy pragną się rozwijać. Często takie osoby są uznawane za zagrożenie, łącznie z sytuacjami ich wykluczania z życia zawodowego. Jednym z głównych tego powodów jest brak strukturalnego podejścia do rozwoju talentów. W wielu organizacjach brakuje jasno zdefiniowanych programów rozwojowych i ścieżek kariery, które mogłyby uwzględniać indywidualne aspiracje pracowników. Ponadto, menedżerowie często skupiają się na bieżących zadaniach operacyjnych i wynikach, zaniedbując długoterminowe inwestycje w rozwój swoich zespołów.

Kolejnym powodem jest brak komunikacji i transparentności. Pracownicy, którzy chcą się rozwijać, mogą nie wiedzieć, jakie możliwości są dostępne, a ich inicjatywa może pozostać niezauważona, jeśli nie ma regularnych rozmów na temat kariery i rozwoju. W niektórych firmach brakuje również kultury doceniania i wspierania samorozwoju, co zniechęca pracowników do aktywnego poszukiwania szans na rozwój.

Więcej o tym przeczytasz w mojej poprzedniej publikacji: https://www.linkedin.com/posts/grzegorz-do%C5%82%C4%99ga-ph-d-mba-8313b535_podzi%C4%99kowania-i-skargi-tacy-jeste%C5%9Bmy-oby-activity-7201988074942169088-jMHu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop)

Dodatkowo, niektóre firmy mogą obawiać się, że zainwestowanie w rozwój pracowników spowoduje ich odejście do konkurencji, co prowadzi do pasywnego podejścia do rozwoju talentów. Wszystkie te czynniki razem sprawiają, że potencjał i inicjatywa pracowników często pozostają niewykorzystane, co negatywnie wpływa na efektywność i innowacyjność organizacji.

Receptą na szczęśliwych i zmotywowanych pracowników jest uświadomienie sobie, że życie prywatne z życiem zawodowym się przenika, często łączy. A w szczególności poznać mechanizm co napędza samorealizację
W 2021 roku wykorzystując moje wieloletnie doświadczenia i obserwacje stworzyłem ,,Łańcuch Rozwoju”, proste narzędzie, które ułatwia zrozumienie mechanizmu jak osiągnąć własny rozwój i samorealizację.

 

 

Samorealizacja to proces, a nie jednostkowe działanie. Zresztą idealnie opisał to Abraham Maslov w swojej hierarchii potrzeb, nazywanej potocznie piramidą Maslova. Nie bez przyczyny umieścił ją na szczycie swojej hierarchii. Aby tam dojść trzeba najpierw zaspokoić swoje potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności oraz uznania. Ale jak już jesteśmy na szczycie należy sobie uświadomić, że samorealizacja jest teorią otwartą, czyli nigdy się nie zrealizuje. Ludzie ambitni ciągle będą szukać nowych celów i bodźców do samorealizacji.

Tak więc samorealizacja jest fundamentalnym aspektem ludzkiego życia, który obejmuje rozwijanie swojego potencjału i osiąganie satysfakcji z własnych osiągnięć. Wpływa na nią wiele czynników, a ja zebrałem je w formie ,,Łańcucha Rozwoju” i w tym mechanizmie umieściłem te najważniejsze i kluczowe. Dzięki zrozumieniu jak te czynniki wpływają na proces samorealizacji, możemy bardziej efektywnie kierować swoim życiem i dążyć do spełnienia.

Cele Życiowe i Marzenia jako Siła Napędowa
Cele życiowe i marzenia stanowią silne źródło motywacji, tej wewnętrznej i największej sile oddziaływania. Określenie długoterminowych celów i wyobrażanie sobie ich osiągnięcia może przyczynić się do skoncentrowania się na drodze do samorealizacji. Te cele działają jak kompas, który kieruje naszymi wysiłkami i pomaga nam wyznaczać priorytety.

Odwaga jako Klucz do Rozwoju Osobistego
Odwaga jest nieodzowna w procesie samorealizacji. Wyzwania, które stawiamy sobie na drodze do osiągnięcia celów, często wymagają odwagi. Bez odwagi, trudno jest pokonać strach przed porażką i podejść do nowych wyzwań. Jednak to właśnie odwaga pozwala nam wyrastać ponad nasze ograniczenia i rozwijać się.
…puk, puk, puka strach do drzwi, otwiera mu odwaga …a tam nikogo nie ma… (cytat z wystąpienia Jacka Walkiewicza)

Błędy jako Cenne Lekcje
Błędy i pomyłki są nieodłączną częścią życia. To, jak reagujemy na nie i jakie wnioski wyciągamy, ma istotny wpływ na nasz rozwój osobisty. Błędy nie powinny być postrzegane jako porażki, lecz jako cenne lekcje. Poprzez analizę własnych błędów, możemy unikać ich w przyszłości i stawać się mądrzejszymi. Oczywiście warto uczyć się również na błędach innych, ale te własne o ile dokonujemy ich analizy, refleksji i ich nie powtarzamy, mają największe oddziaływanie na nasz proces nauki i rozwoju.

Pozytywne Myślenie jako Klucz do Sukcesu
Pozytywne myślenie jest siłą napędową samorealizacji. Nasze przekonania i sposób myślenia mają wpływ na to, jakie cele sobie wyznaczamy. Osoby o pozytywnym nastawieniu często radzą sobie lepiej z przeciwnościami losu i są bardziej skłonne do próbowania nowych rzeczy.

Doświadczenie jako Mistrzowskie Nauczycielstwo
Doświadczenia, zarówno pozytywne, jak i negatywne, są ważnym elementem procesu samorealizacji. To przez doświadczenia uczymy się o sobie samych, innych ludziach i świecie. Każde doświadczenie przyczynia się do naszego rozwoju, pomagając nam lepiej zrozumieć nasze wartości i cele.

I w tym momencie idealnie pasują dwa powiedzenia:
…Doświadczenie to jest grzebień, które daje nam natura jak jesteśmy już łysi (chińskie powiedzenie).
…Doświadczenie to najlepszy nauczyciel, ale istnieją głupcy, którzy uczą się tylko od tego nauczyciela (parafraza słów Benjamina Franklina).
Oznacza to, że warto doświadczać również od innych, czerpać to co najlepsze od ludzi, których spotykamy.

Ludzie, Których Spotykamy, jako Inspiracja i Współpraca
No i właśnie ludzie, których spotykamy w życiu, mają ogromny wpływ na nasz rozwój osobisty. Mogą być źródłem inspiracji, rad i wsparcia. Warto otaczać się ludźmi, którzy nas inspirują i wspierają nasze cele.
Jednak i Ci, którzy nas zawiedli, zrobili krzywdę, są również nauczycielami, gdyż w mechanizmie Łańcucha Rozwoju wiemy wtedy, kim nie chcemy być, a ta świadomość i wiedza jest równie ważna, jak ta kim być chcemy.

Pasja jako Silny Motywator
A na koniec pasja, dlaczego jest ważna: ponieważ napędza Twoją motywację, pomaga utrzymać wytrwałość, przynosi satysfakcję i radość, pobudza kreatywność, poprawia jakość pracy oraz ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Działając z pasją, masz większą szansę osiągnąć sukces i czerpać pełnię satysfakcji z własnych osiągnięć.

Samorealizacja to proces, który jest kształtowany przez wiele czynników, w tym cele życiowe, marzenia, odwagę, błędy, pozytywne myślenie, doświadczenie, ludzi, których spotykamy, i pasję. Zrozumienie wpływu tych elementów może pomóc nam kierować swoim życiem w celu osiągnięcia satysfakcji i spełnienia osobistego. Każdy z tych elementów stanowi kawałek układanki, która tworzy pełny obraz naszej samorealizacji i ułatwia osiągnięcie synergii między życiem zawodowym i prywatnym.

Osiąganie efektywności operacyjnej i organizacyjnej jest praktycznie niemożliwe bez zmotywowanych i spełnionych zawodowo oraz prywatnie pracowników. Utracony potencjał wynikający z braku wsparcia dla rozwoju osobistego i zawodowego, prowadzi do licznych negatywnych konsekwencji, tj. spadek produktywności, niska motywacja, wysoka rotacja oraz obniżona innowacyjność. Tymczasem firmy, które inwestują w rozwój swoich pracowników, tworzą swoisty “Łańcuch Rozwoju”, gdzie każde ogniwo przyczynia się do wzmocnienia organizacji jako całości.

Zrozumienie i wdrażanie strategii wspierających samorozwój i aspiracje pracowników nie tylko poprawia efektywność, ale także buduje silniejszą, bardziej zaangażowaną i lojalną kadrę. W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym, kluczem do sukcesu jest docenienie ludzkiego potencjału i jego pełne wykorzystanie. Organizacje, które tego nie dostrzegają, ryzykują pozostanie w tyle, podczas gdy te, które stawiają na rozwój swoich pracowników, mają szansę na długotrwały i zrównoważony sukces.

Autor: Grzegorz Dołęga

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ