Dekalog organizacji

Filozofia Shingo bazuje na czymś, co w kulturze europejskiej możemy nazwać dekalogiem organizacji, czyli kodeksem postępowania. Dekalog to dobra analogia, ponieważ i tu bazujemy na 10 zasadach określających normy działania. Normy te nie są wdrażane równolegle, lecz stopniowo na kolejnych etapach rozwoju i dojrzewania firmy.
 
Model Shingo prowadzi organizację przez cztery takie etapy: od kształtowania kultury, przez wdrożenie mechanizmów ciągłego doskonalenia, synchronizowanie przedsiębiorstwa, po koncentrację na rezultatach ściśle powiązanych z konkretnymi wartościami dostarczanymi klientom.
 10 Kluczowych Zasad Shingo to:

  1. budowanie przywództwa opartego na pokorze,
  2. wyrażanie szacunku wobec każdego,
  3. koncentracja na procesach,
  4. kierowanie się naukowym podejściem,
  5. zarządzanie przepływem i metodami budowania wartości,
  6. troska o jakość u źródła,
  7. poszukiwanie doskonałości,
  8. wytrwałość w realizacji celów,
  9. myślenie w oparciu o wypracowane systemy,
  10. tworzenie wartości dla klientów.

Izabela Starnawska, Partner zarządzający 4Results
Artykuł pochodzi z magazynu Kaizen 35 

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ NA STRONIE MAGAZYNU KAIZEN
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SHINGO

01a

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ