[rev_slider slidertitle=”Slider OPT 12 1 1″ alias=”slider-opt-12-1-1″ offset=””]

Jakie firmy powinny korzystać z programów Total Productive Maintenance?

Szkolenia TPM (Total Productive Maintenance) są jednym z filarów grupy programów jaką jest Doskonałość Operacyjna. Przedsiębiorstwa do których kierowane są szkolenia to firmy wytwarzające produkty w systemie ciągłym, masowym, wielkoseryjnym, a także organizacji utrzymujących duży park maszynowy.

Jest to doradztwo logistyczne wybierane przez firmy, które w długim terminie chcą kontrolować swój rozwój, umacniać pozycję rynkową, podnieść poziom bezpieczeństwa, zapewnić pracownikom atrakcyjne środowisko pracy dążąc do zmiany kultury organizacyjnej.

Doskonałość operacyjna przedsiębiorstwa zawiera kluczowe elementy, które mają na celu dążenie do całkowitej eliminacji strat, poprzez wdrażanie nowych procesów, a wraz z nimi narzędzi ciągłego doskonalenia.

[rev_slider slidertitle=”Slider 2″ alias=”slider-2″]

TPM w liczbach:

60

wzrost efektywności

70

redukcji odpadu

90

redukcji awaryjności

1000

przeszkolonych ludzi

Filozofia programu TPM:

Total

Kompleksowość– program obejmuje całą organizację, budując zaangażowanie wszystkich pracowników

Productive

Produktywność – wdrażamy kulturę maksymalnej produktywności i efektywności

Maintenance

Utrzymanie i usprawnianie – zapewniamy oczekiwane rezultaty dzięki ciągłej optymalizacji pracy maszyn

TPM to zero tolerancji dla:

Awarii

zapewniamy optymalne utrzymanie ruchu

Wad produktu

wdrażamy przepływ pracy dla zapewnienia wysokiej jakości

Wypadków

wprowadzamy w organizacji wysokie standardy bezpieczeństwa

Projekt TPM dzielimy na etapy:

Doradztwo logistyczne zaczynamy od procesu badania firmy pod kątem możliwości i opłacalności wdrożenia TPM lub oceny zaawansowania firmy we wdrażanym przez nią programie TPM – wyłapujemy luki poprzez audyt elementów TPM. W wyniku analizy rekomendujemy konkretne działania dla wdrożenia lub wsparcie w realizowanym w firmie programie TPM.

Wspólnie z zarządem i liderami produkcji prowadzimy sesje, w trakcie których wypracowujemy założenia, kierunki i cele optymalizacji produkcyjni. Na tym etapie zdarza się, że wspólnie dookreślamy strategię. Warsztaty strategiczne niekiedy prowadzone są przed analizą potencjału. Doskonałość operacyjna przedsiębiorstwa wiąże się z przeprowadzaniem sesji z managerami, które są kluczowym elementem uzupełniającym program wdrażania TPM. Usługi konsultingowe świadczymy też dla dużych organizacji, samodzielnie wdrażających TPM i potrzebujących wsparcia w określonych elementach programu.

 • definiujemy strategiczne potrzeby z perspektywy produktywności, kosztów, jakości, bezpieczeństwa, zasobów ludzkich, dostaw oraz innowacji,
 • określamy kluczowe programy (Must Win Battle) i wskaźniki do pomiaru skuteczności,
 • harmonogramujemy konkretne działania w powiązaniu z kluczowymi procesami w firmie,
 • określamy zadania i odpowiedzialność za powierzone procesy i działania.

Doskonałość operacyjna przedsiębiorstwa to opanowanie strategicznych celi dla organizacji: wyznaczamy kluczowe projekty i dobieramy metody mierzenia sukcesu przy zastosowaniu takich narzędzi jak np. Karta Zrównoważonych Wyników.

Wspieramy w zaplanowanym, długofalowym wdrożeniu strategii TPM w organizacji na wszystkich poziomach organizacji i we wszystkich obszarach (filarach) TPM. Pomagamy przejść przez 12 etapów rozwoju organizacji TPM (wg JIPM), z których pięć obejmuje przygotowanie programu, jeden wyznacza start wdrożenia, a sześć kolejnych obejmuje działania wdrożeniowe.

Zapewniamy niezbędną pomoc przy wdrażaniu w organizacji wybranych elementów TPM w roli zewnętrznego partnera na ścieżce ciągłego doskonalenia firmy.

W trakcie realizacji programu oferujemy kompleksowe wsparcie szkoleniowe, w przysposobieniu trenerów i rozwoju kompetencji TPM – na wszystkich etapach wdrożenia i na każdym szczeblu organizacji.

Doradztwo logistyczne dla firm które rozważają wdrożenie w swojej organizacji strategii TPM polega na możliwości skorzystania z wizyt referencyjnych u naszych Klientów, którzy cieszą się korzyściami i świetnymi wynikami dzięki TPM.

KOMPLEKSOWE PROGRAMY TPM REALIZOWANE SĄ W 8 FILARACH:

Doskonałość Operacyjna TPM i jej rezultaty oraz korzyści z wdrożenia:

 • eliminacja wszelkiego typu strat,
 • wdrożenie kultury pracy skoncentrowanej na dążeniu do większej produktywności (focussed improvement), zespołowym rozwiązywaniu problemów (problem solving) i wspólnej trosce o środowisko pracy,
 • wdrożenie w zespole produkcyjnym kompetencji zapewniających ciągłą troskę o użytkowane maszyny (Autonomous Maintenance, Planned Maintenance),
 • ukierunkowany na cele biznesowe rozwój kadr (people development / education & training) na wszystkich poziomach organizacji,
 • optymalizacja i doskonalenie procesów utrzymania ruchu w oparciu o eliminację strat (KAIZEN),
 • skrócenie czasu, w jakim firma wdraża nowe produkty i urządzenia,
 • znaczące skrócenie czasu wdrażania do pracy nowych pracowników przy zminimalizowaniu towarzyszących temu strat,
 • minimalizacja defektów, znacząca poprawa jakości wytwarzanych produktów i procesów,
 • poprawa operatywności biura, serwisu oraz obszarów wspomagających produkcję,
 • minimalizacja ryzyka wypadków, stworzenie przyjaznego, bezpiecznego i konkurencyjnego środowiska pracy.

Przykładowe rezultaty z programów TPM:

15
+

OEE – linie pakujące

90
-

Redukcja awarii

70
-

Redukcja defektów jakościowych

10

Więcej pomysłów na pracownika

30
+

OEE – linie procesowe

75
-

Redukcja reklamacji

100
-

Redukcja wypadków

30
-

Redukcja mikrozatrzymań

World Class Manufacturing - droga do nagród Total Productive Maintenance

Klienci korzystający z elementów strategii TPM:

Partnerzy 4Results: dr Gwendolyn Galsworth

Jest światowej klasy specjalistą, autorytetem i praktykiem w dziedzinie Wizualnego Myślenia. Ponad 30 lat kariery zawodowej dr Galsworth poświęciła na współtworzenie Wizualnych Organizacji, co wyznaczyło nowe standardy w tym obszarze i pozwoliło na osiąganie spektakularnych wyników. Oprócz wdrażania w firmach Wizualnego Myślenia, dr Galsworth zajmuje się szkoleniami i przekazywaniem wiedzy. Jest autorką 7 książek.