Bez kategorii

Efektywność w sprzedaży – czyli coaching i mentoring „w boju”

24 maja 2017 r. w godz. 16:00 – 17:30 odbyło się szkolenie dotyczące innowacyjnego modelu szkolenia menedżerów i handlowców, opartego na metodzie „on the job” –  Efektywność w sprzedaży – trening on the job, czyli coaching i mentoring „w boju”, które poprowadził Konsultant 4Results – Patrycjusz Skakuj.

Podczas spotkania odpowiedzieliśmy na następujące pytania:

– co cechuje dzisiejszy rynek, klientów – biznes?

– co cechuje współczesnego sprzedawcę i menedżera?

– jaki proces jest skuteczny – szkolenie, mentoring, coaching?

– co powoduje, że zdobywamy coraz większą wiedzę a coś w praktyce nie działa?

Zaprezentowany i omówiony został model 4 Kroków Podnoszenia Efektywności w Sprzedaży, z wykorzystaniem coachingu i mentoringu:

  1. Analiza
  2. Trening
  3. Wdrożenie
  4. Follow up

Proces ten pozwala wykształcać dobre praktyki, nawyki, które determinują osiąganie zakładanych rezultatów. Doświadczenie podpowiada, że proces ten pozwala na natychmiastową korektę działań nieskutecznych, wdrażanie skutecznych rozwiązań, wzmacnianie skutecznych działań podnosząc własne umiejętności i efektywność. Czemu się tak dzieje? Otóż wdrażanie własnych rozwiązań w obszarach nawet ściśle określanych przez reguły organizacyjne jest skuteczne – a czyż nie wyniki naszej pracy określają skuteczność?

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ