Bez kategorii

Jak instrukcje i metoda przekazywania wiedzy wpływają na zwiększenie świadomości pracownika?

Jak instrukcje i metoda przekazywania wiedzy wpływają na zwiększenie świadomości pracownika?

Instrukcje stanowią istotny etap w procesie standaryzacji pracy. Dobrze wykonane standardy są ważnym elementem w procesie uczenia i wdrażania nowych pracowników, w zwiększaniu wydajności, czy też zapewnieniu jakości u źródła. 

Tworzenie instrukcji oraz instruowanie odbywa się przez doświadczonych pracowników, którzy mają dużą wiedzę o pracy, ale niekoniecznie są przygotowani do roli Trenera. Instrukcje są tworzone właśnie dla Trenerów, aby unikać błędów w sposobie przekazywania wiedzy. Uczenie pracowników świadomego wykonywania pracy to kompetencja, którą Trener musi nabyć. Błędy, które są efektem nieprecyzyjnych instrukcji mają istotny wpływ na osiąganie kluczowych wskaźników efektywności w firmie. Z naszych doświadczeń wynika, że ludzie, którzy szkolą, kierują się głównie intuicją. W ich sposobie instruowania pracowników wkradają się pewne nawyki, które najczęściej powodują, że wiedza przekazywana jest w sposób niewłaściwy. Wynikają one z braku świadomości na temat tego, w jaki sposób ludzie przyswajają wiedzę. Najczęstszym błędem jest sytuacja, w której Trener opowiada pracownikowi „na sucho” o tym, jak wykonywać pracę. Takie podejście do instruowania pracowników prowadzi do większej ilości popełnianych przez nich błędów oraz większej niestabilności procesów produkcyjnych. 

Jakie zatem powinny być standardy?

 • precyzyjne – określające konkretny parametr np. przekręć w prawo o 5 cm, a nie przekręć na odpowiednią odległość
 • wizualne, w postaci zdjęć czy rysunków
 • proste – napisane językiem, jakim posługują się pracownicy
 • przetestowane w praktyce, najlepiej przez osobę, która nie zna danego procesu / maszyny
 • zaakceptowane przez wszystkich pracowników (na każdej zmianie)
 • opisujące obecnie najlepszą metodę pracy
 • tworzone przez Operatorów ze wsparciem osób z innych obszarów (Technolodzy, Kontrola jakości, BHP, utrzymanie ruchu, Inżynierowie, Programiści)

 

Dobra instrukcja jest elementem instruowania, która wpływa na świadome wykonywanie pracy przez pracowników. Rolą Trenera jest zatem dokładne opisanie, pokazanie i przećwiczenie (metoda 3P) poszczególnych etapów pracy oraz wytłumaczenie „po co ja to robię i dlaczego jest to ważne”.

 

Jeśli zainteresował Cię ten temat, zachęcamy do pobrania naszego raportu, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje:

 • wyniki badania „Co hamuje rozwój kompetencji pracowników”?
 • założenia programu Training Within Industry
 • case study naszego Klienta, który z sukcesem wdrożył TWI
 • artykuł o tym, jak zbudować infrastrukturę dla procesu TWI

 

Jeśli masz pytania, napisz do nas!

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ