Jak biznes wykorzystuje VR do usprawnienia współpracy i komunikacji?

 

Autor: Andrzej Domański, Partner 4Results People

 

W obecnych czasach jednym z największych wyzwań każdej organizacji na globalnym rynku jest stworzenie bezproblemowego środowiska pracy dla swoich pracowników przebywających w różnych miastach, krajach, czy kontynentach.

Zespoły często muszą komunikować się z kolegami i partnerami, którzy nie spotykają się w tym samym pomieszczeniu, niezależnie od tego, czy są od siebie bardzo oddaleni, czy znajdują się jedynie po drugiej stronie tego samego miasta.

W miarę czasu, jak coraz więcej organizacji opracowuje zasady dotyczące pracy zdalnej dla swojej Firmy, rzeczywistość wirtualna staje się narzędziem, którego możliwości współpracy znacznie wykraczają poza ofertę czatów, wideo i spotkań online.

VR to nie tylko zabawa i gry…
Badania wskazują, że wirtualna rzeczywistość korporacyjna będzie rosła wykładniczo w ciągu następnej dekady, ponieważ organizacje przystosowują ją do burzy mózgów, projektowania produktów 3D, wizualizacji danych i innych wspólnych wysiłków,  których koordynacja wydawała się niemożliwa bez spotkań twarzą w twarz.

Organizacje, które stosują VR, często widzą o wiele większe zyski, niż firmy, które nigdy nie korzystały z dobrodziejstwa VR, tj.:
-bardziej zaangażowanych w swoją pracę pracowników,
-większą produktywność,
-oraz niższe koszty podróży,
czy inne wydatki.

Chociaż wszystkie firmy uzależnione są od transakcji i interakcji międzyludzkich, dwa sektory w szczególności wyraźnie ilustrują siłę współpracy VR: architektura, inżynieria i budownictwo (AEC) oraz opieka zdrowotna.

Projekty na wielką skalę
Projekty AEC należą do tych złożonych, a koordynowanie działań i komunikacja między zespołami i firmami partnerskimi ma kluczowe znaczenie na każdym etapie, od przełomu po przecięcie wstęgi. Rzeczywistość wirtualna może sprawić, że te działania będą możliwe do zrealizowania w o wiele krótszym czasie, oraz okażą się bezdyskusyjnie bardziej opłacalne.

Dla zobrazowania powyższej kwestii podam przykład firmy budowlanej z Florydy:
aby rozpocząć pracę budowy wartego 100 milionów dolarów liceum na Florydzie, jedna firma budowlana wprowadziła VR. Chciała umożliwić spotkania dla czterech pracowników zajmujących się projektowaniem, terenem i projektowaniem wirtualnym (VDC), zarówno lokalnie, jak i w Chicago i San Diego.

Podczas trzech spotkań wspomaganych przez VR zespoły minimalizowały żądania informacji (RFI-Request For Information), z których każde mogło kosztować ponad 1000 USD i zająć średnio osiem godzin pracy. Zespoły odkryły 32 problemy – aż cztery oceniono jako „krytyczne” – w tym trudne do wykrycia konflikty w zakresie możliwości konstruowania i przeoczenia błędów.

Inna firma , prowadząca projekt modernizacji laboratorium dla Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, wykorzystała VR do połączenia zespołów z biur w Denver, San Antonio, St. Louis i Merritt Island na Florydzie, w bezproblemową grupę roboczą. VR pomogła członkom tego zespołu obejrzeć pełnowymiarowy model 3D projektu z ich własnych biur i wprowadzić poprawki przed rozpoczęciem budowy.

Narzędzie pomogło zapobiec zmianom projektowym na późnym etapie i zmniejszyć liczbę RFI. W ciągu trzech godzin wspólnych spotkań uczestnicy zidentyfikowali i rozwiązali średnio siedem potencjalnych RFI na godzinę.

Utrzymywanie tempa pracy.
Jak dobrze wiemy koszty szkolenia personelu mogą być wysokie.
Dla zminimalizowania wydatków w tym obszarze Johnson & Johnson Institute wprowadził szkolenie VR w 2017 roku, aby zmniejszyć stres chirurgów ortopedów i rezydentów, którzy nauczyli się doskonalić swoje umiejętności w wirtualnych salach operacyjnych.
Co równie ważne, VR pomogła im utrzymać wysoki poziom zaangażowania współpracowników w swoją pracę.

Mniej podróży, więcej czasu.
Organizacje korzystające z technologii VR mogą dostrzegać korzyści wykraczające poza współpracę, którą mogą odblokować wciągające doświadczenia 3D. Kiedy geograficznie odległe zespoły mogą znajdować się w tym samym „pokoju”, organizacje oszczędzają na kosztach podróży. Niektóre zespoły wyposażone w VR zgłaszają, że w 90% nie korzystają z potrzeby podróżowania-przemieszczania się.

Mniej podróży może również oznaczać mniejszy stres, większą produktywność oraz niższe wskaźniki wypalenia i rotacji.   Co najważniejsze, VR może dać swoim użytkownikom więcej czasu i energii na współpracę z najważniejszymi dla nich: przyjaciółmi i rodziną.
Myślę, że bezcenną w ostatnich czasach…

Czy zgodzicie się ze mną?

 

Andrzej Domański: Partner w 4Results. Od kilkunastu lat związany jest z branżą szkoleniowo-doradczą, jako dyrektor sprzedaży, dyrektor operacyjny, kierownik projektów, konsultant, trener. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych z obszaru badań i doradztwa HR (audytu HR, AC/DC, ocena kompetencji, badania opinii pracowników, oceny okresowe) oraz kilkadziesiąt projektów dotyczących rozwoju pracowników (programy talentowe, akademie przywództwa, programy rozwoju sił sprzedaży, wsparcie facylitacyjne,wdrożenia e-learningu etc.). Jest wykładowcą Politechniki Łódzkiej, społecznie angażuje się w restrukturyzację Domów Dziecka i reformę pieczy zastępczej. Specjalizuje się w tematyce zastosowania VR w szkoleniach. 

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ