Bez kategorii

Journey4Results. Podróże kształcą!

4Results w swoich w programach rozwojowych stosuje podejście Journey4Results, oparte o rewolucyjną metodykę podróży rozwojowej. Wykorzystuje ona najnowsze rozwiązania dydaktyczne i technologie celem podniesienia skuteczności programów szkoleniowych.

Czym jest podróż rozwojowa?

Możemy ją zdefiniować jako każde ustrukturyzowane doświadczenie edukacyjne, mające na celu dostarczenie wiedzy i umiejętności, które uczeń będzie musiał wykorzystać w swojej codziennej pracy w sposób trwały – po to, aby zapewnić poprawę rezultatów.

Na jakie potrzeby odpowiada podróż rozwojowa?

Przede wszystkim na potrzebę działów HR i zarządów firm, aby w sytuacji ograniczonych budżetów szkoleniowych realizować projekty rozwojowe, które przynoszą wymierne efekty. Jednym z prekursorów metody „podróży edukacyjnej” jest profesor Robert O. Birnkenhoff z amerykańskiego Western Michigan University.

Według jego analiz zawartych m.in. w książce „Improving Performance Through Learning” jedynie ok. 20% uczestników tradycyjnych szkoleń wykorzystuje wiedzę i umiejętności nabyte na treningach do wprowadzenia jakiejś zmiany w swoim trybie pracy i otoczeniu biznesowym. Tymczasem aż 84% uczestników programów podróży rozwojowej czuje się współodpowiedzialnymi w implementowaniu tego, czego się nauczyli, w praktyce. Aż 97% z nich doświadcza stałego wpływu procesu rozwojowego na swój poziom wykonania.

Jak projektuje się taką podróż?

Rezygnujemy z myślenia o szkoleniu jako jednorazowym „evencie”. Podróż rozwojowa musi uwzględniać takie obszary jak: przestrzeń (np. platforma online, szkolenia), relacje (zaangażowany szef, feedback od uczestników i trenera), narzędzia (np. e-learning, grywalizacja, pomiar), powiązanie biznesowe (wpływ rozwijanych kompetencji na KPI, rozwój umiejętności krytycznych dla biznesu) oraz dobre rozłożenie rozwoju w czasie.

 

Aby „zanurzyć” się w podróż rozwojową konieczne są też odpowiednio zaproponowane działania w 5 etapach: Budowanie zaangażowania; budowanie fundamentu wiedzy; rozwijanie i ćwiczenie umiejętności; wzmacnianie efektów. Dopiero po przejściu przez takie fazy możemy oczekiwać osiągnięcia trwałej zmiany zachowań i stałej poprawy wydajności.

 

Jakie programy już są realizowane w tej metodzie?

4Results każdy ze swoich programów rozwojowych “szyje na miarę”, zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Przykładowo, obecnie projektujemy i realizujemy dla Klientów programy takie jak:

  • Proaktywność liderów i pracowników
  • Budowanie kultury współodpowiedzialności
  • Akademia Przywództwa
  • Angażujący lider

Jak udział w programie wygląda w praktyce?

Aby zadbać o najwyższą jakość doświadczenia uczestnika (również w pracy zdalnej) stosujemy specjalną platformę online, która pozwala realizować kolejne etapy programu. Wielofunkcyjna platforma daje możliwość śledzenia postępów realizacji programu oraz komunikację między użytkownikami.

Zapraszamy do podroży z Journey4Results. 

Dowiedz się więcej o Journey4Results:
Andrzej Domański, Dyrektor ds. rozwoju Klientów 4Results, tel. kom. +48 607 699 744, andrzej.domanski@4results.pl

Pobierz ulotkę o Journey4Results

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ