Kompetencje accountability = kompetencje przyszłości!

Globalny Instytut McKinsey przeprowadził badania, w których wydzielił 56 kompetencji i postaw (Firma McKinsey nazwała je: distinct elements of talent – DELTA) , które będą najbardziej potrzebne w pracy w przyszłości. Badania przeprowadzono z udziałem 18 000 pracowników w 15 krajach.

Jednym z głównych obszarów kompetencji (odpowiadającym za 15 z nich) jest „Self-Leadership”, czyli umiejętności i postawy, które moglibyśmy wprost odnieść do zestawu kompetencji koniecznych w kulturze accountability/współodpowiedzialności.

Są to między in.: rozumienie własnych emocji i ich wyzwalaczy, automotywacja, rozumienie własnych przewag, odwaga i umiejętność podejmowania ryzyka, nakierowanie na decyzyjność i ownership, energia i optymizm, czy nastawienie na własny rozwój.

Okazało się również, że posiadanie tych kompetencji wiąże się z wyższym prawdopodobieństwem zatrudnienia, wyższymi dochodami i wyższą satysfakcją z pracy.

To kolejne badanie pokazujące, że dla współczesnych organizacji nie ma innej drogi niż kultura #accountability.

Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby poznać realia, paradoksy, ale i efekty kultury odpowiedzialności, do kupienia nagrania naszej ostatniej konferencji Accountability Culture Congress poświęconej kulturze odpowiedzialności. Najwybitniejsi mówcy biznesowi o budowaniu accountability culture.


Zapisz się na nową edycję!
Dowiedz się więcej o kulturze odpowiedzialności

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ