XI Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Interim Managers: 10% rabatu

W 2020 roku towarzyszymy jako partner konferencji Stowarzyszenia Interim Managers, realizowanej w formule online w dniach 1-3 grudnia.

Tytuł konferencji „Od kryzysu do sukcesu. Skuteczne zarządzanie firmą w czasach transformacji” było odpowiedzią na wyzwania, przez jakimi stają nasze przedsiębiorstwa.

Wiele firm – bez względu na wielkość – zostało postawionych przed koniecznością przyspieszonej transformacji wywołanej przez czynnik zewnętrzny, tj. pandemię. Świat się na chwilę zatrzymał, aby następnie wejść najpierw w tryb zarządzania kryzysowego, a następnie w procesy transformacji w celu dokonania zmiany, której celem było z jednej strony zapewnienie ciągłości działania, ale również skorzystanie z szans na rozwój w nowych warunkach prowadzenia biznesu. Ostatnie pół roku, to również był czas, w których doświadczeni w zarządzaniu kryzysowym i zarządzaniu zmianą Interim Managerowie stali się istotnym wsparciem dla wielu właścicieli firm.

Podczas konferencji dowiedzieliśmy się jakiego rodzaju wsparcie Interim Managerów okazało się kluczowe dla polskich przedsiębiorców, z jakich usług najczęściej korzystali i jakie najbardziej docenili.

Strona konferencji

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ