Kultura spotkań

Proces S&OP (Sales and Operations Planning) fundamentem do współpracy, czyli jak skupić ludzi wokół celu biznesowego i stworzyć lepsze środowisko pracy.
(Artykuł inspirowany projektem Doskonałość Operacyjna w Aquael)

Aquael jest polską firmą założoną 1984 r. Specjalizuje się w projek- towaniu i produkcji wszystkiego, co jest potrzebne do założeniai pielęgnacji akwarium słodkowodnego, stawu ogrodowego, a tak- że w wyposażaniu akwariów morskich. W jej portfolio znajdziemy ponadto właściwie wszystko, co potrzebne do życia domowemu czworonogowi i jego właścicielowi. Firma obecnie zatrudnia blisko 600 pracowników i realizuje całą produkcję w 2 zakładach zlokali- zowanych w Suwałkach i Warszawie.

Termin „komunikacja” jest dziś odmieniany przez wszystkie przypadki. Chcemy komunikować się lepiej, by współpraca była na poziomie nie tylko zadowolonych pracodawców, ale i współpracowników taki stan staje się kluczowym celem wielu organizacji. Nasza dojrzałość w myśleniu o procesach zarządczych jest już na tyle duża, że większość zaczyna zdawać sobie sprawę, że nie można wypracować lepszego wyniku finansowego bez oparcia na wspólnej dla wszystkich wizji celów i kluczowych zadań. Wiele firm podejmuje się tego wyzwania, ale brak obiektywnego spojrzenia z boku skutkuje tym, że w obliczu konieczności pogodzenia tej pracy z codziennymi obowiązkami, których niestety nie ubywa, oraz emocji, które są zawsze, gdy załodze „zależy”, przedsiębiorstwa nie dają rady mu sprostać….

Katarzyna Kuras-Dobrowolska we współpracy z firmą Aquael, Konsultant 4Results
Artykuł pochodzi z magazynu Kaizen 

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ NA STRONIE MAGAZYNU KAIZEN

01a

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ