Mniej egokracji w korporacji!

„Postanowiliśmy więc napisać tę książkę, bo być może zainspiruje kogoś do rebelii w korporacji. Da się. Korporacja może być fantastycznym miejscem pracy. Dla wielu lepszym niż własna firma – z naszych doświadczeń, obserwacji wynika, że bycie przedsiębiorcą bywa niesłusznie pojmowane jako najprostsza droga do realizacji pasji i celów. Tymczasem… można spełniać swoje marzenia w korporacjach!” […]

[…]Dlaczego duże organizacje zwykle tak działają? Nie pokładają zaufania w decyzje osób znajdujących się bliżej źródła informacji, znajdujących się „niżej w hierarchii” liderów i pracowników? Wydaje nam się, że sama intencja jest dobra. W wielu międzynarodowych firmach źródłem takiej postawy jest wywodząca się z zachodniej myśli zarządczej idea kolegialności podejmowania decyzji. Demokracji, w której dyskutuje się różne opcje, wybierając wspólnie, przy akceptacji większości uczestników debaty, najlepsze rozwiązania.

W praktyce jednak demokracja jako władza większości nie sprawdza się w sprawach szczegółowych, gdy potrzebna jest solidna ekspertyza, a nie dyskusje osób bez odpowiedniej wiedzy.

Przytoczone powyżej przykłady pokazują wypaczoną wersję idealistycznie pojmowanej demokracji w zarządzaniu. Tworzymy pozory konsensusu albo decyzji większością głosów. W praktyce często jednak na pierwszy plan wychodzi ego osób zajmujących eksponowane stanowisko. Potrzeba kontroli, wpływu i zatwierdzania decyzji postawionych niżej w hierarchii kolegów i koleżanek ma swoje odzwierciedlenie w procedurach, schematach działania.

Właśnie z tym fenomenem nadmiernie nadmuchanego ego liderów – swoistej „egokracji”- w naszym życiu zawodowym wielokrotnie się spotykaliśmy…[…]

(fragmenty książki „DBAM. Rebelia w korporacji” Radka Matuszewskiego, Karola Turka, Sławka Błaszczaka)

Kup naszą książkę

Kultura Biorę Odpowiedzialność (BiO) to odpowiedź na zmienność, złożoność biznesową, która wymaga szybkich i trafnych decyzji. W Kulturze BiO decyzje podejmowane są tam, gdzie jest informacja, a nie hierarchicznie.

Dowiedz się więcej o kulturze odpowiedzialności

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ