Zaangażowani pracownicy to siła napędowa prężnie działającego przedsiębiorstwa. Jak motywować pracowników, a tym samym przekonać ich, że warto wspólnie pracować na sukces firmy?

Każdy pracodawca powinien zrozumieć, że motywacja to nie tylko dodatkowe koszty, ale także inwestycja w podwładnych. Motywowanie pracowników przynosi wiele korzyści – napędza do osiągania wyznaczonych celów.

Czym jest motywacja?

Według Encyklopedii Zarządzania motywacją do pracy jest wytworzenie układu sił, które skłonią pracownika do zachowania zgodnego z oczekiwaniami pracodawcy. Innymi słowy, motywowanie pracowników to oddziaływanie na nich (dostarczanie środków i możliwości spełnienia ich oczekiwań) tak, aby obie strony odniosły korzyści.

Chociaż można podzielić motywację na negatywną oraz pozytywną, znacznie bardziej efektywna okazuje się być ta druga. Zatem jak motywować pracowników, by mieli pozytywne nastawienie do wypełniania swoich obowiązków?    

Po pierwsze: skuteczne zarządzanie

Jednym z najistotniejszych motywatorów jest poczucie bycia ważnym, przydatnym, odpowiedzialnym. Z tego względu każdy pracodawca powinien zadbać o to, by jego podwładni mieli dobrze zorganizowany podział obowiązków, by każdy został w jasny sposób poinstruowany, jakie są jego zadania. Skuteczne zarządzanie to klucz do osiągania celów, unikania nieporozumień i sporów. Chcesz lepiej zarządzać swoimi podwładnymi, dając im poczucie przynależności? Zapraszamy do naszego programu „Angażujący lider” i innych, skierowanych do zarządzających!   

Po drugie: motywacja niematerialna  

Jak motywować pracowników, jednocześnie nie ponosząc kosztów? Skupić się na podtrzymywaniu ich motywacji wewnętrznej! Jest ona zorientowana na spełnianie wewnętrznych ludzkich potrzeb. Pracownik podejmuje działanie bez perspektywy nagrody. Być może jego praca jest jednocześnie jego pasją i sprawia mu satysfakcję sama w sobie. Być może czuje się potrzebny, odpowiedzialny za swoje zadanie. Jak zatem podtrzymać w pracowniku jego motywację wewnętrzną? Zadbać, by w jego pracy były obecne następujące elementy:

  • Obszary do odkrywania – to, co interesuje Twojego pracownika, zwiększa w nim ciekawość i chęć poznawania. Pozwól mu rozwijać się w kierunkach, które go intrygują.
  • Poczucie wpływu – pozwól swojemu pracownikowi poczuć, że ma wpływ na swoją pracę i wyniki firmy.
  • Uznanie – nagradzaj słownie swoich pracowników. Jednakże staraj się nie powtarzać tych samych pochwał, ponieważ wtedy tracą swoją moc.
  • Motywująca współpraca – stwórz w swojej firmie zespół, który będzie wzajemnie napędzał swoje zaangażowanie.
  • Zdrowa rywalizacja – porównuj efekty pracy swoich pracowników, pamiętaj jednak, by były to wyniki zbliżone – duży rozdźwięk może być demotywujący.
  • Wyzwania – podnoś poprzeczkę swoim pracownikom. Z pewnością będą podążać do wyznaczonego celu, jeśli będzie on związany z ich osobistymi wartościami i zainteresowaniami.

Po trzecie: motywacja zewnętrzna

Motywacja zewnętrzna to nic innego jak wpływ czynników zewnętrznych na siłę do działania i osiągania celów. W tym pojęciu mieszczą się działania firmy, które mają na celu motywowanie pracowników. Metod jest wiele, a podzielić je można na finansowe i pozapłacowe. Do tych pierwszych zalicza się: podwyżki, premie uznaniowe i wszelkie inne nagrody finansowe za konkretne osiągnięcia lub uzyskiwane wyniki. Natomiast pozapłacowymi metodami motywowania pracowników mogą być: karnety do obiektów sportowych (siłowni, klubów fitness, basenów itp.), pakiety ubezpieczeniowe, opieka medyczna, karnety do obiektów kulturalnych (kin, teatrów, muzeów itp.), kursy (języków lub innych kompetencji przydatnych w pracy), bony świąteczne, posiłki na koszt firmy czy wyjazdy integracyjne. Wymienione metody mogą także przynieść korzyść pracodawcy i jego firmie – przykładowo: organizując wyjazd integracyjny, firma zapewnia swoim pracownikom rozrywkę i odpoczynek, a jednocześnie buduje więź między współpracownikami, dzięki której poprawi się ich praca zespołowa, a to przełoży się na lepsze wyniki całego przedsiębiorstwa.     

Kiedy stosować motywację negatywną?

Negatywne motywowanie pracowników może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Praca w firmie, w której wprowadzone są nagany i kary, może generować w pracownikach stres, a to z kolei może zmniejszać ich efektywność. Jednakże za motywację negatywną uznaje się także wprowadzenie regulaminów, których treść muszą znać i zaakceptować wszyscy pracownicy. Łamanie zasad skutkuje określonymi konsekwencjami. Negatywna motywacja może zatem uzupełniać tę pozytywną dla zachowania równowagi. Jasno ustalone reguły mogą zabezpieczać przed różnego rodzaju nadużyciami.    

Chciałbyś usprawnić działanie swojej firmy? Zapraszamy do współpracy z 4Results! Nasz zespół specjalistów i coachów zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem programów, mających na celu poprawę efektywności w organizacji. Więcej o nas i naszej misji możesz przeczytać tu. Zachęcamy także do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Skontaktuj się z nami

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ