Sales Angels

GłównaHome Sales Angels

c

Rekrutujemy i doskonalimy się

Społeczność Sales Angels to utworzona przez nas sieć profesjonalistów zajmujących się sprzedażą. Działamy od połowy 2015 r. Spotykamy się na cyklicznych spotkaniach, by rozwijać kompetencje handlowe, dzielić się doświadczeniami i budować bazę kontaktów. Poza tym specjalizujemy się w rekrutacji najlepszych specjalistów.

Prowadząc u Klientów projekty dostrzegamy, jak istotne jest dziś znalezienie kompetentnych pracowników do działów rynkowych – sprzedaży, marketingu czy obsługi klienta.

Sales Angels

Staramy się wyprzedzać rynek. To dlatego stworzyliśmy sieć profesjonalistów Sales Angels. Dzięki niej mamy dostęp do obszernej bazy specjalistów – jesteśmy w stanie wesprzeć proces rekrutacji. Wybierzemy odpowiednich kandydatów, a następnie zadbamy o ich rozwój, prowadząc szkolenia i  indywidualny coaching sprzedażowy. Usługa taka może być poprzedzona kompleksową analizą działu handlowego.

Wyłącznie dla obszarów rynkowych.

Usługa rekrutacji skierowana jest do działów rynkowych firm. Jej zaletą jest połączenie doświadczenia firmy wdrożeniowej i konsultingowej 4Results ze znajomością funkcjonowania działów handlowych. Nie tylko potrafimy znaleźć handlowców, ale bierzemy odpowiedzialność za wyniki ich pracy po zatrudnieniu. To daje większą szansę powiększenia zysku i uzyskania przewagi na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Co oferujemy wramach rozwoju kadr?

Warsztaty strategiczne to skuteczny sposób na doprecyzowanie wizji, strategii i zaplanowanie celów. Pozwalają ustalić taktykę działań rynkowych i wypracować ścieżkę działań wspierających pracowników.

Coaching ekspercki dla managera to forma indywidualnego wsparcia dla szefa obszaru. Z doświadczenia wiemy, że tego rodzaju sesje coachingowe przekładają się na:
– szybszy rozwój w sprawowanej funkcji,
– pożądaną zmianę przyzwyczajeń i nawyków,
– lepszą koncentrację na celach biznesowych,
– skuteczność w osiąganiu rezultatów.

Merytoryczny sparing partner – udostępniamy możliwość współpracy z doświadczonym ekspertem i praktykiem np. z innego biznesu. Sparing partner nie musi być związany z 4Results. Sparingi mają charakter indywidualnych rozmów lub pracy zespołowej.

Rozwój kompetencji pracowników realizowany poprzez dedykowane warsztaty, szkolenia, gry symulacyjne, projekty asessment i development center oraz coaching.

Porozmawiajmy o
Twoich wyzwaniach
biznesowych!

Porozmawiajmy oTwoich wyzwaniach biznesowych!

Marcin Grela, KONSULTANT SZEF SALES ANGELS

Rozwój managerów, handlowców i zespołów

Wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, w których kadry zarządzające chcą skonfrontować własną strategię z zewnętrznym partnerem. Nawet najbardziej doświadczeni liderzy i stratedzy poszukują opinii, doradztwa i eksperckiego wsparcia. Zapewniamy rozwój kompetencji sił sprzedażowych na każdym poziomie zaawansowania.

Przebieg procesu rekrutacji

Przygotowanie do rekrutacji

poznanie zakresu obowiązków i profilu idealnego kandydata

Etap 1
Etap 2
Proces rekrutacji – przewidywany
czas trwania: 3-10 tygodni
  • analiza bazy danych kandydatów, poszukiwanie najlepszych kandydatów
  • selekcja napływających aplikacji, wywiady telefoniczne
  • spotkania rekrutacyjne
  • weryfikacja referencji wybranych osób
  • rekomendowanie kandydatów spełniających kryteria
Program rozwoju zatrudnionego handlowca

coaching sprzedażowy, szkolenia, doradztwo w zakresie podnoszenia efektywności sprzedaży

Etap 3

Nasi Klienci cieszą się rezultatami:

Nasi Klienci