Sonar kultury odpowiedzialności

GłównaHome Sonar kultury odpowiedzialności

  Sonar kultury odpowiedzialności to narzędzie, które służy do ocenienia poziomu autonomii i
  decyzyjności w Twoim zespole.


  Sonar został specjalnie zaprojektowany po to, aby pomóc zespołom zrozumieć, jak wysoko mieszczą się na 6
  wymiarach kultury odpowiedzialności: Bezpieczeństwo psychologiczne; Decyzje bliżej informacji; Oddawanie
  kontroli wraz ze wzrostem kompetencji; Naprawianie środowiska, a nie ludzi; Zachęcanie do prób, zamiast
  przekonywania na siłę; Dążenie do doskonałości, nie do unikania błędów.


  Przygotowaliśmy bezpłatną, indywidualną wersję Sonaru, którą możesz wypełnić samodzielnie, opisując kulturę pracy w
  Twoim zespole. Wypełnienie ankiety zajmie Ci ok. 7 minut, a następnie otrzymasz na swój e-mail indywidualny raport "Sonar kultury odpowiedzialności". Zapraszajmy do wypełnienia ankiety! Aby przejść dalej, prosimy o pozostawienie danych kontaktowych.

  Darmowy skan
  Oceń aktualną rzeczywistość w Twoim zespole na skali od 1 do 10 pomiędzy dwoma stwierdzeniami.

  Pytanie 1  Pytanie 2  Pytanie 3  Pytanie 4  Pytanie 5  Pytanie 6  Pytanie 7  Pytanie 8  Pytanie 9  Pytanie 10  Pytanie 11  Pytanie 12  Zakończ badanie i generuj raport

  Twój indywidualny raport

  Sonar odpowiedzialności pokazuje poziom kultury autonomii i decyzyjności w Twoim zespole / firmie na
  6 wymiarach. Dla każdego z wymiarów przedstawiliśmy krótką interpretację wyników opartą o setki ankiet
  przeprowadzonych wśród firm, które już zrealizowały Sonar w swoich zespołach.

  Poniższy raport wysłaliśmy w pliku PDF na Twój e-mail.

  Uwaga!

  Warto dodać, że otrzymane przez Ciebie wyniki są „zdjęciem” kultury zrealizowanej z perspektywy
  jednej osoby – Ciebie. W praktyce 4Results aby uzyskać miarodajny wynik dla zespołu, badanie
  przeprowadzamy dla wszystkich członków konkretnego zespołu (np. zarząd, zespół top-managementu,
  zespół kierowników), a następnie wyniki omawiamy na fokus-grupie z certyfikowanym w metodzie
  trenerem.

  Sonar dla zespołu

  Średnia ze wszystkich pytań

  Legenda

  1 - 5 Bardzo niski poziom

  5 - 7 Niski poziom

  7 - 8 Umiarkowany poziom

  8 - 10 Wysoki poziom

  Bezpieczeństwo psychologiczne

  Przeczytaj więcej

  Decyzje bliżej informacji

  Przeczytaj więcej

  Oddawanie kontroli wraz ze wzrostem kompetencji

  Przeczytaj więcej

  Naprawianie środowiska, a nie ludzi

  Przeczytaj więcej

  Dążenie do doskonałości, nie do unikania błędów

  Przeczytaj więcej

  Zachęcanie do prób, zamiast przekonywania na siłę

  Przeczytaj więcej

  Wyniki szczegółowe

  Bezpieczeństwo psychologiczne czy zwiększanie presji

  W zespole o wysokim poziomie bezpieczeństwa psychologicznego, każdy może powiedzieć otwarcie, co
  myśli, nawet jeśli temat jest trudny lub kontrowersyjny. W takim zespole szczerość popłaca i panuje
  klimat otwartości – wszyscy rozumieją, że służy to realizacji celów. Liderzy słuchają odmiennych od
  większości głosów, widząc w nich możliwości, a nie ograniczenia. W takich zespołach różnorodność
  jest wartością.

  Bezpieczeństwo psychologiczne naturalnie stwarza glebę do rozwoju autonomii, decyzyjności, zaufania,
  czyli fundamentów kultury accountability.

  Pytanie 1

  1 Zgłaszanie usprawnień i pomysłów jest bezcelowe. I tak nic się
  nie zmieni.

  10 Pracownicy w firmie chętnie zgłaszają innowacje i usprawnienia.
  Są one testowane i wdrażane.

  Pytanie 2

  1 Gdy pojawiają się problemy we współpracy, zwłaszcza na styku
  zespołów,
  szukamy winnych.

  10 Szukamy systemowych rozwiązań na lepszą współpracę, zwłaszcza na
  styku
  zespołów.

  Wyniki szczegółowe

  Decyzje bliżej informacji czy hierarchiczne

  W zespole o wysokim poziomie „decyzji bliżej informacji” pracownicy sami podejmują decyzje, mając ku
  temu wszelki potrzebne informacje, nie czekając na akceptację lidera. Członkowie zespołu sami
  zgłaszają różne usprawnienia, które są uwzględniane w organizacji, a jeśli wnoszą wartość dodaną –
  są wdrażane.

  Tradycyjne podejście hierarchiczne w organizacjach stwarza dziś coraz więcej zagrożeń. Sprawia
  bowiem, że w zmiennych i niepewnych warunkach, których doświadczamy ostatnio (kryzysy gospodarcze,
  pandemia, wojna itd.) nie dajemy sobie przestrzeni na sięganie po zbiorową mądrość i potencjał
  pracowników, którzy są bliżej informacji, szybciej reagują w odpowiedzi na zmieniające się warunki,
  mają bezpośredni kontakt z rynkiem, klientem, współpracownikami. Organizacje, które potrafią działać
  inaczej, w sposób niehierarchiczny, w kulturze lider- lider, w której decyzje są podejmowane bliżej
  informacji, są natomiast beneficjentami korzyści wynikających z pomysłów i potencjału różnorodności
  pracowników.

  Pytanie 3

  1 Ludzie wykonują zadania od – do, bo nie rozumieją szerszego
  kontekstu swojej pracy.

  10 Pracownicy rozumieją sens i kontekst swoich zadań – dlatego mają
  wpływ na to, jak wykonują te zadania.

  Pytanie 4

  1 Trzeba uważać co się mówi, bo szczerość raczej nie popłaca,
  zwłaszcza przy trudnych i wrażliwych tematach.

  10 Każdy może powiedzieć otwarcie co myśli, nawet o trudnych i
  wrażliwych tematach.

  Wyniki szczegółowe

  Oddawanie czy trzymanie kontroli wraz ze wzrostem kompetencji i klarowności

  W zespole o wysokim poziomie na tym obszarze, dba się o to, aby pracownicy znali sens i kontekst
  swoich zadań, co przekłada się na wyższą klarowność. W zespole szuka się też sposobów na pełne
  wykorzystywanie potencjału pracowników, stale podnosząc poziom ich kompetencji. Co najważniejsze, w
  miarę wzrostu kompetencji i klarowności, w zespole oddaje się wpływ, autonomię pracownikom.

  Pytanie 5

  1 Jeśli ktoś wyraźnie różni się w sposobie myślenia, ma odmienne
  zdanie od większości, zazwyczaj nie jest słuchany, ogranicza się jego wpływ.

  10 Z uwagą słucha się odmiennych od większości głosów, nawet gdy
  bywają kontrowersyjne. Widzimy w nich raczej możliwości niż ograniczenia.

  Pytanie 6

  1 Kiedy ktoś ma pomysł, musi długo walczyć, żeby pozwolono mu
  spróbować

  10 Kiedy ktoś ma pomysł, jest pełna akceptacja dla próbowania
  czegoś nowego a nawet podejmowania ryzyka.

  Wyniki szczegółowe

  Naprawianie środowiska czy ludzi


  Wysoki poziom zespołu w tym obszarze wskazuje, że gdy coś nie działa, albo pojawiają się błędy,
  analizowane są przyczyny po stronie procesów i systemów. Liderzy skupiają się na tworzeniu lepszych
  warunki pracy, a nie – szukaniu winnych. Aktywnie poszukuje się metod na poprawę współpracy,
  zwłaszcza na styku zespołów. Dlaczego to tak ważne? Zwykle przy współpracy, przekazywaniu zadań
  między dwoma działami, trudno zdefiniować odpowiedzialność i w takich sytuacjach ujawniają się braki
  w kulturze accountability.

  Pytanie 7

  1 Od zgłaszania i wdrażania usprawnień jest kadra zarządzająca.

  10 Pracownicy chętnie zgłaszają i wdrażają usprawnienia.

  Pytanie 8

  1 Gdy coś nie działa, szukamy przyczyn w ludziach (oczekujemy
  zmiany ich postaw, większego zaangażowania).

  10 Gdy coś nie działa, analizujemy przyczyny po stronie procesów i
  systemów, skupiamy się na tym, by stworzyć ludziom inne środowisko i warunki
  pracy.

  Wyniki szczegółowe

  Ciągłe doskonalenie czy unikanie błędów

  W zespołach, w których w tym obszarze notuje się niskie wyniki, istnieje tendencja do nadmiarowego
  rozwlekania tematów, nie kończenia wątków, przez co dyskusje trwają „miesiącami”, co zniechęca do
  zgłaszania nowych inicjatyw.

  Z kolei w zespołach o wysokim wskaźniku dyskutuje się tyle, ile trzeba, aby dobrze zrozumieć temat,
  wskazać ryzyka i być gotowym do podjęcia pierwszych prób, które zweryfikują iteracyjnie słuszność,
  zasadność inicjatyw. Dzięki iteracyjności, podejmowane próby pozwalają zarządzać ryzykiem, nie
  podejmować działań na dużą skalę zbyt wcześnie.

  Pytanie 9

  1 Liderzy są bardzo nerwowi i krytykujący, gdy pojawiają się
  kryzysy, awarie i błędy.

  10 Liderzy podchodzą do kryzysów, awarii i błędów ze spokojem,
  traktując je jako naturalny etap doskonalenia.

  Pytanie 10

  1 Zanim zaczniemy działać, nadmiarowo dyskutujemy i omawiamy
  ryzyka.

  10 Kiedy mamy nowe pomysły, to szybko przechodzimy do testowania i
  działania.

  Wyniki szczegółowe

  Zachęcanie do prób czy przekonywanie na siłę

  W zespołach o wysokich wynikach w tym obszarze, liderzy podchodzą do kryzysów, awarii i błędów ze
  spokojem, traktując je jako naturalny etap doskonalenia. Liderzy rozumieją, że w procesach ciągłych
  zmian, rosnących wymagań rynku, pracownicy, szukając nowych rozwiązań, uczą się i testują. W związku
  tym – naturalną koleją rzeczy, mogą pojawić się błędy. To co tworzy kulturę odpowiedzialności, to
  właściwa reakcja na błędy. Liderzy starają się z tych błędów wyciągać wnioski i upowszechniać je w
  całej organizacji.

  Pytanie 11

  1 Pracownicy oczekują od szefa, że każda, nawet najdrobniejsza
  decyzja, będzie przez niego podejmowana.

  10 Pracownicy sami podejmują decyzje, mając ku temu wszystkie
  potrzebne informacje.

  Pytanie 12

  1 Pracownicy mają liczne umiejętności, lecz nie są one docenione i
  wykorzystane.

  10 Firma potrafi w pełni wykorzystać potencjał pracowników.

  Jaki następny krok po wypełnieniu sonaru?

  Chcę skonsultować swój wyniki Sonaru

  Bezpłatna
  indywidualna konsultacja

  Chcę zamówić sonar dla zespołu

  Sonar dla zespołu

  Chcę dowiedzieć się więcej o kulturze odpowiedzialności:

  Webinarium „Czym jest kultura odpowiedzialności”?

  Rejestracja

  Konferencja Accountability Culture Congress

  Sprawdzam

  Portal Kultura Biorę Odpowiedzialność

  Sprawdzam

  Czym jest Kultura
  Biorę Odpowiedzialność?


  • Kultura Biorę Odpowiedzialność jest oparta o kompetencje przyszłości, takie jak samozarządzanie, accountability, przedsiębiorczość, empowerment – czyli umiejętności rosnące na znaczeniu w środowisku pracy.
  • To odpowiedź na zmienność, złożoność biznesową, która wymaga szybkich i trafnych decyzji. W Kulturze BO decyzje podejmowane są tam, gdzie jest informacja, a nie hierarchicznie.
  • Kluczowa zasada Kultury Biorę Odpowiedzialność to: “Decyzje są podejmowane bliżej informacji, a nie hierarchicznie.”
  • To podejście wymaga koncentracji na ciągłym budowaniu KLAROWNOŚCI (celów, efektów, współzależności) oraz KOMPETENCJI (merytorycznych/technicznych oraz miękkich) tak, by pracownicy mogli przejmować stopniowo KONTROLĘ (decyzyjność, wpływ).
  • Branie Odpowiedzialności to również gotowość do ciągłego Uczenia się – w tym Naprawiania Błędów.

  Sonar kultury
  odpowiedzialności


  to narzędzie, które służy do ocenienia poziomu autonomii i decyzyjności w Twoim zespole.
  Sonar został specjalnie zaprojektowany po to, aby pomóc zespołom zrozumieć, jak wysoko mieszczą się na 6 wymiarach kultury odpowiedzialności.

  Poniżej prezentujemy raport z Twojego Sonaru indywidualnego.

  Twój indywidualny raport

  Sonar odpowiedzialności pokazuje poziom kultury autonomii i decyzyjności w Twoim zespole / firmie na 6
  wymiarach. Dla każdego z wymiarów przedstawiliśmy krótką interpretację wyników opartą o setki ankiet
  przeprowadzonych wśród firm, które już zrealizowały Sonar w swoich zespołach.

  UWAGA!

  Warto dodać, że otrzymane przez Ciebie wyniki są „zdjęciem” kultury zrealizowanej z perspektywy jednej osoby – Ciebie. W praktyce 4Results, aby uzyskać miarodajny wynik dla zespołu, badanie przeprowadzamy dla wszystkich członków konkretnego zespołu (np. zarząd, zespół top-managementu, zespół kierowników), a następnie wyniki omawiamy na fokus-grupie z certyfikowanym w metodzie trenerem.

  ŚREDNIA ZE WSZYSTKICH PYTAŃ

  6/10

  Legenda

  Bezpieczeństwo psychologiczne czy zwiększanie presji

  Decyzje bliżej informacji czy hierarchiczne

  Oddawanie czy trzymanie kontroli wraz ze wzrostem kompetencji i klarowności

  Naprawianie środowiska czy ludzi

  Ciągłe doskonalenie czy unikanie błędów

  Zachęcanie do prób czy przekonywanie na siłę
  WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

  Bezpieczeństwo psychologiczne czy zwiększanie pressji

  W zespole o wysokim poziomie bezpieczeństwa psychologicznego, każdy może powiedzieć otwarcie, co myśli, nawet jeśli temat jest trudny lub kontrowersyjny. W takim zespole szczerość popłaca i panuje klimat otwartości – wszyscy rozumieją, że służy to realizacji celów. Liderzy słuchają odmiennych od większości głosów, widząc w nich możliwości, a nie ograniczenia. W takich zespołach różnorodność jest wartością. Bezpieczeństwo psychologiczne naturalnie stwarza glebę do rozwoju autonomii, decyzyjności, zaufania, czyli fundamentów kultury accountability.

  Pytanie 1  1 Zgłaszanie usprawnień i pomysłów jest bezcelowe. I tak nic się nie zmieni.
  10 Pracownicy w firmie chętnie zgłaszają innowacje i usprawnienia.
  Są one testowane i wdrażane.

  Pytanie 2  1 Gdy pojawiają się problemy we współpracy, zwłaszcza na styku zespołów, szukamy winnych.
  10 Szukamy systemowych rozwiązań na lepszą współpracę, zwłaszcza na styku zespołów.

  WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

  Decyzje bliżej informacji czy hierarchiczne

  W zespole o wysokim poziomie „decyzji bliżej informacji” pracownicy sami podejmują decyzje, mając ku temu wszelkie potrzebne informacje, nie czekając na akceptację lidera. Członkowie zespołu sami zgłaszają różne usprawnienia, które są uwzględniane w organizacji, a jeśli wnoszą wartość dodaną – są wdrażane. Tradycyjne podejście hierarchiczne w organizacjach stwarza dziś coraz więcej zagrożeń. Sprawia bowiem, że w zmiennych i niepewnych warunkach, których doświadczamy ostatnio (kryzysy gospodarcze, pandemia, wojna itd.), nie dajemy sobie przestrzeni na sięganie po zbiorową mądrość i potencjał pracowników, którzy są bliżej informacji, szybciej reagują w odpowiedzi na zmieniające się warunki, mają bezpośredni kontakt z rynkiem, klientem, współpracownikami. Organizacje, które potrafią działać inaczej, w sposób niehierarchiczny, w kulturze lider- lider, w której decyzje są podejmowane bliżej informacji, są natomiast beneficjentami korzyści wynikających z pomysłów i potencjału różnorodności pracowników.

  Pytanie 3  1 Ludzie wykonują zadania od – do, bo nie rozumieją szerszego kontekstu swojej pracy.
  10 Pracownicy rozumieją sens i kontekst swoich zadań – dlatego mają wpływ na to, jak wykonują te zadania.

  Pytanie 4  1 Trzeba uważać, co się mówi, bo szczerość raczej nie popłaca, zwłaszcza przy trudnych i wrażliwych tematach.
  10 Każdy może powiedzieć otwarcie, co myśli, nawet o trudnych i wrażliwych tematach.

  WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

  Oddawanie czy trzymanie kontroli wraz ze wzrostem kompetencji i klarowności

  W zespole o wysokim poziomie na tym obszarze, dba się o to, aby pracownicy znali sens i kontekst swoich zadań, co przekłada się na wyższą klarowność. W zespole szuka się też sposobów na pełne wykorzystywanie potencjału pracowników, stale podnosząc poziom ich kompetencji. Co najważniejsze, w miarę wzrostu kompetencji i klarowności, w zespole oddaje się wpływ, autonomię pracownikom.

  Pytanie 5  1 Jeśli ktoś wyraźnie różni się w sposobie myślenia, ma odmienne zdanie od większości, zazwyczaj nie jest słuchany, ogranicza się jego wpływ.
  10 Z uwagą słucha się odmiennych od większości głosów, nawet gdy bywają kontrowersyjne. Widzimy w nich raczej możliwości, niż ograniczenia.

  Pytanie 6  1 Kiedy ktoś ma pomysł, musi długo walczyć, żeby pozwolono mu spróbować.
  10 Kiedy ktoś ma pomysł, jest pełna akceptacja dla próbowania czegoś nowego, a nawet podejmowania ryzyka.

  WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

  Naprawianie środowiska czy ludzi

  Wysoki poziom zespołu w tym obszarze wskazuje, że gdy coś nie działa, albo pojawiają się błędy, analizowane są przyczyny po stronie procesów i systemów. Liderzy skupiają się na tworzeniu lepszych warunki pracy, a nie – szukaniu winnych. Aktywnie poszukuje się metod na poprawę współpracy, zwłaszcza na styku zespołów. Dlaczego to tak ważne? Zwykle przy współpracy, przekazywaniu zadań między dwoma działami, trudno zdefiniować odpowiedzialność i w takich sytuacjach ujawniają się braki w kulturze accountability.

  Pytanie 7  1 Od zgłaszania i wdrażania usprawnień jest kadra zarządzająca.
  10 Pracownicy chętnie zgłaszają i wdrażają usprawnienia.

  Pytanie 8  1 Gdy coś nie działa, szukamy przyczyn w ludziach (oczekujemy zmiany ich postaw, większego zaangażowania).
  10 Gdy coś nie działa, analizujemy przyczyny po stronie procesów i systemów, skupiamy się na tym, by stworzyć ludziom inne środowisko i warunki pracy.

  WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

  Ciągłe doskonalenia czy unikanie błędów

  W zespołach o wysokich wynikach w tym obszarze, liderzy podchodzą do kryzysów, awarii i błędów ze spokojem, traktując je jako naturalny etap doskonalenia. Liderzy rozumieją, że w procesach ciągłych zmian i rosnących wymagań rynku, pracownicy, szukając nowych rozwiązań, uczą się i testują. W związku tym – naturalną koleją rzeczy, mogą pojawić się błędy. To, co tworzy kulturę odpowiedzialności, to właściwa reakcja na błędy. Liderzy starają się z tych błędów wyciągać wnioski i upowszechniać je w całej organizacji.

  Pytanie 9  1 Liderzy są bardzo nerwowi i krytykujący, gdy pojawiają się kryzysy, awarie i błędy.
  10 Liderzy podchodzą do kryzysów, awarii i błędów ze spokojem, traktując je jako naturalny etap doskonalenia.

  Pytanie 10  1 Zanim zaczniemy działać, nadmiarowo dyskutujemy i omawiamy ryzyka.
  10 Kiedy mamy nowe pomysły, to szybko przechodzimy do testowania i działania.

  WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

  Zachęcanie do prób czy przekonywanie na siłę

  W zespołach, w których w tym obszarze notuje się niskie wyniki, istnieje tendencja do nadmiarowego rozwlekania tematów, niekończenia wątków, przez co dyskusje trwają „miesiącami”, co zniechęca do zgłaszania nowych inicjatyw. Z kolei w zespołach o wysokim wskaźniku dyskutuje się tyle, ile trzeba, aby dobrze zrozumieć temat, wskazać ryzyka i być gotowym do podjęcia pierwszych prób, które zweryfikują iteracyjnie słuszność, zasadność inicjatyw. Dzięki iteracyjności, podejmowane próby pozwalają zarządzać ryzykiem, nie podejmować działań na dużą skalę zbyt wcześnie.

  Pytanie 11  1 Pracownicy oczekują od szefa, że każda, nawet najdrobniejsza decyzja, będzie przez niego podejmowana.
  10 Pracownicy sami podejmują decyzje, mając ku temu wszystkie potrzebne informacje.

  Pytanie 12  1 Pracownicy mają liczne umiejętności, lecz nie są one docenione i wykorzystane.
  10 Firma potrafi w pełni wykorzystać potencjał pracowników.

  Jaki następny krok po wypełnieniu sonaru?

  Chcę skonsultować swój wyniki Sonaru

  Bezpłatna indywidualna konsultacja

  Chcę zamówić sonar dla zespołu

  Sonar dla zespołu

  Chcę dowiedzieć się więcej o kulturze odpowiedzialności:

  Webinarium „Czym jest kultura odpowiedzialności”?

  Rejestracja

  Konferencja Accountability Culture Congress

  Sprawdzam

  Portal Kultura Biorę Odpowiedzialność

  Sprawdzam