Sonar panel wyników (as is)

GłównaHome Sonar panel wyników (as is)

Data ostatniego wypełnienia:

Liczba odpowiedzi:


1   Trzeba uważać co się mówi, bo szczerość raczej nie popłaca, zwłaszcza przy trudnych i wrażliwych tematach.


Każdy może powiedzieć otwarcie co myśli, nawet o trudnych i wrażliwych tematach.


2   Jeśli ktoś wyraźnie różni się w sposobie myślenia, ma odmienne zdanie od większości, zazwyczaj nie jest słuchany, ogranicza się jego wpływ.


Z uwagą słucha się odmiennych od większości głosów, nawet gdy bywają kontrowersyjne. Widzimy w nich raczej możliwości niż ograniczenia.


3   Od zgłaszania i wdrażania usprawnień jest kadra zarządzająca.


Pracownicy chętnie zgłaszają i wdrażają usprawnienia.


4   Pracownicy oczekują od szefa, że każda, nawet najdrobniejsza decyzja, będzie przez niego podejmowana.


Pracownicy sami podejmują decyzje, mając ku temu wszystkie potrzebne informacje.


5   Ludzie wykonują zadania od – do, bo nie rozumieją szerszego kontekstu swojej pracy.


Pracownicy rozumieją sens i kontekst swoich zadań – dlatego mają wpływ na to, jak wykonują te zadania.


6   Pracownicy mają liczne umiejętności, lecz nie są one docenione i wykorzystane.


Firma potrafi w pełni wykorzystać potencjał pracowników.


7   Gdy coś nie działa, szukamy przyczyn w ludziach (oczekujemy zmiany ich postaw, większego zaangażowania).


Gdy coś nie działa, analizujemy przyczyny po stronie procesów i systemów, skupiamy się na tym, by stworzyć ludziom inne środowisko i warunki pracy.


8   Gdy pojawiają się problemy we współpracy, zwłaszcza na styku zespołów, szukamy winnych.


Szukamy systemowych rozwiązań na lepszą współpracę, zwłaszcza na styku zespołów.


9   Liderzy są bardzo nerwowi i krytykujący, gdy pojawiają się kryzysy, awaria i błędy.


Liderzy podchodzą do kryzysów, awarii i błędów ze spokojem, traktując je jako naturalny etap doskonalenia.


10   Zgłaszanie usprawnień i pomysłów jest bezcelowe. I tak nic się nie zmieni.


Ludzie w firmie chętnie zgłaszają innowacje i usprawnienia. Są one testowane i wdrażane.


11   Zanim zaczniemy działać, nadmiarowo dyskutujemy i omawiamy ryzyka.


Kiedy mamy nowe pomysły, to szybko przechodzimy do testowania i działania.


12   Kiedy ktoś ma pomysł, musi długo walczyć, żeby pozwolono mu spróbować.


Kiedy ktoś ma pomysł, jest pełna akceptacja dla próbowania czegoś nowego a nawet podejmowania ryzyka.

[wp_objects_pdf]