Specjalizuję się w obszarze sprzedaży

Andrzej Domański

PARTNER

W roli Konsultanta, Trenera specjalizuje się w obszarze sprzedaży – zarządzania kluczowymi Klientami oraz rozwoju osobistego – inteligencji emocjonalnej i mindfulness.

Od kilkunastu lat związany jest z branżą szkoleniowo-doradczą, jako dyrektor sprzedaży, dyrektor operacyjny, kierownik projektów, konsultant, trener. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych z obszaru badań i doradztwa HR (audytu HR, AC/DC, ocena kompetencji, badania opinii pracowników, oceny okresowe) oraz kilkadziesiąt projektów dotyczących rozwoju pracowników (programy talentowe, akademie przywództwa, programy rozwoju sił sprzedaży, wsparcie facylitacyjne,wdrożenia e-learningu etc.)

Z wykształcenia jest magistrem zarządzania i psychologii, absolwentem studiów podyplomowych zarządzania zespołem sprzedażowym, licencjonowanym trenerem sprzedaży systemu IMPACT, The Brooks Group, posiadam certyfikat Prince 2 Project Management, jest w procesie certyfikacji coach’a ACC ICF i nauczyciela mindfulness (MBLC).

Jest wykładowcą Politechniki Łódzkiej, społecznie angażuje się w restrukturyzację Domów Dziecka i reformę pieczy zastępczej.