Budowanie i wdrażanie strategii HR w celu osiągania sukcesów biznesowych

„Największym sukcesem na świecie, jest taki, który odmienia życie innych ludzi”.
David R. Hawkins

Beata Ducin

KONSULTANT / INTERIM MANAGER

Jestem managerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze HR. Byłam odpowiedzialna za kształtowanie oraz wdrażanie nowoczesnej i efektywnej  polityki personalnej w polskich Grupach Kapitałowych sektora produkcyjnego w branżach: budowlanej, chemicznej, automotive i metalowej o zasięgu międzynarodowym, z poziomem zatrudnienia od 50 do 10 000 pracowników. Pełniłam funkcje dyrektora personalnego, dyrektora HR grup kapitałowych, dyrektora zarządzającego.

Posiadam rozległą wiedzę w obszarze zarządzania kadrami zarówno w obszarze tzw. twardym, jak i miękkim.

Na swoim koncie wraz z zespołami, z którymi miałam zaszczyt pracować, mam liczne sukcesy związane z procesami:

  • integracji funkcji personalnej,
  • restrukturyzacji procesowej i osobowej,
  • optymalizacji kosztów zatrudnienia,
  • wdrażania skutecznych programów motywacyjnych,
  • wdrażania licznych programów rozwojowych dla wszystkich grup pracowniczych,
  • budowania konstruktywnego dialogu z organizacjami związkowymi,
  • implementacji narzędzi wspierających zarządzanie HR.

Jestem leaderem, coachem, sukces mierzę efektywnością oraz skutecznością procesów HR przynoszącą wzrost wartości organizacji. Sprawnie buduję zaangażowane zespoły, działam bezpośrednio z Zarządami, Właścicielami Spółek w celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie.