Z pasją buduję doskonałość operacyjną u klientów

Kieruję zespołem konsultantów 4Results specjalizujących się w optymalizacji i doskonaleniu działalności biznesowej klientów. Kaizen -> Everybody, Everyday, Everywhere.

Krzysztof Kolasiński

KONSULTANT

Posiadam wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze usługowym jak i produkcyjnym przy wdrażaniu i doskonaleniu procesów, metod i narzędzi takich jak: programy sugestii pracowniczych, różnych metod rozwiązywania problemów, mapowania procesów Makigami, 5S, TWI – wszystkich filarów. Moja pasja do Lean oraz satysfakcja jaką daje mi praca z ludźmi w usprawnianiu ich pracy, powoduje, że rezultaty, które wypracowujemy są długotrwałe i stanowią stabilną podstawę dla organizacji w budowaniu dopasowanych do potrzeb filarów kultury ciągłego doskonalenia.
Ostatnie 18 lat mojej pracy to lata pełne zaangażowania i zdobywania wiedzy i praktycznego doświadczenia z zakresu Lean management na stanowiskach technicznych, kierowniczych średniego szczebla, po stanowiska CI Country Expert. W tym czasie brałem udział w projektach budowania od podstaw i usprawniania systemów informatycznych, eliminowania strat materiałowych i procesowych, standaryzacji procesów usługowych i produkcyjnych.

Uczestniczyłem w wielu warsztatach i kursach związanych z Lean, m.in. są to: Standaryzacja, Doskonalenie operacji, instruowanie pracowników, metody rozwiązywania problemów -A3, Mapowanie i optymalizacja procesów, czy budowanie systemów sugestii pracowniczych i systemu spotkań operacyjnych.

Ukończyłem studia na kierunku zarządzanie, o specjalizacji zarządzanie projektami w Wyższej szkole Gospodarki Euro regionalnej.