Klient przede wszystkim

Łączę praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami (metody kaskadowe i zwinne), procesami i jakością z wiedzą psychologiczną.

Monika Sieniawska

KONSULTANT, TRENER

Jestem doświadczonym menedżerem, konsultantem i trenerem. Mam ponad 20-letni staż w biznesie. Doświadczenie zdobywałam na stanowiskach menedżerskich (dyrektor departamentu) i specjalistycznych (w tym jako process/project/quality manager) w korporacjach finansowych i w konsultingu (w różnych branżach), zawsze łącząc cross-funkcjonalnie różne obszary.
Specjalizuję się w doradztwie procesowym, organizacyjnym i zarządczym: zarządzanie jakością i doświadczeniem Klienta (CEM), optymalizacja procesów biznesowych (Lean Management, Six Sigma, Operational Excellence), zarządzanie procesowe, przeglądy strategiczne, zarządzanie zmianą, budowa kultury optymalizacji.

Moją dodatkową domeną jest zarządzanie projektami transformacji procesowej organizacji. Łączę praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami (metody kaskadowe i zwinne), procesami i jakością z wiedzą psychologiczną. Od 1999 roku skutecznie wspieram organizacje w realizacji strategii poprzez kaskadowanie i operacjonalizację celów strategicznych oraz wdrażanie podejścia procesowego i zarządzania jakością.

Mam doświadczenie w budowaniu kultury zaangażowania i ciągłego doskonalenia. Jestem Black Beltem, certyfikowanym Design Thinkerem, praktykiem i popularyzatorem metod zarządzania doświadczeniem klienta (CX), zarządzania jakością Lean Six Sigma, TQM, ISO. Jestem założycielem Komitetu Jakości Usług Finansowych działającego od 2008 r. przy Związku Banków Polskich .