Dzisiejszy świat potrzebuje liderów prezentujących wysokie standardy etyczne i potrafiących osiągać wyniki dzięki współpracy, współdziałaniu oraz tworzeniu środowiska opartego na szacunku i zaufaniu

Paulina Barnaś

COACH ZESPOŁÓW, TRENER, KONSULTANT

W przekonaniu Pauliny dzisiejszy świat potrzebuje liderów prezentujących wysokie standardy etyczne i potrafiących osiągać wyniki dzięki współpracy, współdziałaniu oraz tworzeniu środowiska opartego na szacunku i zaufaniu. Rozwijaniu takich właśnie postaw od 13 lat dedykuje swoją pracę w roli coacha, trenera i konsultanta, prowadząc sesje indywidualne, zespołowe oraz strategiczne dla wyższej i średniej kadry menedżerskiej. Obok rozwoju przywództwa, drugim obszarem zainteresowania Pauliny jest podnoszenie kompetencji coachów i dbałość o możliwie najwyższe standardy w pracy coachingowej z klientami. Prowadzi szkolenia i jest międzynarodowym egzaminatorem dla coachów w procesach akredytacji.

Paulina jest praktykiem biznesu. Łączy w swej karierze zawodowej wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami sprzedażowymi oraz doświadczenie w zarządzaniu pionem HR. W obszarze sprzedaży przeszła przez wszystkie szczeble kariery, do Dyrektora Sprzedaży włącznie. W obszarze HR przez 3 lata odpowiadała za rekrutację, szkolenia i rozwój pracowników, a przez kolejne 4 lata pełniła funkcję Dyrektora Działu HR w Polsce i Słowenii.

Z wykształcenia jest absolwentką Wydziału Lekarskiego CMUJ w Krakowie. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów z zakresu psychotraumatologii. Posiada szereg licencji i akredytacji, które wspierają ją w roli coacha i trenera.

Do tej pory realizowała projekty m.in. dla takich firm jak: Sanofi, Johnson&Johnson, Novartis, Bayer, Abbott, Adamed, Aviva, Citibank Handlowy, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank, Vivus, Dentons, Philips, Stanley Black&Decker, Carlsberg i wiele innych.