Siła mądrych uproszczeń

Pracując z ludźmi skupiam się na uświadomieniu siły drzemiącego w nich potencjału. Wierzę, że za sukcesem każdej organizacji stoją tworzący ją ludzie.

Rafał Zdańkowski

TRENER, KONSULTANT, PSYCHOLOG

W pracy trenera łączę procesowe podejście psychologa z angażującym i nastawionym na wyniki podejściem biznesowym. Wspieram klientów w budowaniu i rozwoju kapitału ludzkiego. Pomagam pełniej wykorzystywać potencjał tkwiący w ludziach i nim zarządzać. Działam zarówno na poziomie strategii organizacji, jak i przy operacyjnej współpracy z menedżerami i szefami pionów biznesowych.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji szkoleń, warsztatów, projektów badawczych i doradczych oraz pracy indywidualnej nad rozwojem kompetencji osobistych w wielu obszarach. Prowadzę szkolenia i warsztaty w obszarach przywództwa, zarządzania zmianą, zarządzania ludźmi, coachingu menedżerskiego, rozwoju kompetencji społecznych, zwiększania efektywności osobistej, komunikacji interpersonalnej.

Podczas indywidualnych sesji coachingowych wspieram rozwój kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej, a poprzez warsztaty teamcoachingowe pomagam zespołom osiągnąć wyższy poziom współdziałania. Pełnię także rolę konsultanta na wszystkich etapach projektów – od analizy i diagnozy potrzeb, po opracowanie rozwiązań i ich wdrażanie.