Być bardziej - autentyczność

Wierzę w autentyczność. Mam przekonanie, że prawdziwe przywództwo zaczyna się od znajomości siebie, ludzi i świata.

Agnieszka Rynkowska

TRENER, COACH, KONSULTANT

Jestem trenerem, konsultantem i coachem, bo lubię pracować z ludźmi, którzy stawiają warunki i szukają efektów. Realizując projekty współpracuję z zespołami na wszystkich szczeblach organizacji – od zarządu po pracowników operacyjnych. Specjalizuję się w doskonaleniu kompetencji w obszarach przywództwa, zarządzania zasobami ludzkimi, budowaniu zespołów oraz umiejętności interpersonalnych.

Jestem praktykiem biznesu, mam ponad 14–letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników, a także w public relations i promocji. Przez wiele lat pełniłam funkcję dyrektora HR, poznając od strony praktycznej zasady funkcjonowania zarówno korporacji, jak i firm średniej wielkości. Przez 12 lat specjalizowałam się w obszarze projektowania i realizacji programów rozwojowych, dzięki pracy trenerskiej potrafię połączyć umiejętności dydaktyczne z doświadczeniem.

Jestem absolwentką studiów doktoranckich Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Biznesu TROP w Warszawie i Szkoły Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK w Krakowie oraz akredytowanym coachem ICF. W swoim dorobku posiadam publikacje naukowe i wystąpienia na konferencjach.