Wizualna Organizacja – sposób na lepszą komunikację i zaangażowanie

Badania kultury organizacyjnej przedsiębiorstw, wywiady z liderami i menedżerami potwierdzają, że jednym z największych wyzwań stojącym przed organizacją jest zaangażowanie pracowników, budowanie skutecznej komunikacji i utrwalanie właściwych zachowań. Staje się to bardzo trudne szczególnie dziś w obliczu zmieniającego się rynku pracy. Doświadczamy dużej rotacji pracowników, różnic kulturowych i pokoleniowych.

Najważniejszy dla percepcji zmysł

Już psycholog Kurt Lewin w latach 30. XX w. stwierdził, że na nasze zachowanie wpływa zarówno to kim jesteśmy, nasza osobowość, jak i otoczenie, w którym się znajdujemy, czyli co na co dzień widzimy.

Około 50% naszego mózgu zajmuje się na stałe przetwarzaniem obrazu. W drodze ewolucji natura obdarzyła człowieka wzrokiem, który jest nam niezbędny do odbioru otaczającego świata i podejmowania decyzji. Nasze przeszłe doświadczenia i wspomnienia wracają do nas w naszym umyśle w postaci obrazów. Obraz kojarzony z przeszłym doświadczeniem potrafi wywołać emocje lub wygenerować konkretne zachowanie. Jest najważniejszym dla percepcji zmysłem.

Koncepcja Wizualnej Organizacji

Dlatego odpowiedzią na wyzwania przedsiębiorstw może być koncepcja Wizualnej Organizacji. Opiera się ona o 3 zasady:

  1. Organizacji budowana w oparciu o zaangażowanie pracowników.
  2. Organizacji skoncentrowana na eliminowaniu deficytów informacji.
  3. Organizacja posługująca się narzędziami i systemami wizualizacji informacji.

Podstawą tak zarządzanego przedsiębiorstwa jest kultura napędzana potrzebami informacyjnymi pracownika. Kreowanie tej kultury wymaga od nas ciągłego zachęcania pracowników do szukania odpowiedzi na 2 rodzaje pytań:

  1. Co ja powinienem wiedzieć, aby wykonać swoją pracę najlepiej?
  2. Co ja powinienem przekazać innym, aby wykonywali swoją pracę jak najlepiej?

Odpowiedzi na te pytania – informacje, standardy, wzory funkcjonowania są przekazywane innym za pomocą wizualnych urządzeń i systemów. To takie mechanizmy i rzeczy, które wpływają na zachowania ludzi udostępniając najważniejsze informacje wszystkim, którzy tego potrzebują. Bez słowa. Za pomocą obrazu, koloru, kształtu. Według pomysłu i projektu pracowników.

Wdrożenie musi obejmować wszystkich pracowników, na każdym szczeblu organizacji. Rozpoczyna się zawsze tam gdzie są ludzie lub zespoły, które odkryją w sobie potencjał do zadawania  2 kluczowych  pytań i odnajdywania na nie poprawnych odpowiedzi. Prawdopodobnie właśnie tam, występuje największy deficyt informacji generujący  marnotrawstwa w organizacji.

Drzwi do lepszego zarządzania

Podczas wdrożenia  przechodzimy przez 10 par drzwi (patrz obrazek poniżej), które prowadzą do doskonałości operacyjnej m.in. w obszarach: produkcji, technologii i planowania, nadzoru, czy pracy biura.

Jaki jest efekt? Dobrze wdrożona wizualizacja zapobiega opóźnieniom, brakom, błędom. Zaczynając od komunikacji po dostarczenie produktu do klienta – wszystko odbywa się zgodnie z planem. Tak więc wizualizacja służy nie tylko organizacji, ale i całemu otoczeniu firmy. Brzmi jak utopia? 

Paweł Rynkiewicz, konsultant 4Results

Napisz do mnie

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ