Budowanie skutecznych zespołów

GłównaHome Budowanie skutecznych zespołów

Zgrany zespół to podstawa zdrowej, dynamicznie rozwijającej się organizacji.

Wykorzystywanie pełnego potencjału indywidualności to nie tylko narzędzia zarządcze, ale sztuka odwołania się do wspólnej wizji i wartości.

W jakich sytuacjach pomagamy:

Budowa zespołu pracowniczego to nie lada wyzwanie. Wiemy, że nie zawsze wszystkie elementy ze sobą idealnie współgrają, więc naszym zadaniem jest usprawnienie tej współpracy.

 

Zgłoś się do nas, jeśli:

Zespół nie wykorzystuje potencjału płynącego z różnorodności. Konflikty, różnice zdań nie budują dojrzałości zespołu, osłabiają realizację celów.

Jest potrzeba budowania synergii, współpracy opartej na wspólnych wartościach i wizji.

Rozproszony zespół ma potrzebę zbudowania dobrych fundamentów, reguł i zastosowania skutecznych narzędzi do codziennej współpracy.

W obliczu częstych zmian zespół potrzebuje wypracować „gen zwinności”.

Od czego zacząć?

Skontaktuj się z nami i sprawdź, czy nasze narzędzia i doświadczenie mogą pomóc Ci w realizacji zmiany w twojej organizacji.

Zakres wsparcia:

Budowanie zwinnych zespołów

Zwinne zespoły potrafią przede wszystkim dostosować się do potrzeb klienta, adekwatnie dostarczać wartość. Aby to było możliwe, zespół potrzebuje doskonałej komunikacji, unikania toksyn, które wytracają energię w zespole. Ważne jest, aby nauczyć się kilku praktycznych nawyków monitorowania efektów pracy i ciągłego budowania pozytywności w zespole.

Zgłoś się do nas, jeśli:

Jak w zespole krok po kroku wdrażać kulturę skoncentrowaną na kliencie.

Jak zarządzać wizualizacją efektów pracy każdego członka zespołu.

Jakie rutyny zespołowe tworzą zwinne środowisko pracy.

Jak poprzez retro budować zaufanie i pozytywność.

Jak tworzyć kulturę szybkiego wyciągania wniosków, uczenia się i wdrażania przetestowanych rozwiązań.

Efekty szkoleń:

Budowanie kultury klientocentrycznej, każdy członek zespołu wie, jak każdego dnia swoimi działaniami wpływa na satysfakcję klienta.

Wzmacnianie zaufania tak, by decyzje zapadały szybko, aby zespół był gotowy na próby i szybkie wyciąganie wniosków, korygowanie swojej pracy.

Wdrożenie kilku „zwinnych” rutyn zwiększających zdolność zespołu do szybkiego budowania wysokiej Pozytywności i Produktywności, mimo zmieniających się warunków.

Budowanie współpracy w zespole

Wierzymy, że zwycięskie zespoły (wysoka pozytywność / wysoka produktywność) swoją dojrzałość budują w oparciu o zaufanie (fundament Piramidy Lencioniego). Budowanie zaangażowania pracowników zobrazowane jest poprzez sytuacje gdy lider wraz z zespołem projektuje doświadczenia, rutyny i narzędzia pomagające w przechodzeniu przez konflikty, wspomagające budowanie zaangażowania i współodpowiedzialności na drodze do osiągania ponadprzeciętnych wyników.

Zakres merytoryczny:

Wspólna wizja i cele w zespole, budowanie świadomości współzależności, współodpowiedzialności.

Świadome budowanie Pozytywnych i Produktywnych zespołów.

Budowanie zaufania w zespole (od zaufania do zaangażowania w wyniki – w oparciu o Piramidę Lencnioniego).

Zrozumienie różnorodności i rozwinięcie umiejętności komunikacji w różnorodnym zespole.

Konstruktywna praca z konfliktami, różnicą zdań w zespole, praca w oparciu o budujący feedback.

Rutyny, normy, nawyki budujące funkcjonalną kulturę zespołu.

Efekty naszych szkoleń i warsztatów:

Budowanie kultury feedbacku.

Zwiększenie zaufania w zespole.

Wzrost energii do realizacji wspólnej wizji, celów.

Wdrożenie nawyków i rutyn budujących dojrzały zespół.

Zespół budowany w oparciu o „Kolory”

Koncepcja „Kolorów” 4Results to niezbędnik do życia wśród ludzi. Opowiada o kluczowych typach zachowań ludzkich, tłumaczy je i przekłada na prostą instrukcję obsługi człowieka. Jest to bezcenna wiedza poprawiająca komunikację, pozwalająca uniknąć wielu nieporozumień, rozczarowań i stresów, a umożliwiająca budowanie zespołu pracowniczego w oparciu o dialog, współpracę.

Efekty szkoleń i warsztatów:

Zrozumienie własnego stylu komunikacji w oparciu o narzędzia typu Insights, Extended Disc, Kolory 4Results i wpływu stylu na zespół.

Zbudowanie świadomości wartości płynących z różnorodności kolorystycznej dla poszczególnych członków zespołu i całego zespołu.

Rozwój umiejętności „dogadywania się”, uzgadniania, podejmowania decyzji, konfrontowania się przy różnych stylach komunikacji.

Dobre wykorzystanie potencjałów, talentów, ról zespołowych.

Zakres merytoryczny:

Czym są Kolory i jaką mają wartości w zespole.

Instrukcja obsługi poszczególnych Kolorów – klucze komunikacyjne.

Mechanizmy synergii we współpracy podobnych i różnych Kolorów.

Rozwój umiejętności komunikacji w Kolorach, unikania Toksyn komunikacyjnych charakterystycznych dla różnych stylów Kolorów.

Zespół świadomie zbudowany w oparciu o Kolory.

Teamcoaching

Budowanie zaangażowania pracowników w myśl team coachingu, to proces oparty na realnej pracy z zespołem, w której uczy się on, jak budować na mocnych stronach, jak omijać bariery i ograniczenia w realizacji celów. Efektem pracy team coachingu jest dojrzały zespół, w którym dominują takie wartości jak współodpowiedzialność, zaangażowanie, inicjatywa.

Efekty procesu:

Zbudowanie dojrzałego zespołu.

Zespół wie, jak budować i powracać do stanu wysokiej Pozytywności i Produktywności.

Zespół ma wypracowane rutyny, zasady i nawyki współodpowiedzialności, angażowania się w osiąganie rezultatów i budowanie relacji, współpracy dobrej komunikacji.

Efekty – szkolenie „zespoły rozproszone / zespoły wirtualne”:

Określone cele i zasady współpracy, które pomagają w rozproszonych zespołach utrzymać wspólny kierunek i energię.

Zdefiniowane wartości i wynikające z nich rutyny, zachowania, które pomagają zespołowi utrzymywać wysoką Pozytywność i Produktywność przy minimalnym kontakcie pomiędzy członkami zespołu i liderem.

Uzgodnione role i sposoby monitorowania efektów pracy.

Proces teamcoachingu:

Ustalenie efektów i celów procesu teamcoachingowego z szefem zespołu (opcjonalnie z HRBP, przełożonym lidera zespołu).

Spotkania 4-6h (w zależności od liczebności zespołu) – cykl 4-7 sesji teamcoachingowych.

Ostatnie spotkanie ma charakter kontraktu zespołowego – jest to ustalenie, jak po zakończonym procesie chcemy dalej się rozwijać, budować współpracę, osiągać cele.

Po każdej sesji proponujemy podsumowanie sesji i uzgodnienie kolejnego kroku (szef zespołu, HRBP, coach).

Każde spotkanie kończy się uzgodnieniem ustaleń, działań, zmian.

Podczas procesu używamy narzędzi diagnostycznych, modeli rozwoju zespołu, współpracy i komunikacji np.: Pozytywność – Produktywność, Test Lencioniego, Toksyny Komunikacyjne, Model Kolorów – uczestnicy otrzymują te narzędzia w takiej formie, aby były łatwe do codziennego korzystania (np. remindery, aplikacje).

Zakres merytoryczny:

Jak przy dominującym kontakcie zdalnym tworzyć warunki zarówno do wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami jak i budowania relacji, utrzymywania dobrej współpracy.

Jak w sposób zdalny weryfikować poziom Pozytywności i Produktywności zespołowej oraz dokonywać korekt we współpracy zespołu rozproszonego.

Jak w zwinny sposób określać zmieniające się zakresy prac, role, odpowiedzialności.

Jak budować elementy miękkie związane z zaufaniem: reagowaniem na konflikty, niedomówienia, błędy oraz brak przewidywalności (czasy VUCA, zmieniające się oczekiwania klienta itd.).

Jak w sposób zdalny prowadzić dyskusje, podejmować decyzje, uzgadniać wspólne stanowisko.

Zarządzanie zespołem rozproszonym i współpraca na styku działów

Rozproszenie i zespół to słowa przeciwstawne, dlatego budowanie zaangażowania pracowników realizujemy w sposób szczególny, z dużą dbałością o rutyny komunikacyjne, a motorem zapewniającym zespołowość, staje się świadomy lider. Zobacz, na czym polega szkolenie „zespoły rozproszone / zespoły wirtualne”.

Efekty – szkolenie „zespoły rozproszone / zespoły wirtualne”:

Określone cele i zasady współpracy, które pomagają w rozproszonych zespołach utrzymać wspólny kierunek i energię.

Zdefiniowane wartości i wynikające z nich rutyny, zachowania, które pomagają zespołowi utrzymywać wysoką Pozytywność i Produktywność przy minimalnym kontakcie pomiędzy członkami zespołu i liderem.

Uzgodnione role i sposoby monitorowania efektów pracy.

Zakres merytoryczny:

Jak przy dominującym kontakcie zdalnym tworzyć warunki zarówno do wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami jak i budowania relacji, utrzymywania dobrej współpracy.

Jak w sposób zdalny weryfikować poziom Pozytywności i Produktywności zespołowej oraz dokonywać korekt we współpracy zespołu rozproszonego.

Jak w zwinny sposób określać zmieniające się zakresy prac, role, odpowiedzialności.

Jak budować elementy miękkie związane z zaufaniem: reagowaniem na konflikty, niedomówienia, błędy oraz brak przewidywalności (czasy VUCA, zmieniające się oczekiwania klienta itd.).

Jak w sposób zdalny prowadzić dyskusje, podejmować decyzje, uzgadniać wspólne stanowisko.

VR Teamwork

Wiele organizacji przeżywa czas powrotu do biur, formowania się nowych zespołów oraz integrowania na nowo teamów, które przez wiele miesięcy pracowały online. Atrakcyjnym i skutecznym narzędziem do akcelerowania integracji pracowników są nowe technologie, takie jak VR. Zapraszamy do zamkniętego szkolenia VR Teamwork dedykowanego „turbointegracji” pracowników.

Dla kogo? Dla nowopowstałych zespołów i ich liderów, dla zespołów, które chcą ponownie się zintegrować i stać się Highly Performing Teams.

Dowiedz się więcej

Agile. Zwinne zarządzanie {Ewa Błaszczak}

Wydana przez 4Results książka “Agile. Zwinne zarządzanie” tłumaczy nierzadko trudne, anglojęzyczne pojęcia metodyki AGILE. Definiuje podstawowe koncepcje i zasady w AGILE oraz nakreśla, jakie czynniki są konieczne, by zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu wdrażania agile’owej kultury do organizacji w Polsce. A to wszystko napisane prostym, przyjaznym językiem z wieloma przykładami biznesowymi i nie tylko. Pozycja obowiązkowa dla każdego, menedżera czy pracownika, kto chciałby pracować bardziej „zwinnie”!

Nasi Klienci

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera

    POPROSZĘ O BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

    Wypełnij formularz – skontaktujemy się z Tobą