Strefa Shingo

GłównaHome Strefa Shingo
Doskonałość Operacyjna

Rozwijamy i rozpowszechniamy wiedzę
opracowaną przez Doktora Shigeo Shingo

Model Shingo nie jest ani nowym dodatkowym programem, ani kolejną inicjatywą do wdrożenia w firmie. Przeciwnie – wprowadza on Kluczowe Zasady Shingo, które powinny opierać się na dotychczas wdrożonych systemach oraz poprzez rozwój stosownych działań dążących do idealnych rezultatów i doskonałości operacyjnej. Niezależnie od tego, czy cele organizacji mają charakter finansowy, czy może bardziej altruistyczny, wszyscy liderzy koncentrują się na realizacji określonych celów – wzroście sprzedaży, podwyższaniu zwrotu z inwestycji, zmniejszeniu rotacji pracowników, skróceniu czasu realizacji zamówień itd. Organizacje projektują systemy z zamiarem osiągnięcia konkretnych wyników oraz wybierają narzędzia mające wspierać te systemy. W momencie, kiedy nie udaje się osiągnąć pożądanych rezultatów, organizacje często próbują ulepszyć lub zmodyfikować obecne systemy i wdrożyć nowe narzędzia w nadziei na osiągnięcie celów firmy.

NARZĘDZIA

pojedynczy element, przedmiot mający na celu realizację określonego zadania, metoda, sposób na wykonanie czegoś (np. mapa strumienia wartości VSM, pomysł na doskonalenie, plan projektu, nagroda czy newsletter dla komunikacji)

SYSTEMY

sieć ściśle ze sobą współzależnych komponentów służących realizacji określonego celu (np. realizacja planu produkcji, doskonalenie przepływu jednej sztuki, zarządzanie umiejętnościami pracowników), tylko istnienie większego sensu daje możliwość stworzenia systemu. Sens ten musi być znany i zrozumiały dla wszystkich osób go tworzących i w nim działających

REZULTATY

wymierny efekt (zarówno pozytywny jak i negatywny) wdrożenia narzędzi i systemów (np. szybsza realizacja zamówień, większe zaangażowanie pracowników, większa satysfakcja klienta)

Warsztaty Shingo

Warsztat Discover Excellence to nauka przez praktykę z
gwarancją jakości licencjonowanego programu Instytut Shingo

Dlaczego warto:
Warsztat Discover Excellence jest dwudniowym wydarzeniem wprowadzającym w tematykę Doskonałości Operacyjnej i fundamentalnych zagadnień w koncepcji Dr. Shigeo Shingo. Program jest bogaty w interakcyjne doświadczenia, prowadzi uczestnika do odkrycia tego, jak uwolnić ukryty potencjał w organizacji w celu osiągnięcia doskonałości przedsiębiorstwa. Udział w warsztacie zapewnia zarówno zaopatrzenie w wysokiej jakości wiedzę (niezbyt jeszcze powszechną na polskim rynku), jak i przetestowanie zdobytych umiejętności w praktyce – na “żywym organizmie” rozpoznawanie zachowań pracowników, w rzeczywistym środowisku pracy, po to, aby po ukończeniu warsztatu uczestnik był przygotowany do zastosowania nabytych umiejętności.

Kogo zapraszamy:
Warsztat jest dedykowany członkom najwyższego i wyższego szczebla z poziomu kadry zarządzającej i menadżerskiej – liderom organizacji, którzy chcą świadomie budować postawy pracowników, rozumieć je i w ten sposób osiągać rezultaty na światowym poziomie.

Kolejny krok:
Po ukończeniu Warsztatu zachęcamy Cię do wzięcia udziału w warsztacie, na którym nauczysz się projektowania systemów w organizacji. To kluczowe w podejściu do tematu Doskonałości Operacyjnej – jej planowania, zarządzania nią i szansy na udoskonalanie. Zaprosimy Cię do udziału po ukończeniu Warsztatu Discover Excellence.

Warsztaty Shingo

Warsztat System Design

O warsztacie:
Warsztat System Design jest dwudniowym wydarzeniem integrującym doświadczenia zdobyte podczas zajęć w sali szkoleniowej i praktykę w miejscu goszczącej firmy, aby rozwijać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas warsztatu DISCOVER EXCELLENCE, skupiając się na diamentach Systemów i Narzędzi w Modelu Shingo™. Rozpoczynamy od wyjaśnienia, że wszelka praca w organizacji jest wynikiem systemu. Systemy muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby osiągnąć określony cel końcowy – w przeciwnym razie ewoluują samodzielnie. Systemy kształtują zachowanie ludzi, a różnice w zachowaniu prowadzą do różnic w wynikach. Doskonałość organizacyjna wymaga dobrze zaprojektowanych systemów, które kierują idealnymi zachowaniami niezbędnymi do osiągnięcia trwałych rezultatów.

Kogo zapraszamy:
Warsztat jest dedykowany członkom najwyższego i wyższego szczebla z poziomu kadry zarządzającej i menadżerskiej – liderom organizacji, którzy chcą świadomie budować postawy pracowników, rozumieć je i w ten sposób osiągać rezultaty na światowym poziomie.

Dlaczego warto:
Dowiesz się o trzech rodzajach istotnych systemów. Będziesz badać pięć niezbędnych narzędzi komunikacyjnych dla każdego systemu. Nauczysz się tworzyć i używać map systemów. Zrozumiesz standardy pracy systemu i to, w jaki sposób napędza on doskonalenie.

Wdrożenie Modelu Shingo

01. Analiza przedwdrożeniowa w oparciu o Model Shingo

Analiza jest obiektywnym spojrzeniem na bieżącą sytuację w zakładzie, mającą na celu: ocenę dojrzałości istniejących systemów i ich wpływu na zachowania pracowników na wszystkich szczeblach, ocenę zachowań w wymiarze czynników kształtujących kulturę i ciągłego doskonalenia ze szczególnym naciskiem na przywództwo z pokorą i szacunek wobec każdego, zdefiniowanie rekomendacji w zakresie udoskonalenia istniejących systemów i rozwoju liderów i menadżerów

02. Warsztaty dla kadry zarządzającej

Istotą cyklu warsztatów jest: wypracowanie przez zespół oczekiwanych kierunków zmian istotnych dla bycia na drodze do doskonałości operacyjnej i integracji ich z już podjętymi działaniami wspierającymi proces doskonalenia, zdefiniowanie / redefiniowanie istotnych wartości dla organizacji a spójnych z zasadami w Modelu Shingo, uspójnienie wspólnego rozumienia tych wartości wśród kadry zarządzającej

03. Opracowanie planu wdrożenia
systemów wspierających Model Shingo

Jako liderzy jesteśmy odpowiedzialni za wdrożenie systemów lub ich przeprojektowanie. Model Shingo pomaga je budować w podziale na 3 istotne obszary: systemy zarządcze, systemy pracy i systemy doskonalenia, zaznaczając, że ich właściwe wdrożenie w zgodzie z Modelem Shingo ułatwia kształtowanie zachowań.

04. Regularne sesje mentoringowe wspierające
rozwój kadry zarządzającej

Do momentu kiedy nie nastąpią nawykowe zmiany w zachowaniach pracowników istotnym jest ciągły rozwój pracowników. I nie chodzi tylko o szkolenia, ale też mentoring na stanowisku pracy.

Kluczowe zasady Shingo:

Dowiedz się więcej o filozofii Shingo

Poznaj naszego eksperta Shingo

Ireneusz Biliński, Prezes
Zarządu 4 Results

Certyfikowany facylitator Modelu Shingo z ramienia the Shingo Institute. Kieruje zespołem konsultantów 4Results specjalizujących się w optymalizacji i doskonaleniu działalności biznesowej klientów. Odpowiada również za wprowadzenie na polski rynek metody QRM (Quick Response Manufacturing) przeznaczonej dla firm zajmujących się produkcją niskoseryjną, dyskretną i/lub na indywidualne zamówienie klientów. Koncentruje się na wdrażaniu wysokich standardów zarządzania projektami oraz ciągłym doskonaleniu oferty 4Results. Ma 15-letnie doświadczenie w obszarach produkcji, logistyki i sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania organizacji pod kątem ciągłego doskonalenia ludzi i procesów biznesowych.

Czy jesteś gotów na zmianę kultury zgodnie z Modelem Shingo?

Jeśli wyniki biznesowe są stabilne i firma nie ma poczucia potrzeby zmiany

Jeśli masz już za sobą próby wdrożenia programów Lean, TPM czy WCM

Jeśli zmiany wdrażane w Twojej organizacji przestają postępować

Jeśli zdarza się, że specjaliści odchodzą z Twojej organizacji

Jeśli w Twojej organizacji jest wysoka absencja pracowników

Jeśli rotacja pracowników nie pozwala na osiąganie planowanych rezultatów

Jeśli z każdym odejściem lidera wdrożone zmiany wracają do stanu poprzedniego

Jeśli brakuje spójności w komunikacji wewnętrznej i nie ma jasności co do tego, kto i za co odpowiada

Jeśli masz wrażenie, że organizacja traci sens i powód istnienia w dłuższej perspektywie

Jeśli w organizacji karze się pracowników za popełniane błędy a brakuje doceniania za zgłaszane pomysły

Każde JEŚLI, z którym się zgadzasz to sygnał, że warto wdrożyć w kulturze Model Shingo.

Zakotwicz bezustanne dążenie do Doskonałości Operacyjnej w Twojej firmie.

Odkrywaj i dziel się na blogu w duchu doskonałości operacyjnej

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego newslettera

    POPROSZĘ O BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

    Wypełnij formularz – skontaktujemy się z Tobą