Kultura Biorę Odpowiedzialność – 5 głównych powodów, dla których będzie ważna w 2022

1. Kompetencja przyszłości

W IV kwartale 2021 zaangażowaliśmy się w opracowanie listy kompetencji, które będą kluczowe dla wykonywania pracy w najbliższych latach. Po analizie kilkudziesięciu badań, raportów foresightowych wyselekcjonowaliśmy 10 takich kompetencji (takich jak adaptacyjność i rezyliencja), z których samozarządzanie/accountability jest jedną z wiodących, o rosnącym w ostatnich latach znaczeniu.

2. Czasy VUCA

Pandemia i lockdowny, inflacja, nowy ład, cyfrowa transformacja, napięta sytuacja międzynarodowa – to różne pojęcia które spotęgują w 2022 r. klimat tzw. czasów VUCA. W warunkach niepewności nie sprawdzają się hierarchiczne, odgórnie zarządzane organizacje, a świetnie działają autonomia, odpowiedzialność, decyzyjność bliżej informacji, czyli wszystkie wartości definiujące właśnie kulturę accountability.

3. Korelacja z rezultatami

Kultura odpowiedzialności z czasem poprawia wyniki, ponieważ:

1) w jej ramach zespoły szybko i adekwatnie reagują na zmiany;

2) wszyscy koncentracją się na doskonaleniu a nie unikaniu błędów;

3) jest większa liczba innowacji i pomysłów;

4) ludzie sami dbają o wyniki i środowisko pracy, a nie biernie czekają na wytyczne i rozkazy.

Znamy organizacje, w których po jej wdrożeniu biznes wzrósł w ciągu 3 lat, 2,5 krotnie. Accountability jest rekomendacją dla firm szukających skokowej poprawy rezultatów w perspektywie 2022-2025.

4. Szybki wzrost zaangażowania

Firmy, które wprowadziły kulturę odpowiedzialności szybko notują wzrost satysfakcji z miejsca pracy i wyższe zaangażowanie. Dlaczego? Autonomia i decyzyjność to wolność i możliwość samorozowoju, realizacji swoich indywidualnych potrzeb w firmie, ekspresji własnych zainteresowań, czyli elementów dziś kluczowych dla pracowników do zaangażowania w pracę.

5. Poziom satysfakcji Klienta

Coraz wyższe oczekiwania konsumentów każą szukać w 2022 r. lepszych sposobów dostarczania customer experience. W naszej książce „DBAM. Czyli rebelia w korporacji” opisujemy w jaki sposób kultura accountability nazwana „DBAM” w sklepach Tefal, poprzez szybsze reagowania na potrzeby klienta, błyskawiczne decyzje „tu i teraz”, dbanie o Klientów z własnej inicjatywy przełożyły się na wprowadzenie tzw. Legendarnej Obsługi Klienta. Dzięki temu poziom zadowolenia Klientów osiąga rekordowe wyniki Net Promoter Score i bywa porównywany do customer experience odbiorców marki Apple.


Dowiedz się więcej o kulturze BiO
Kup naszą książkę

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ