Wdrożenie kultury odpowiedzialności

GłównaHome Wdrożenie kultury odpowiedzialności

3 podejścia do wdrożenia:

Kompleksowe:

 • naszą rolą jest przeprowadzenie szkoleń, wsparcie wdrożenia dla pracowników całej organizacji.
 • posiadamy zasoby, know-how, doświadczenia aby nawet dla dużej organizacji przeprowadzić projekt efektywnie, angażująco i wdrożeniowo.

Licencyjne:

 • to podejście stosujemy gdy organizacja chce większość działań zrealizować w oparciu o wewnętrzne zespoły trenerskie.
 • rolą 4Results najczęściej jest przeprowadzenie zespołu TOP Management przez proces wdrożenia oraz przeprowadzenie projektu train the trainer wraz z udzieleniem licencji na prowadzenie działań szkoleniowych i wdrożeniowych

Zespołowe:

 • kiedy w organizacjach gotowość do wdrożenia Kultury Odpowiedzialności różni się w zależności od zespołu, koncentrujemy się w pierwszej kolejności na tych zespołach, które mają najsilniejsze fundamenty
 • przy tym podejściu wdrażamy kulturę BiO w jednym lub kilku zespołach i stopniowo, w miarę efektów wspieramy implementacje w całej organizacji.

Czego uczymy, aby wdrożyć
kulturę Biorę Odpowiedzialność?

Bezpieczeństwo psychologiczne

Wyższa efektywność zespołów dzięki
poczuciu bezpieczeństwa, swobodzie
podejmowania decyzji, autonomii.

Delegowanie/empowerment

Szybsze i trafniejsze decyzje pracowników,
podejmowane bliżej informacji; więcej czasu
dla liderów na strategiczne myślenie.

Decyzyjność

Poczucie właścicielstwa za zadania,
kompetencja samodzielnego
podejmowania decyzji.

Odwaga/Speak up

Szybkie wykrywanie błędów i tworzenie
planów naprawczych, więcej inicjatyw,
konstruktywne dyskusje w zespole.

Kultura feedbacku

Stały rozwój pracowników i liderów, wyższe
bezpieczeństwo psychologiczne, wyższe poczucie
decyzyjności, continuous improvement.

Przedsiębiorczość

Szybsze i lepsze decyzje, kultura oszczędności i
kalkulacji kosztów, autonomia w strategicznym
myśleniu, branie odpowiedzialności.

Transparentność

Klarowność misji, wizji i wartości zespołu,
podnosząca poziom bezpieczeństwa
psychologicznego i decyzyjność.

Współpraca

Wyższa efektywność w zespole i na
styku działów, lepsze decyzje
(autokracja vs. demokracja).

Rozwój

Stałe podnoszenie poziomu kompetencji całego
zespołu, bieżąca analiza braków
kompetencyjnych i ich uzupełnianie.

Skontaktuj się z nami

Wdrożenie

Wdrożenie BiO to budowanie kultury poprzez świadomy leadership
i kształtowanie odpowiedniego środowiska.

Poznaj unikatowe formy oparte o nowe technologie!

Krok 1. Diagnoza i zdefiniowanie

 • Diagnoza i zdefiniowanie pożądanych efektów – wywiady indywidualne z TOP Management

Krok 2. Symulator VR

 • Doświadczenie procesu budowania Kultury Biorę Odpowiedzialność w akcji, podczas misji, podobnie jak w życiu
 • Efektem jest zbudowanie wspólnej wizji kultury oraz określenie roli Top Management w procesie transformacji kulturowej

Krok 3. Kick-Off projektu

 • Efektem jest zrozumienie Why Projektu i efektów, jakie ma przynieść
 • Rekomendujemy spotkanie dla całej organizacji

Krok 4. Warsztaty Kultury Biorę Odpowiedzialność

 • Cykl 6 warsztatów 3-4h w odstępach 4-6 tygodni

Warsztaty – główne zagadnienia :

 • Bezpieczeństwo psychologiczne jako fundament Kultury Biorę Odpowiedzialność
 • Proces Empowerment krok po kroku – Drabina Liderska
 • Język Lidera budującego Odpowiedzialność
 • Decyzje blisko źródła informacji – budowanie gotowości organizacji do Brania Odpowiedzialności
 • Tworzenie środowiska ciągłego doskonalenia, a nie unikania błędów
 • Blue&Red Work – Kultura Dbałości na styku z Klientem/Rynkiem

Krok 5. Platforma Wdrożeniowa

 • Cykl 6 warsztatów 3-4h w odstępach 4-6 tygodni

Krok 6. Ewaluacja efektów projektu

POPROSZĘ O BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ

Wypełnij formularz – skontaktujemy się z Tobą