Sonar dla zespołu

Dlaczego warto przeprowadzić sonar w całym zespole?

  • Sonar to dobry sposób na zdefiniowanie celów podróży z Kulturą Odpowiedzialności. 
  • Sonar zrealizowany dla całego zespołu pokazuje całościowy obraz kultury odpowiedzialności na 6 filarach. Sonar indywidualny jest jedynie wycinkiem rzeczywistości – „zdjęciem” kultury z perspektywy jednej osoby. 
  • Korzystając z ankiety online skanujemy kulturę organizacji, aby zdefiniować, w jakim stopniu kultura firmy odzwierciedla zasady zdrowej kultury odpowiedzialności.
  • Zbieramy zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe – podczas konsultacji z certyfikowanym w metodzie trenerem.

Zapraszamy do realizacji sonaru dla zespołu, lub całej organizacji!

Buduj autonomię, odpowiedzialność, przedsiębiorczość w swojej organizacji.

Wypełnij formularz – skontaktujemy się z ofertą Sonaru dla zespołu