Sonar panel wyników (as is) G2

GłównaHome Sonar panel wyników (as is) G2

Data ostatniego wypełnienia:


1   Liderzy są bardzo nerwowi i krytykujący, gdy pojawiają się kryzysy, awaria i błędy.


Liderzy podchodzą do kryzysów, awarii i błędów ze spokojem, traktując je jako naturalny etap doskonalenia.


2   Zgłaszanie usprawnień i pomysłów jest bezcelowe. I tak nic się nie zmieni.


Ludzie w firmie chętnie zgłaszają innowacje i usprawnienia. Są one testowane i wdrażane.


3   Trzeba uważać co się mówi, bo szczerość raczej nie popłaca, zwłaszcza przy trudnych i wrażliwych tematach.


Każdy może powiedzieć otwarcie co myśli, nawet o trudnych i wrażliwych tematach.


4   Jeśli ktoś wyraźnie różni się w sposobie myślenia, ma odmienne zdanie od większości, zazwyczaj nie jest słuchany, ogranicza się jego wpływ.


Z uwagą słucha się odmiennych od większości głosów, nawet gdy bywają kontrowersyjne. Widzimy w nich raczej możliwości niż ograniczenia.


5   Od zgłaszania i wdrażania usprawnień jest kadra zarządzająca.


Pracownicy chętnie zgłaszają i wdrażają usprawnienia.


6   Pracownicy oczekują od szefa, że każda, nawet najdrobniejsza decyzja, będzie przez niego podejmowana.


Pracownicy sami podejmują decyzje, mając ku temu wszystkie potrzebne informacje.


7   Ludzie wykonują zadania od – do, bo nie rozumieją szerszego kontekstu swojej pracy.


Pracownicy rozumieją sens i kontekst swoich zadań – dlatego mają wpływ na to, jak wykonują te zadania.


8   Pracownicy mają liczne umiejętności, lecz nie są one docenione i wykorzystane.


Firma potrafi w pełni wykorzystać potencjał pracowników.


9   Gdy coś nie działa, szukamy przyczyn w ludziach (oczekujemy zmiany ich postaw, większego zaangażowania).


Gdy coś nie działa, analizujemy przyczyny po stronie procesów i systemów, skupiamy się na tym, by stworzyć ludziom inne środowisko i warunki pracy.


10   Gdy pojawiają się problemy we współpracy, zwłaszcza na styku zespołów, szukamy winnych.


Szukamy systemowych rozwiązań na lepszą współpracę, zwłaszcza na styku zespołów.


11   Zanim zaczniemy działać, nadmiarowo dyskutujemy i omawiamy ryzyka.


Kiedy mamy nowe pomysły, to szybko przechodzimy do testowania i działania.


12   Kiedy ktoś ma pomysł, musi długo walczyć, żeby pozwolono mu spróbować.


Kiedy ktoś ma pomysł, jest pełna akceptacja dla próbowania czegoś nowego a nawet podejmowania ryzyka.

[wp_objects_pdf]