Strategia jest dla amatorów, Egzekucja dla profesjonalistów