Zarządzanie zespołem i komunikacja

Ada Lewandowska

TRENER, PROJECT MANAGER

Swoje doświadczenie biznesowe budowała przez 14 lat, pracując w dużych korporacjach międzynarodowych z branży medycznej na styku Działu Sprzedaży i HR. Będąc menedżerem działu L&D wspierała rozwój zarówno organizacji, współpracowników, jak i swój własny.

Jej filary to sprzedaż i obsługa Klienta, a także zarządzanie zespołem i komunikacja. Jest absolwentką studiów pedagogicznych oraz kierunków biznesowych, takich jak Strategie rozwoju biznesu oraz Business Data Scientist.

Kompetencje trenerskie uzupełniała na wielu kursach, m.in. Trener i Coach Biznesu w Ark Skills Corp, w szkole coachingu CoachWise oraz „Train up Retail Excellence Trainer Upskilling Path”. Jest również konsultantką narzędzia diagnostycznego Disc D3.

Z ramienia 4Results prowadzi projekty i warsztaty z zakresu budowania i wzmacniania kultury organizacyjnej, strategii firmowej, komunikacji, rozwijania kompetencji menedżerskich i przywództwa, również z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, takich jak VR.