Inspirowanie do zmian

Katarzyna Florkiewicz

TRENER, KONSULTANT, AKTOR

Katarzyna specjalizuje się w szeroko rozumianym zarządzaniu zmianą oraz wdrażaniu kultury odpowiedzialności w organizacjach. Lubi wyzwania i niebanalne problemy, jako konsultant często prowadzi warsztaty strategiczne dla zarządów. Zajmuję się również szkoleniami z zakresu współpracy w zespole, rozwijania umiejętności liderskich, umiejętności interpersonalnych oraz efektywnej komunikacji i facylitacji spotkań. Pracuje jako asesor AC/DC.

Z wykształcenia jest psychologiem i psychopedagogiem kreatywności. Ukończyła również Akademię Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu PW. Doświadczenie biznesowe zdobywała pracując w polskich i międzynarodowych organizacjach na stanowiskach managerskich.

To co wyróżnia Katarzynę to jej niezwykła umiejętność inspirowania ludzi do zmian.

Z łatwością nawiązuje relacje z uczestnikami szkoleń, chętnie rozmawia z nimi o ich wyzwaniach i wspólnie poszukują rozwiązań, dba o to aby uczestnicy dzielili się swoimi refleksjami i doświadczeniami bo to właśnie one sprawiają, że szkolenia przekładają się na realne efekty. W swojej pracy łączy wiedzę psychologiczną z doświadczeniem biznesowym.

W ramach Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej jako trener zajmuje się kształtowaniem postaw świadomego przywództwa oraz budowaniem kluczowych kompetencji liderskich.

Pracowała m.in. dla: Admind, PZU, ING, Reckitt Benckiser, Greenfield, TDJ, FCA Bank, Leasys Polska.