Praca z ludźmi i rozwijanie ich potencjału to dla mnie kluczowe aspekty mojej działalności

Magdalena Sawiczewska

JUNIOR KONSULTANT

Przez wiele lat pracowałam w międzynarodowych firmach produkcyjnych na różnych stanowiskach, w tym zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych. To bogate doświadczenie umożliwiło mi zdobycie dogłębnej wiedzy na temat zarządzania produkcją i optymalizacji procesów. W ostatnich latach pełniłam funkcję Lean Koordynatora, co pozwoliło mi na praktyczne wdrażanie zasad Lean Management i ciągłego doskonalenia procesów w organizacji.

Posiadam certyfikaty, takie jak Lean Black Belt, Lean Leadership oraz Lean Strategy Expert, które potwierdzają moje umiejętności w zakresie Lean Management. Moje podejście do Lean opiera się na tworzeniu kultury ciągłego doskonalenia i zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach organizacji.

Praca z ludźmi i rozwijanie ich potencjału to dla mnie kluczowe aspekty mojej działalności. Jestem zmotywowana do wspierania organizacji w budowaniu zespołów zdolnych do samoorganizacji, efektywnego rozwiązywania problemów i osiągania doskonałości operacyjnej. Dążę do tworzenia inspirującego środowiska pracy, w którym każdy pracownik może rozwijać swoje umiejętności, przyczyniać się do sukcesu firmy oraz osiągać satysfakcję z pracy.

Ukończyłam studia podyplomowe z Psychologii w biznesie, co pozwala mi lepiej zrozumieć potrzeby i motywacje pracowników, co przekłada się na skuteczniejsze zarządzanie zespołami i tworzenie korzystnych warunków pracy.