Pomagam osiągać lepsze rezultaty

Konsultant w zakresie zarządzania wynikami, QRM, TOC, Lean. Łączę świat sprzedaży i operacji.

Paweł Rynkiewicz

INTERIM MANAGER, TRENER, KONSULTANT

Ukończyłem Szkołę Główną Handlową na kierunku Zarządzania i Marketingu. Uczestniczyłem w licznych programach rozwoju zawodowego takich jak Leadership Development Program prowadzony przez  Dale Carnegie Training. W ramach Executive Studies in Finance prowadzonych przez EY wraz z SGH pogłębiłem wiedzę z zakresu finansów, prawa, zarządzania projektami.

Łączę z powodzeniem twarde i miękkie aspekty zarządzania biznesem, myślenie strategiczne i analityczne.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie w zarządzaniu zdobyłem pracując  przez 15 lat na różnych stanowiskach w strukturach Esselte Corp., firmy z portfela funduszu J.W.Childs z Bostonu. To tam zdobyłem praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania wartością firmy i realizacji strategii wzrostu, wdrażałem Lean Management oraz zarządzałem portfelem ponad 1600 SKU, zarządzałem sprzedażą wielokanałową, zarządzałem portfelem kilku marek, w tym premium. Obecnie jako interim manager, konsultant i trener uczestniczę w projektach, które dotyczą rozwoju oraz profesjonalizacji zarządzania biznesem w takich branżach jak ubezpieczenia, FMCG, handel hurtowy, handel detaliczny, produkcja budowlana. Współpracowałem z firmami Oknostyl, AJ Group, Helkra, Hannecard, MAG Dystrybucja, Mardom, Kreisel. Prowadził szkolenia dla PZU i PKO, JKiedrowski, Afpro Filters, Biella, Avans.

Specjalizacje:

Zarządzanie strategiczne. Modele biznesowe. Strategia wzrostu. Restrukturyzacja. Zarządzanie zmianą. Zarządzanie sprzedażą. Efektywność operacyjna. Quick Response Manufacturing i LEAN Management.