Jestem pasjonatem pracy z ludźmi i wspierania ich rozwoju

Rafał Gajos

KONSULTANT

Od przeszło 10 lat jestem zawodowo związany z produkcją na wielu szczeblach struktury organizacyjnej. Zaczynałem jako inżynier procesu w oddziale japońskiej korporacji działającej w branży automotive, zaś ostatnio przeprowadzałem organizację przez transformację Lean w roli Dyrektora Operacyjnego. Jestem pasjonatem pracy z ludźmi i wspierania ich rozwoju poprzez angażowanie ich w procesy ciągłego doskonalenia i problem solvingu. Uważam, że tylko rozwijając ludzi, można trwale zmieniać organizację.

Prowadziłem projekty wdrażania zarządzania procesowego, kluczowych wskaźników efektywności oraz matryc lokowania rodzajów kosztów w miejscach ich powstawania. Standaryzowałem metody pracy w obszarach produkcyjnych i biurowych, wdrażałem systemy standaryzowanych spotkań operacyjnych oraz budowałem systemy jakościowe opierając je o analizę ryzyka FMEA. Prowadziłem działania usprawniające w obszarach produkcji, utrzymania ruchu oraz logistyki.

Ukończyłem studia na wydziale mechanicznym Politechniki Lubelskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.