Łączę świat konsultingu z biznesem

Przekładam moje doświadczenie biznesowe na komfort klienta i gwarancję sukcesu projektów.

Robert Kowalczyk

PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

W 4Results przekładam moje doświadczenie biznesowe na komfort klienta i gwarancję sukcesu projektów.

Na wstępnych etapach współpracy pomagam właścicielom firm, prezesom i kadrze menedżerskiej w definiowaniu potrzeb oraz identyfikowaniu obszarów największych korzyści z doradztwa. W trakcie realizacji – wspieram harmonijną współpracę konsultantów z zespołem klienta.

Źródłem moich kompetencji jest bogate, poparte wieloma sukcesami, doświadczenie w różnych typach przedsiębiorstw. W trakcie niemal dwudziestoletniej kariery zawodowej przeszedłem drogę od inżyniera do prezesa zarządu. Z sukcesami realizowałem m.in. wysokobudżetowe transformacje międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych FMCG. Definiowałem struktury, tworzyłem narzędzia, budowałem zespoły i wdrażałem procesy. Realizowałem projekty typu „green field” dla dostawców największych na świecie firm produkcyjnych z branży IT. Dokonywałem wielopłaszczyznowych transformacji przedsiębiorstw w obszarach strategii, wizerunku, portfela produktów, kanałów dystrybucji, źródeł pochodzenia towarów, łańcucha dostaw i operacyjnych. Zarządzałem firmami z kapitałem polskim i zagranicznym. Współpracowałem z kadrą zarządczą i ekspertami z krajów europejskich, USA, Rosji i Azji.

Z wykształcenia jestem inżynierem i menadżerem, absolwentem m.in. programu Executive MBA University of Minnesota i Szkoły Głównej Handlowej.