3 parametry silnej kultury organizacji

„Pracuję tutaj 5 lat, to moja pierwsza praca i nigdzie się stąd nie chcę ruszać! Dodam, że wszyscy moi koledzy zdążyli już zmienić pracodawcę przynajmniej 2 razy.”
To zdanie usłyszałem podczas dni otwartych przygotowanych przez pewną z firm, która świadomie kształtuje swoją kulturę organizacyjną. Nie wnikając w szczegóły, w organizacji tej panuje klimat, promujący autonomię i odpowiedzialność, rozwój pracowników oraz wzajemne zaufanie. Byłem zaskoczony opiniami członków zespołu, którzy mówili wprost: „Dlaczego ja trzymam się cały czas tego miejsca pracy? Mam tutaj mnóstwo możliwości, niezależność, sama mogę o wielu rzeczach decydować, a to właśnie to, na czym mi zależy”. To tylko jeden z wielu przykładów, który pokazuje, jak ważne właśnie dziś jest proaktywne budowanie kultury organizacyjnej. W realiach, w których na rynku mamy do czynienia z walką o talenty, o najlepszych ludzi, a młodzi specjaliści nie wahają się podejmować decyzji o zmianie pracodawcy z dnia na dzień, nie możemy pozostawiać kultury pracy przypadkowi. Jak zatrzymać przy sobie najlepszych? Przede wszystkim poprzez stworzenie w organizacji kultury organizacji opartej o klimat autonomii i samorozwoju, ale połączonych z bezpieczeństwem psychologicznym, pewnością i przewidywalnością.

Jak to zrobić? Przede wszystkim upewnić się, czy kultura, którą świadomie kształtujemy w naszej organizacji, osiąga wysoki poziom 3 poniższych parametrów:

1. Wyrazistość

Wyrazistość kultury to spójność wewnętrzna. To parament mówiący o tym, na ile podobne są wartości wyznawane przez pracowników i stojące za nimi zachowania.

2. Szerokość

Ten parament świadczy o niczym innym jak o rozpowszechnieniu wartości stojących za daną kulturą w organizacji.

3. Głębokość

To stopień, w jakim pracownicy zinternalizowali zasady stojące za daną kulturą. Nie są to przysłane z „centrali” na kartce wartości, ale istotne dla każdego przekonania o tym, jak powinno się pracować z innymi. Firmy, które zadbają aby klimat autonomii, samorozwoju, poczucia bezpieczeństwa (nazywamy go kulturą odpowiedzialności) stał na odpowiednio wysokim poziomie w 3 powyższych parametrach, utrzyma stałą i zaangażowaną załogę. Właśnie to udało się w organizacji, którą wspomniałem na początku. Pewność i przewidywalność, stała załoga, z czasem dadzą im przewagę konkurencyjną.

Sławek Błaszczak, współwłaściciel 4Results, trener i autor

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ