Kanban – zarządzanie produkcją i redukcja jej kosztów

Kanban to profesjonalny system zarządzania produkcją, zapewniający wysoką efektywność przedsiębiorstwa przy zminimalizowanych kosztach produkcji. Dzięki systemowi Kanban redukcja kosztów produkcji stała się dużo prostsza. Powstał on w latach 50-tych ubiegłego wieku w Japonii. Pozwala także w pełni zsynchronizować potrzeby Klienta ze zdolnościami produkcyjnymi firmy poprzez produkcję ilości asortymentu odpowiadającej obecnemu zapotrzebowaniu. Dzięki temu stanowi idealne narzędzie wewnętrznej logistyki, udoskonalające procesy zaopatrzenia.

Najważniejszą zaletą systemu Kanban są oszczędności wynikające z:

  • redukcji wielkości partii produkcyjnych,
  • minimalizacji potrzeby kontrolowania jakości,
  • zmniejszenia do minimum kosztów magazynowych.

Wdrażanie tego systemu w przedsiębiorstwie jest procesem pracochłonnym, lecz stanowi długofalową inwestycję usprawniającą cały system produkcyjny, tym samym skutkując osiągnięciem jego maksymalnych możliwości.

Zarządzanie produkcją
w systemie Kanban
opiera się na zasadzie „7 żadnych”:

  • żadnych opóźnień
  • żadnych braków
  • żadnych kolejek
  • żadnych zapasów
  • żadnych przemieszczeń
  • żadnych bezczynności
  • żadnych zbędnych operacji

Kanban jest systemem adresowanym przede wszystkim do przedsiębiorstw logistycznych oraz tych, które pragną zminimalizować lub wyeliminować koszty magazynowe, przestoje oraz nadmierne obciążenie pracowników wynikające z wielości zadań.

Metoda Kanban zastąpiła nieelastyczne centralne planowanie kontroli produkcji, gdzie poszczególne oddziały mają niewielki wpływ na przepływ materiałów i półfabrykatów, a nieznaczne wahania natężenia pracy pociągały za sobą daleko idące konsekwencje, np. wysokie koszty przestojów. Kanban koncentruje się na tym, aby półprodukty i produkty końcowe powstawały w miarę potrzeb z jednej strony eliminując magazynowanie nadmiarów, a z drugiej – braki, które zakłócają proces produkcji. Proces ten dobrze obrazuje porównanie przepływu materiałów w produkcji do półek w supermarkecie, gdzie na bieżąco uzupełniany jest towar zakupiony przez klientów. Osiągnięcie takiej zasady działania przyświecało twórcy metody Kanban – Taiichi Ohno, pracownikowi firmy Toyota.

Zarządzanie produkcją zgodnie z metodyką Kanban jest wymagające na etapie wdrożenia, jednak daje pozytywne rezultaty, do których należą wzrost produkcji, zwiększenie produktywności i poprawa wyników przedsiębiorstwa. Znaczne oszczędności generuje dodatkowo minimalizacja kosztów magazynowania, a zwiększona elastyczność produkcji pozwala lepiej odpowiadać na potrzeby Klientów.

UDOSTĘPNIJ TEN ARTYKUŁ